Muzeologijos katedra

dokt. Tadas Žižiūnas

Disertacijos tema: Technologinis veiksnys paveldo tyrimuose: 3D vaizdo ir spektroskopijos taikymo metodologinis modelis
Vadovas – prof. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK)

El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

dokt. Nadzeya Charapan

Disertacijos tema: Lankytojų patirčių dalyvaujamas kūrimas ir vertinimas Lietuvos muziejų komunikacinėse veiklose / An evaluation and co-creation of visitor‘s experiences in the communicative activities at Lithuanian museums
Vadovas – prof. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK)

El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

lekt. Donata Armakauskaitė

Muzeologijos katedros
lektorė, doktorantė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 511 kab.

Tel. (8-5) 219 3290
Faks. (8-5) 236 6104
 
El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.
 
Nuo 2014 m. Socialinių mokslų srities Komunikacijos ir informacijos krypties doktorantė.
 

 • Inovatyvi kultūros komunikacija;
 • Informacinės veiklos vertinimas.

 •  Paveldo industrijų potencialas: muziejų socialinio ir ekonominio vaidmens vertinimo galimybės. Tarptautinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III“, 2016 m. birželio 10 d., Vilnius.

 

dokt. Neringa Latvytė-Gustaitienė

Disertacijos tema: Sunkiojo paveldo komunikacija besikeičiančiame socialiniame kontekste: Holokausto atminties vietos
Vadovas – prof. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK)

El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

lekt. Tomaš Božerocki

Muzeologijos katedros
lektorius, doktorantas

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 511 kab.

Tel. (8-5) 219 3290
Faks. (8-5) 236 6104
 
El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.
 

Nuo 2015 m. Socialinių mokslų srities Komunikacijos ir informacijos krypties doktorantas.


 • Kultūrų komunikacija ir medijos

 • Patriotyzm Polaków na Litwie. Czyźby wybór między Polską a Litwą. Konfrencija Mniejszości narodowe - seansą, wyzwaniwm czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?“. 2016 m. balandžio 26-28 d., Vilnius.

 •  BOŽEKOCKI, Tomaš. Patriotyzm Polaków na Litwie. Czyźby wybór między Polską a Litwą?.

 • BOŽEROCKI, Tomaš. Raganų medžioklė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Kultūros barai. Vilnius: VšĮ „Kultūros barų“ leidykla. SL 101. 2016, Nr. 9 (621), p. 84-86. ISSN 0134-3106.
 • BOŽEROCKI, Tomaš. Wizerunek narodów Wileńszczyzny w dokumentach Armii Krajowej, Magazyn Wileński. Nr. 9, (392), wrzesień 2016 r.

 • 2016 m. tarptautinė vasaros mokykla „Country Image and Information Warfare“, 2016 m. birželio 6-10 d., Vilnius. Dalyvis.

doc. dr. Juozapas Blažiūnas

Muzeologijos katedros
docentas

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 511 kab.

Tel. (8-5) 219 3290
Faks. (8-5) 236 6104

El. paštas:  Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.


 • 2008 m. įstojo į Vilniaus dailės akademijos doktorantūros studijas. Disertacijos tema „Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios ir bernardinų vienuolyno paveikslų kaita laike ir erdvėje“.
 • Restauravimo kvalifikacija:
 • 1995 m. suteikta III tapybos kūrinių restauravimo kvalifikacija.
 • 1999 m. suteikta II tapybos kūrinių restauravimo kvalifikacija.
 • 2003 m. suteikta I tapybos kūrinių restauravimo kvalifikacija.
 • 2008 m. suteikta aukščiausia tapybos kūrinių restauravimo kvalifikacija.

 • Lietuvos restauratorių sąjungos, Lietuvos dailės istorikų draugijos ir Lietuvos archeologų draugijos narys;
 • tapybos restauratorius;
 • dailės istorikas;
 • menotyrininkas;
 • kultūrologas;
 • „Kultūros paveldo mokymai jaunimui“ Dubingiuose 2004, 2005, 2006, 2008 m., edukacinių – praktinių užsiėmimų vadovas.
 • „Kultūros paveldo mokymai jaunimui“ Dubingiuose 2004 m. edukacinių – praktinių užsiėmimų vadovas.
 • „Kultūros paveldo mokymai jaunimui“ Dubingiuose 2005 m. edukacinių – praktinių užsiėmimų vadovas.
 • „Kultūros paveldo mokymai jaunimui“ Dubingiuose 2006 m. edukacinių – praktinių užsiėmimų vadovas.
 • „Kultūros paveldo mokymai jaunimui“ Dubingiuose 2008 m. edukacinių – praktinių užsiėmimų vadovas.

 • Kultūrologija
 • Vilniaus kultūrų sąveika

Moksliniai straipsniai:

 • Blažiūnas, J. 1514 ir 1563 m. Polocko bernardinų konvento kankinių istorija: istoriografinis ir ikonografinis aspektas, in: Lietuvių katalikų mokslų akademijos metraštis, t. 39, Vilnius, 2016, ISSN 1392-0502, p. 69-85.
 • Blažiūnas, J. Pagal Pranciškaus Smuglevičiaus piešinius atspausti grafikos darbai (Romos laikotarpis), in: Lietuvių katalikų mokslų akademijos metraštis, t. 38, Vilnius, 2014, ISSN 1392-0502, p. 109-127.
 • Blažiūnas, J. Aušros vartų Dievo Motinos paveikslo restauravimo darbai 1927 m. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 37. Sud. Mikas Vaicekauskas. Vilnius. 2013. P. 147–161.
 • Blažiūnas, J. Vilniaus miesto bažnyčių ir vienuolynų paveikslų tvarkyba nuo XVI a. antros pusės iki XVIII a. pabaigos. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 64: Vizualioji kultūra: problemos ir interpretacijos. Sud. Monika Saukaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2012. P. 215–233.
 • Blažiūnas, J. Kultūros paminklų apsaugos organizacijos ir paveikslų tvarkyba Vilniaus krašte nuo XX a. pradžios iki 1939 m. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 36. Sud. Mikas Vaicekauskas. Vilnius. 2012. P. 115–128.
 • Blažiūnas, J. Tapybos kūrinių išsaugojimo ir restauravimo tendencijos Vilniaus krašte XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 35. Sud. Mikas Vaicekauskas. Vilnius, 2011. P. 59–73.
 • Blažiūnas, J. Apšvietos epocha ir tapybos restauravimo sampratos kaita. Vilniaus miesto bažnyčių ir vienuolynų paveikslų restauravimas XIX a. pradžioje, Lietuvos dailės muziejaus metraštis. T. 14. Sud. Danutė Mukienė. Vilnius: LDM leidykla, 2011. P. 173–188.
 • Blažiūnas, J. Vilniaus bažnyčių ir vienuolynų paveikslų restauravimas XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 34. Sud. Mikas Vaičekauskas. Vilnius, 2011. P. 169–182.
 • Blažiūnas, J. Vilniaus bažnyčių ir vienuolynų paveikslų restauravimas 1763–1918 metais, Muziejinių eksponatų priežiūra. Kn. 2: Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai. Sud. Jūratė Senvaitienė ir Laima Vedrickienė. Vilnius: LDM leidykla, 2009. P. 127–151.
 • Blažiūnas, J. XIX a. pradžios – XX a. pradžios Vilniaus bažnyčių paveikslų restauratoriai. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 57: Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdžiai. Sud. Rūta Janonienė. Vilnius: VDA leidykla, 2009. P. 93–110.
 • Blažiūnas, J. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios paveikslo “Šv. Brunonas. Stebuklas bažnyčioje” (1674 m.) donatorius Leonas Bazilijus Sapiega (1652–1686 m.). Lietuvos dailės muziejaus metraštis. T. 11. Sud. Danutė Mukienė. Vilnius: LDM leidykla, 2008. P. 181–188.
 • Blažiūnas, J. Šv. Brunonas. Stebuklas bažnyčioje". Paveikslo iš Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (bernardinų) bažnyčios ankstesnių restauravimų analizė. Lietuvos dailės muziejaus metraštis. T. 10. Sud. Danutė Mukienė. Vilnius: LDM leidykla, 2007. P. 185–194.
 • Blažiūnas, J. XVII amžiaus paveikslo „S. Petrus Regalatus“ restauravimas. Lietuvos dailės muziejus. Metraštis. T II. Vilnius, Baltos lankos, 1998. p. 292.

Kiti straipsniai:

 • Blažiūnas, J. Į pranciškonų šventovę grąžintas restauruotas paveikslas „Šv. Brunonas. Stebuklas bažnyčioje“. Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis „Literatūra ir menas“. 2011 10 07. Nr. 3348.
 • Blažiūnas, J. Šv. Lidija. Internetinis dienraštis „bernardinai.lt“ 2008 08 03.
 • Blažiūnas, J. Šv. Viktoras I. Popiežius. Internetinis dienraštis „bernardinai.lt“ 2008 07 28.
 • Blažiūnas, J. Šv. Aleksas. Dievo žmogus. Internetinis dienraštis „bernardinai.lt“ 2008 07 17.
 • Blažiūnas, J. Šv. Brunonas Bonifacas Kverfurtietis. Internetinis dienraštis „bernardinai.lt“ 2008 07 12.
 • Blažiūnas, J. 19 Gorkumo miesto kankinių. Internetinis dienraštis „bernardinai.lt“ 2008 07 09.
 • Blažiūnas, J. Kodėl ir kam skambina varpai vidurdienį. Šv. Jonas Kapistranas. Belgrado apgultis. Internetinis dienraštis „bernardinai.lt“ 2008 07 04.
 • Blažiūnas, J. Šv. Simonas iš Lipnicos. Internetinis dienraštis „bernardinai.lt“ 2008 06 03.
 • Blažiūnas, J. Kryžiaus dienos. Šeštinės – Kristaus į dangų žengimas. Internetinis dienraštis „bernardinai.lt“ 2008 05 04.
 • Blažiūnas, J. S.Petrus Regalatus ir Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčia. Internetinis dienraštis „bernardinai.lt“ 2008 03 15.
 • Blažiūnas, J. Livonijos karas. Polocko kankiniai, vienuoliai bernardinai: gvardijonas Paulius, Dominykas, Martynas, Vaclovas ir Adomas. 1563 metai vasario 15 diena. Internetinis dienraštis „bernardinai.lt“ 2008 02 15
 • Blažiūnas, J. Grabnyčios, Kristaus paaukojimas ir Vandenilinė bomba. Internetinis dienraštis „bernardinai.lt“ 2008 02 02.
 • Blažiūnas, J. Paveiksle atgyja Šv. Brunono stebuklas bažnyčioje. Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis „Literatūra ir menas“ 2007.03.02 nr. 3132.

 • 2007 m. Tarptautinė mokslinė konferencija „Valdančioji dinastija ir krikščioniškosios kultūros sklaida LDK (bažnyčia-valstybė-visuomenė)“. Pranešimo tema: „Brunonas. Stebuklas bažnyčioje“. Paveikslas iš Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios. Istorija ir ikonografija“.
 • 2005 m. 15 metų Restauratorių sąjungos įsteigimo jubiliejinė konferencija. Pranešimo tema: „Šv. Brunonas. Stebuklas bažnyčioje“. Paveikslo iš Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios ankstesnių restauravimų analizė.
 • 7th Triennal Meeting for Restorers of the Baltic States Conference Materials, Riga, 2005, Latvia. Poster Session: „Analysis of Previous Restorations of the Painting „St.Bruno. A Miracle in the Church (circa 1674)“ from the Bernardines Church“.
 • 6th Triennal Meeting for Baltic States Restorers.Sacred Art Heritage: investigations, conservation and restoration, Vilnius, 2002, Lithuania. Poster Session: „St.Mary with Donator / Christ with Donator“.

 • Nuo 2006 m. Lietuvos archeologijos draugijos tikrasis narys.

 • 2008 m. Šarūno Saukos parodos Lietuvoje Vilniuje ekspozicijos rengėjas ir vykdytojas.
 •  2007 m. Šarūno Saukos parodos Latvijoje Rygoje ekspozicijos rengėjas ir vykdytojas.
 • 2006 m. Šarūno Saukos parodos Maskvoje, Rusijoje, ekspozicijos rengėjas ir vykdytojas.
 • 2004 m. Klaudijaus Driskiaus fotografijos parodos Lietuvoje Kriaunose organizatorius, ekspozicijos rengėjas ir vykdytojas. 
 • 2004 m. Šarūno Saukos parodos Lietuvoje Vilniuje ekspozicijos rengėjas ir vykdytojas.

lekt. dr. Žygintas Būčys

Muzeologijos katedros
lektorius, daktaras

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 511 kab.

Tel. (8-5) 219 3290
Faks. (8-5) 236 6104
El. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

 


Humanitarinių mokslų daktaro disertacija „Senienos ir visuomenė: paveldo komunikacija XIX a. Lietuvoje“ (apginta 2012 m. gruodžio 21 d.).


 •   Muzeologija
 •   Paveldas
 •   XVIII–XIX a. kultūros istorija

Bakalauro studijų programų studentams

 • Paveldo rinkinių valdymas

Magistro studijų programų studentams

 • Muziejų vadyba
 • Muziejinių rinkinių valdymas

Moksliniai straipsniai

 • Lietuvos nacionalinis muziejus: visuomenės istorinės atminties išraiškos 1855–1992 m., Gimtasai kraštas, 2013, Nr. 6, p. 83–93, ISSN 2029-0101
 • Antikinių vazų „istorinė atmintis“: kolekcionavimo aspektas XIX a. Lietuvoje, Bibliotheca Lituana II: atminties institucijų rinkiniai (sud. Arvydas Pacevičius), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 191–210, ISBN 978-609-459-014-6
 • Vilniaus archeologijos komisijos 1856–1858 m. posėdžių protokolai, Bibliotheca Lituana II: atminties institucijų rinkiniai (sud. Arvydas Pacevičius), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 477–535, ISBN 978-609-459-014-6
 • The collection of Oriental art at the Vilnius Museum of Antiquities in 1862–1865, Acta Orietalia Vilnensia, 2012, t. 11, Nr. 2 (2010), p. 117–131, ISSN 1648-2662
 • Vilniaus ložė „Uolusis lietuvis“: tapatybė ir paveldas, Laisvoji mūrininkija pasaulyje ir Lietuvoje (sud. Vytautas Jogėla), Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2012, p. 65–77, ISBN 978-609-8039-20-7
 • Šiuolaikinė nacionalinio muziejaus samprata bei naujo muziejaus kūrimo galimybės Lietuvoje, Vilniaus miesto muziejaus kontekstai (sud. Nastazija Keršytė), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 58–64, ISBN 978-9955-868-03-3
 • Rinkinių vadybos metmenys, XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas (sud. Lolita Valužienė), Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, 2008, p. 42–46, ISBN 978-9955-907-00-8
 • The Lithuanian museum system after a period of transition, Museum Aktuell, 2005, Nr. 115, p. 26–30, ISSN 1433-3848
 • Muziejų tinklo administravimas Vakarų šalyse ir Lietuvoje, Meno aritmetika: kultūros vadyba Lietuvoje (sud. Edmundas Žalpys), Vilnius: Tyto alba, 2004, p. 124–140, ISBN 9986-16-392-7
 • Rinkinių valdymas: formavimas ir dokumentavimas, Muziejų vadyba: seminarai, teorija, praktika (sud. Viktoras Liutkus), Vilnius: Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras, 2002, p. 46–53, ISBN 9955-9394-3-5
 • Sources of the National Museum of Lithuania, Nordisk Museologi, 2001, Nr. 1–2, p. 193–203, ISSN 1103-8152

Sudaryti leidiniai

 • Masonai Lietuvoje: XVIII a. pabaiga – XIX a. pradžia / Freemasonry in Lithuania: end of 18th – beginning of 19th century, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009, 231 p., ISBN 978-9955-715-92-3
 • Serajos Šapšalo karaimikos rinkinys, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2003, 168 p., ISBN 9955-415-31-2 [sud. ir įvadinis str. Karaimikos rinkiniai Lietuvoje, p. 15–18]

 • LMT projektas „Tarptautinė mokslinė konferencija Eustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai“ (Lietuvos nacionalinis muziejus, 2014 m., vadovas)

 • Collection Development Policy at the National Museum of Lithuania. Tarptautinė mokslinė konferencija “How to collect history?”. Talinas (Estija), 2014-05-22
 • Eustachijaus Tiškevičiaus asmenybės ir veiklos recepcija XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Tarptautinė mokslinė konferencija „Eustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai“. Vilnius, 2014-04-09

Stažuotės

 • 2004 m. Baltijos muzeologijos mokykla (Sigulda, Latvija)
 • 2002, 2004 m. Meno, kultūros ir turizmo darbuotojų akademija (Maskva, Sankt Peterburgas, Rusija)

 • Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, vykdomojo komiteto narys nuo 2011 m.
 • LR Kultūros ministerijos muziejų vertinimo komisija, narys nuo 2008 m.
 • ICOM (Tarptautinė muziejų taryba), narys nuo 1995 m.

lekt. Mindaugas Kelpša

Mindaugas KelpšaMuzeologijos katedros
lektorius, doktorantas

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 511 kab.

Tel. (8-5) 219 3290
Faks. (8-5) 236 6104
El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

Komunikacijos fakultete dirba nuo 2013 m.

 


 • Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūra (nuo 2012 m.). Disertacijos tema - "Analitinis diskursyvaus žinojimo formavimo muziejų ekspozicijose modelis".

 • Teorinė muzeologija
 • Sociokultūrinė antropologija
 • Miestas ir kultūra
 • Kultūros teorijos
 • Diskurso analizė

Bakalauro studijų programų studentams

 • Miesto kultūrinės erdvės
 • Kultūros antropologija
 • Atminties antropologija
 • Paveldo teorijos ir atminties kultūros studijos (su kitais)
 • Skaitmeninė kultūra (su kitais)

Magistro studijų programų studentams

 • Muzeologijos paradigmos

Recenzuoti moksliniai straipsniai

 • KERŠYTĖ, Nastazija; KELPŠA, Mindaugas. Muziejų politika Lietuvoje 1990-2011 m.: muziejų teisė, strategijos, valdymas. Lietuvos muziejai po 1990 metų: mokslinių straipsnių rinkinys / sud. R. Laužikas. Ser.: Acta Museologica Lithuanica. T. 1. 2013, p. 18-47. ISSN 2352-5112, ISBN 978-609-420-339-8.

Kiti moksliniai straipsniai

 • KELPŠA, Mindaugas. Muziejų visuomeninio vaidmens dilema. Modernaus muziejaus veiklos gairės: Muziejininkystės studijos, III tomas / sud. A. Puškorius. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2014, p. 10-21. ISBN 978-609-459-491-5

Tiriamieji projektai

 • 2012 m. tiriamasis projektas „Lietuvos muziejai 1990-2011 m.: situacijos tyrimas ir informacijos apie tyrimo rezultatus sklaida“. Įgyvendinimo grupės narys.

Mokomieji projektai

 • 2016 m. tarptautinė išvykstamoji doktorantų vasaros mokykla "Difficult Heritage and Memory in the Making" (Lietuva/Baltarusija, 2016 m. rugpjūčio 1-12 d.). Bendraorganizatorius.
 • 2015 m. modulinio mokymo programa „Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas“. Lektorius, modulio kuratorius.
 • 2014 m. modulinio mokymo programa „Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas“. Lektorius.

Taikomieji projektai

 • 2014 m. tarptautinis projektas „Europeana Food and Drink“. Įgyvendinimo grupės narys.
 • 2014 m. Vilniaus universiteto muziejaus projektas „Europos paveldo ženklas“. Organizacinio komiteto narys.

Pranešimai tarptautinėse konferencijose

 • KELPŠA, Mindaugas. Globalizacija ir erdvinės tapatybės perkonstravimas Lietuvos muziejuose. Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas: Vilnius, 2016 m. birželio 9-10 d.
 • KELPŠA, Mindaugas. Muziejai ir žinojimo formavimas. Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. II“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas: Vilnius, 2014 m. birželio 19-20 d.
 • KELPŠA, Mindaugas (kartu su Nastazija Keršyte). Nacionalinė muziejų politika: muziejų, valdymo kaita, integracinės strategijos tinklaveikos visuomenėje tarp savo ir kitų patirties. Tarptautinė konferencija „Muziejus XXI a. – pokyčiai ir iššūkiai“. Vilnius, 2012 m. rugsėjo 21 d.

Pranešimai kituose moksliniuose renginiuose

 • KELPŠA, Mindaugas. Istorinės ir kultūrinės atminties komunikacija besikeičiančioje visuomenėje. Seminaras „Tautinis kultūrinis sąjūdis ir valstybingumo kūrimas“. Lietuvos liaudies kultūros centras: Marijampolė, 2016 m. gegužės 11-13 d.
 • KELPŠA, Mindaugas (kartu su Nastazija Keršyte). Muziejų politika Lietuvoje 1990-2011 metais: muziejų teisė, strategijos, sistemos valdymas. Mokslinis seminaras „Išlaidos ar investicijos: Lietuvos muziejai 2011-2012 metais“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas: Vilnius, 2013 m. sausio 15 d.
 • KELPŠA, Mindaugas. Muziejų auditorijos pažinimas socialinių tinklų pagalba. Nacionalinė mokslinė konferencija „Kultūriniai ir ekonominiai socialinių tinklų efektai“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Studentų mokslinė draugija: Vilnius, 2012 m. balandžio 24–26 d.

Dalyvavimas moksliniuose renginiuose

 • Tarptautinė išvykstamoji doktorantų vasaros mokykla „Difficult Heritage and Memory in the Making". Lietuva/Baltarusija, 2016 m. rugpjūčio 1-12 d.
 • Mokslinės kūrybinės dirbtuvės „Remembering Contested Pasts in Central Europe: a transnational perspective on the contemporary memory boom“. Europos humanitarinio universiteto Vokiečių studijų centras: Vilnius, 2014 m. birželio 6 d.

Stažuotės

 • Dėstomoji stažuotė 2014 m. lapkričio 23-30 d. Brėmeno universitete, Rytų Europos studijų centre (Brėmenas, Vokietija). Erasmus+ dėstytojų mobilumo programa.

prof. dr. Pieteris van Menšas

mini pieter-van-mensch(Pieter van Mensch)

Medijų tyrimų laboratorijos
vyriausiasis mokslo darbuotojas

Muzeologijos katedros vedėjas
(iki 2013 08 31)

El. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

 


Socialinių ir humanitarinių mokslų daktaro disertacija “Towards a Methodology of Museology“ apginta 1993 m. gegužės 31 d.

 


Taikomoji muziejininkystė

 


Mokslo interesai

 • Integralaus ir integruoto požiūrio į paveldą kūrimas
 • Muziejaus darbo etika
 • Senų ir naujų požiūrių į muziejaus praktiką plėtojimas

Moksliniai straipsniai

1. Peter van Mensch, ‘”Against all norms and values”: dilemma of collecting controversial objects’, in: Jacques Battesti ed., Que reste-t-il du présent? Collecter le contemporain dans les musées du société (Le Festin, Bordeaux 2012) 138-145.

2. Peter van Mensch, ‘Catching the space between the objects’, in: Werner van Hoof ed., Catching the Spirit. Theatrical Assets of Historic Houses and their Approaches in Reinventing the Past. Proceedings of the ICOM/DEMHIST international conference, Antwerp, 17-20 October 2011 (Museum Plantin Moretus, Antwerp 2012) 12-19.

3. Peter van Mensch, ‘Integral and integrated: counter-movements in museum practice’, in: Renée Kistemaker, Léontine Meijer-van Mensch & Tamara van Kessel eds., City museums on the move. A dialogue between professionals from African countries, The Netherlands and Belgium (Amsterdam Museum/Reinwardt Academie/Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 2012) 39-43.

4. Peter van Mensch, ‘Spiegels weerspiegeld. Kunst als reflectie op erfgoed’, Kunstzone. Tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs 2011 (10): 14-15.

5. Peter van Mensch, ‘The musealisation of Knut. Dilemmas in the relationship between zoos and museums’, COMCOL Newsletter 2011 (13): 4-7.

6. Peter van Mensch, ‘”Against all norms and values”. Dilemmas of collecting controversial contemporary objects’, COMCOL Newsletter 2010 (1) / Collectingnet Newsletter 2010 (11): 3-5.

7. Peter van Mensch, ´Zwischen Aura und Qualität´, in: M. Henker (Herausg.) Alles Qualität … oder was? Wege zu einen guten Museum. 15. Bayerischer Museumstag, Ingolstadt 22.-24. Juli 2009 (München 2010) 15-17.

8. Peter van Mensch, ‘Notas sobre os arredores: patrimônio e novas tecnologias’, Musas. Revista Brasiliera de Museus e Museologia 4, 2009, (4): 11-23.

9. Eric Ketelaar, Frank Huysmans & Peter van Mensch, ‘The Netherlands : Archives, Libraries, and Museums’, in : Encyclopedia of Library and Information Sciences (Taylor & Francis, New York 2009, third edition) 3874-4147.

10. Peter van Mensch, ‘De tijgers van Zoetermeer’, in: André Koch & Jouetta van der Ploeg (eds.), 4289 Wisselwerking. De Wonderkamer van Zoetermeer. Verslag van een geslaagd museaal experiment (Stadsmuseum Zoetermeer, Zoetermeer 2009) 32-34.

11. Peter van Mensch, ‘Développer la collection ou gagner de l’argent? Les dilemmes de l’aliénation’, in: François Mairesse (ed.), L’alienation des collections de musée en question (Mariemont 2009) 69-73.

12. Nancy van Asseldonk, Peter van Mensch en Harry van Vliet (eds.), Cultuur in context. Erfgoeddata in nieuwe samenhang (Reinwardt Academie, Amsterdam 2009).

13. Peter van Mensch, ‘Muzeologija un menedžments: ienaidnieki vai draugi?’, in: Muzejs Mūsdiemu Sabiedrībā. Baltijas Muzeologijas Skolas Raksti 2004-2008 (Muzeju Valsts Pārvalde, Riga 2008) 126-145.

14. Peter van Mensch, ‘Vides anotēšana. Kultūras mantojums un jaunās tehnologijas’, in: Muzejs Mūsdiemu Sabiedrībā. Baltijas Muzeologijas Skolas Raksti 2004-2008 (Muzeju Valsts Pārvalde, Riga 2008) 146-157.

15. Peter van Mensch, ‘Collectieontwikkeling of geld verdienen? De dilemma’s van het afstoten van museumvoorwerpen’, Kunstlicht. Tijdschrift voor beeldende kunst, beeldcultuur en architectuur van de oudheid tot heden 29, 2008, (1/2): 56-59.

16. Peter van Mensch, 'Pantheon, museum of historisch huis? Drie inrichtingsmodellen voor het Muiderslot', in: Muiderslot. Authenticiteit en verbeelding. Jaarboek Cuypersgenootschap 2008, pp. 39-54.

17. Peter van Mensch, 'Uiteindelijk gaat het toch om de schoolplaten … of niet?', Lessen (Periodiek van het Nationaal Onderwijsmuseum en de Vereniging van Vrienden) 3, 2008, (2): 13-17.

18. Peter van Mensch, 'Het museum als inspiratiebron', BeeldFactor (37), in: Atelier (128), katern

19. Peter van Mensch, 'Een integraal perspectief op erfgoed', Oud Nieuws. Tijdschrift over Cultureel Erfgoed en Educatie 2007 (3): 16.

20. Peter van Mensch, ‘Het object centraal? De toekomst van restauratie’, Cr. Interdisciplinair tijdschrift voor conservering en restauratie 8, 2007, (4): 18-19.

21. Peter van Mensch, ‘Bilježenje ambijenta/Naslijeđe i nove tehnologije’, Vizura, Časopis za savremene vizualne umjetnosti, likovnu krikiku i teoriju [Magazine for contemporary visual arts, art critic and theory] (City Gallery Collegium Artisticum, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina) 2007 (1).

22. Peter van Mensch, 'Afstoten in perspectief: van instelling naar netwerk. Terugblik op twintig jaar selectie en afstoting', in: Petra Timmer & Arjen Kok red., Niets gaat verloren. Twintig jaar selectie en afstoting uit Nederlandse museale collecties (Boekmanstudies/Instituut Collectie Nederland, Amsterdam 2007) 208-211.

23. Peter van Mensch, 'Annotating the environment. Heritage and new technologies', Nordisk Museologi 2005 (2): 14-27.

24. Peter van Mensch, 'Musea', Handboek Cultuurbeleid II.11, 1-38.

25. Peter van Mensch, 'De uitvinding van het verleden. Jonkheer Henri van Sypesteyn op zoek naar zijn stamslot', in: Rob van der Laarse & Yme Kuiper red., Beelden van de Buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de negentiende eeuw. Adelsgeschiedenis 3 (Verloren, Hilversum 2005) 195-210.

26. Peter van Mensch, 'Nieuwe museologie. Identiteit of erfgoed?', in: Rob van der Laarse red., Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering (Het Spinhuis, Amsterdam 2005) 176-192.

27. Peter van Mensch, 'Museology and management: enemies or friends? Current tendencies in theoretical museology and museum management in Europe', in: E. Mizushima (ed.), Museum management in the 21st century (Museum Management Academy, Tokyo 2004) 3-19  

28. Alex de Vries, 'Cultureel erfgoed is van iedereen en van niemand. Peter van Mensch in gesprek met Susan Legêne', in: Cultureel Goed! Underground Theory 2 (ArtEZ, Arnhem 2004) 47-62.

29. Peter van Mensch, 'Obilježja izložbi', Informatica Museologica 34, 2003, (3-4): 6-12.

30. Peter van Mensch, ‘The characteristics of exhibitions’, Museum Aktuell (92), 2003: 3980-3985.

31. Peter van Mensch, 'Convergence and divergence. Museums of science and technology in historical perspective', in: Cyril Simard ed., Des métiers … de la tradition à la creation. Anthologie en faveur d'un patrimoine qui gagne sa vie (Sainte-Foy 2003) 342-352.

32. Peter van Mensch, ‘Tussen narratieve detaillering en authenticiteit. Dilemma’s van een contextgeörienteerde ethiek’, Interieurs belicht. Jaarboek Rijksdienst voor de Monumentenzorg (Zwolle-Zeist 2001) 46-55.

33. Peter van Mensch, ‘Museum studies in the Netherlands’, in: Matoula Scaltsa red., Museology towards the 21st century. Theory and practice. International Symposium Proceedings [Thessaloniki, 21-24 November 1997] (Thessaloniki 2001) 146-149.

34. Peter van Mensch, 'Museology as a profession', ICOM Study Series 2000 (8): 20-21.

35. Peter van Mensch, 'Nieuwe visies voor de 21ste eeuw', Museumvisie 24, 2000, (1): ii-ix.

36. Peter van Mensch, 'Tussen object en samenleving. 25 Jaar musea van natuurwetenschap en techniek in Nederland', Gewina 23, 2000, (3): 193-206.

37. Peter van Mensch, 'Muzeoloģia ako vedný základ pre múzejnu profesiu', in: Z.Z. Stransky, Muzeologica 1 (Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Katedra ekomuzeológie, Banská Štiavnica 2000) 31-36.

38. Peter van Mensch, ‘Context en authenticiteit’, in: Jaarboek Nederlands Openluchtmuseum 1999 (Arnhem 1999) 78-101.

39. Peter van Mensch, ‘Reizen op je eigen verbeeldingskracht’, in: A.Korbee red., Het Reispaleis ‘94-’98 (Museum voor Volkenkunde, Rotterdam 1998) 44-51.

40. Peter van Mensch, 'Etica y Museologia', Noticias de Antropologia y Arqueologia (Buenos Aires) 2, 1998, (21).

41. Peter van Mensch, 'Een restauratiefilosofie voor roerend industrieel erfgoed', in S. van Genuchten red., Lood om Oud IJzer. Congresverslag (Zwolle 1997) 7-14.

42. Peter van Mensch, ‘L’institutionnalisation de la collecte’, La Vie des Musées 1996 (11): 61-65.

43. Peter van Mensch, 'Towards museums for a new century', in: Museums, space and power. ICOFOM Study Series 22 (Athens 1993 (1996)) 15-18.

44. Peter van Mensch, 'Magpies on Mount Helicon?', in: Martin Schärer, Museum and community II. ICOFOM Study Series 25 (Vevey 1995) 133-138.

45. Peter van Mensch, 'Musea op zoek naar een nieuwe identiteit', Museumvisie 19, 1995, (1): 5-8.

46. Peter van Mensch, 'Museology, museum training and the challenge of a new century', in: P. Dubé & M-C. Rocher eds., Museum trai¬ning: practices and theories. Proceedings ICTOP 1992 (Quebec 1992 (1995)) 147-153.

47. Peter van Mensch, 'Towards a methodology of museology', in: Martin Schärer (ed.) Object – document? ICOFOM Study Series 23 (Vevey 1994) 111-121.

48. Peter van Mensch, O objeto de estudo da museologia. Pretextos Museológicos 1 (Universidade do Rio de Janeiro/Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro 1994).

49. Peter van Mensch, Voor nu en voor later (Nederlandse Museumvereniging, Amsterdam 1993)

50. Peter van Mensch, 'Verzamelen – in wiens belang? Ethische aspecten van verzamelen en verzamelbeleid', Museumvisie 17, 1993, (2): 64-67.

51. Peter van Mensch, 'What museums, what success? Some museums are more equal than others', in: T.Gubbels & A. van Hemel (eds.) Art museums and the price of success (Boekmanstichting, Amsterdam 1993) 105-110.

52. Peter van Mensch, 'Museology and the challenge of a new century', in: R. de Jong (ed.) Museums & the environment (Southern African Museums Association, Pretoria 1993) 50-56.

53. Peter van Mensch, 'Museology and the management of natural and cultural heritage', in: R. de Jong (ed.) Museums & the environment (Southern African Museums Association, Pretoria 1993) 57-62.

54. Peter van Mensch, 'Museology and its use for museums', in: Acta Universita¬tis Umensis 108/Papers in Museology 1 (Stockholm 1992) 78-91.

55. Peter van Mensch, 'Muzejnaja rabota kak professija [Museum work as a profession]', in: Muzejioe delo. Muzej – kultura – obscestvo (Moskva 1992) 231-242.

56. Peter van Mensch, 'Museale ethiek', Museumvisie 15, 1991, (1): 8 10.

57. Peter van Mensch, 'Historische musea op zoek naar identiteit', Leidschrift 7, 1991, (2): 5 15.

58. Peter van Mensch, 'Kontext und Authentizität', in: Alltagsgeschichte in etnographischen Museen. Möglichkeiten der Sammlung und Darstellung im internationalen Vergleich. Wissenschaftliches Kolloquium, Staatliche Museen zu Berlin/Museum für Volkskunde, 13 17 November 1989 (Berlin 1991) 72 76.

59. Peter van Mensch, 'New directions in museology: new directions in museum education', ICOM Education 1991 (12/13): 63 64.

60. Peter van Mensch, 'Teoria e pratica della museologia nei Paesi Bassi: nuovi paradigmi', L'Ippogrifo 3, 1990, (1): 55 62.

61. Peter van Mensch, 'Op weg naar 2000. Musea in ontwikkeling', Museumvisie 14, 1990, (3): 81 82.

62. Peter van Mensch, 'Methodological museology; or, towards a theory of museum practice', in: Susan Pearce (ed.), Objects of knowledge. New research in museum studies 1 (London 1990) 141 157.

63. Peter van Mensch, 'Objeto museo museologia el "eterno triangulo"', Cuadernos Museologia (Lima) 1989: 47 51.

64. Peter van Mensch, 'El objeto como portador de datos', Cuadernos Museologia (Lima) 1989: 53 62.

65. Peter van Mensch, ‘Museos y falsificaciones’, Cuadernos Museologia (Lima) 1989: 63-69.

66. Peter van Mensch, 'Forecasting a museological tool?', in: V. Sofka (ed.) Forecasting a museological tool? Museology and futurology. ICOFOM Study Series 16 (Stockholm 1989) 175 178.

67. Peter van Mensch, 'Museums in the Netherlands: an "embarrassment of riches"', Museum 1989 (162): 120 123.

68. Peter van Mensch, 'Museus em movimento uma estimulante visao dinamica sobre interrelacao museologia museus', Cadernos Museologicos (Rio de Janeiro) 1989 (1): 49 54.

69. Peter van Mensch (ed.), Professionalising the Muses. The museum profession in motion (AHA Books, Amsterdam 1989).

70. Peter van Mensch, 'Museologie und Museen', Informationen des Instituts für Museumswesen für die Museen in der DDR 21, 1989, (2): 4 11.

71. Peter van Mensch, 'The extension of the museum concept', Museumvisie (special ICOM'89 issue): 20 24.

72. Peter van Mensch, 'Die Methodik der Museologie und ihre Verwendung in der musealen Praxis', in: Museologie, Neue Wege Neue Ziele. Bericht über ein internationales Symposium veranstaltet von den ICOM Nationalkomitees der Bundesrepublik Deutschland, Osterreichs und der Schweiz vom 11. bis 14. Mai 1988 am Bodensee (München 1989) 48 61.

73. Peter van Mensch, 'Museology and museums', ICOM News 41, 1988, (3): 5 10.

74. Peter van Mensch, 'Strukturalni pristup muzeologiji (A structural approach to museology)', Informatica Museologica 1988, 1 2 (82 ¬84): 99 103.

75. Peter van Mensch, 'Ecomusea, musea tussen mythe en utopie', Natuurhistorisch Cahier 1988 1: 3 8.

76. P.J.A. van Mensch, 'Musea in Nederland: het succes en de twijfel', Jaarverslag 1987 van de Crediet en Effecten Bank, 6 13.

77. Peter van Mensch, 'Negatief verzamelen: hoe onaantastbaar zijn museumcollecties?', Museumvisie 11, 1987, (2): 41 45.

78. Peter van Mensch, 'Museos de historia natural nuevas orientaciones', in: Cuarto encuentro nacional de directores de museos, enadim '87 (Puerto Madryn/Argentinië 1987) 251 ¬255.

79. Peter van Mensch, 'Museums in movement', in: V. Sofka (ed.) Museology and museums. ICOFOM Study Series 12 (Stockholm 1987) 17 20.

80. Peter van Mensch, 'Practice and theory. On museum work as a source of ideas for study and conclusions of general theoretical validity for the museum field', Museological News 1987 (10): 115 118.

81. Peter van Mensch, 'Museology and identity', in: V. Sofka (ed.) Museology and identity. ICOFOM Study Series 10 (Stockholm 1986) 201 209.

82. Peter van Mensch, 'Muzeologija i muzejski predmet kao nosioci podataka/ Museology and the object as data carrier', Informatologia Yugoslavica 18, 1986, (1 2): 35 43.

83. Peter van Mensch, 'Museologie 1982 1986: "did we go too far?"', in: H. Beeftink, H. Meeter & L. Croiset van Uchelen (eds.) Tien jaar Reinwardt Academie een balans (Leiden 1986) 51 58.

84. Peter van Mensch, 'Muzeji i autenticnost', Informatica Museologica 1985 (3 4): 2 4.

85. Peter van Mensch, 'Museums and authenticitis', in: V. Sofka (ed.) Originals and substitutes in museums. ICOFOM Study Series 8 (Stockholm 1985) 13-20.

86. Peter van Mensch, 'Towards a typology of copies', in: V. Sofka (ed.) Originals and substitutes in museums. ICOFOM Study Series 8 (Stockholm 1985) 123 126.

87. Peter van Mensch, 'Museological relevance of management techniques', in: Peter van Mensch (ed.) The management needs of museum person¬nel. Reinwardt Studies in Museology 5 (Reinwardt Academie, Leiden 1985) 9 15.

88. P.J.A. van Mensch, 'Musea, de traditie van de vernieuwing', in: Jaarverslag 1984 van de Stichting Cultuurfonds van de Bank voor Neder¬landsche Gemeenten, pp. 19 29.

89. Peter van Mensch, 'Reinwardtova akademija i muzeologija [The Reinwardt Academy and museology]', Informatica Museologica 1984 1/3: 6 8.

90. Peter van Mensch, 'Society object museology', in: V. Sofka (ed.) Collecting today for tomorrow. ICOFOM Study Series 6 (Stockholm 1984) 18 23.

91. Peter van Mensch, 'Museologie en het object als informatiedrager', Museumvisie 8, 1984, (3): 76 78.

92. Peter van Mensch, 'Musea en onderzoek', Museumvisie 8, 1984, (3): 69 71.

93. Peter van Mensch, 'Het museum en de authenticitis. Wat is een kopie?', Museumvisie 7, 1983, (4): 98 100.

94. Peter van Mensch, 'Natural history museums and actuality', in: Environmental education and natural history museums (Foundation for Environmental Education in Europe, Dijon 1983) 23-28.

95. Peter J.A. van Mensch, Piet J.M. Pouw & Frans F.J. Schouten, 'Methodology of museology and professional training. A contribution to the discussion', in: V. Sofka (ed.) Methodology of museology and professional training, ICOFOM Study Series 1 (Stockholm 1983) 81 94.

96. Peter van Mensch, 'Paramusea: paradijs of parasiet?', Museumvisie 6, 1982, (3): 72 75.

97. Peter van Mensch, 'Muiderslot', Woonstede door de eeuwen heen 1981 (50): 56 59.

98. Peter van Mensch, 'Veranderingen in het verzamelbeleid van natuurhistorische musea', Museumvisie 5, 1981, (4): 108 111.

99. P.J.A. van Mensch & E.E. van Mensch, 'De natuurhistorische afdeling van het voormalige Gooisch Museum te Hilversum', Museologia 1980 (15): 43 53.

100. P. van Mensch, Het Muiderslot. Serie Nederlandse Kastelen 42 (ANWB/Nederlandse Kastelenstichting, Muiderberg 1980).

101. P.J.A. van Mensch, 'Educatie en tentoonstellingen in natuurhistorische musea', Museologia 1978 (11): 3 12; 1979 (12): 27 39; 1980 (14): 3 20.

102. Peter van Mensch, 'Natuurhistorische musea en hun publiek. Ook een vorm van wetenschapsvoorlichting', Intermediair 14, 1978, (40): 17 23.

103. Peter van Mensch, 'De geschiedenis van Sypesteyn', in: Peter van Mensch & André van der Goes, Sypesteyn. Serie Nederlandse Kastelen (ANWB/Nederlandse Kastelenstichting, Muiderberg 1976) 3-23.

dr. Vykintas Vaitkevičius

vaitkevicius.jpgMuzeologijos katedros
mokslinis redaktorius, hum. m. daktaras

El. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

 

Fakultete dirba nuo 2010 m.

 


 • 1996 m. Vilniaus universiteto istorijos (archeologijos specializacijos) bakalauras;
 • 1998 m. Vilniaus universiteto istorijos (archeologijos specializacijos) magistras;
 • 2000 m. humanitarinių mokslų daktaras, istorija 05H (eksternu). Disetacijos tema „Senosios Lietuvos šventvietės (sisteminis aspektas)“.

 • 2001 m. Švedijos nacionaliniame muziejuje Stokholme;
 • 2002 m. Kylio universitete Vokietijoje;
 • 2002 m. įvairiose institucijose (Švietimo ministerijos jaunojo mokslininko stipendija);
 • 2003 m. Lenkijos Mokslų akademijos Istorijos institute Varšuvoje;
 • 2004 m. Latvijos Kultūros akademijoje Rygoje;
 • 2005 m. Baltarusijos Mokslų akademijos Istorijos institute;
 • 2005 m. įvairiose institucijose (Švietimo ministerijos jaunojo mokslininko stipendija).

 • 1992–1994 m. Lietuvos Respublikos Kultūros paveldo inspekcijos Archeologijos skyriaus inspektorius ir vyresnysis inspektorius;
 • 1995–2005 m. Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus laborantas, asistentas, mokslo darbuotojas ir vyresnysis mokslo darbuotojas;
 • Nuo 2006 m. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas (pagrindinė darbovietė).
 • 2001–2002 m. Valstybinės paminklosaugos komisijos Archeologijos pakomisės narys;
 • 2005–2010 m. Nekilnojamo kultūros paveldo vertinimo tarybos prie Kultūros paveldo departamento narys;
 • Nuo 2006 m. Lietuvos archeologijos draugijos Tarybos narys ir pirmininko pavaduotojas;
 • Nuo 2006 m. „Lietuvos archeologijos“ redkolegijos narys;
 • Nuo 2008 m. „Gimtasai kraštas“ redkolegijos narys;
 • Nuo 2009 m. „Liaudies kultūros“ redkolegijos narys.

 • Baltų ir senovės lietuvių religija;
 • Kompleksiniai tyrimai Lietuvoje ir Baltarusijoje;
 • Lituanistikos šaltinių publikavimas;
 • Kultūros paveldo skaitmeninimas.

Personalinės monografijos

Kolektyvinės monografijos

 • Ar tikrai Raigardas prasmego? Kompleksinių tyrimų duomenys. Vilnius: VDA leidykla, 2001, 134 p. ISBN 9986-571-65-0;
 • Merkinės istorijos bruožai. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004, 453 p. ISBN 9986-780-57-8;
  Lietuva: 101 įdomiausia vieta. Vilnius: Alma littera, 2008. 316 p. ISBN 978-9955-38-157-0.

Leidinių sudarytojas

 • Žemės atmintis. Lietuvių liaudies padavimai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999. 254 p. ISBN 9986-513-65-0;
 • Merkinės istorijos bruožai. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004, 453 p. ISBN 9986-780-57-8;
  Astronomy&Cosmology In Folk Traditions and Cultural Heritage. Abstracts. 22-31 July 2007 Klaipėda, Lithuania. Klaipėda, 2007. 106 p. ISBN 978-9955-18-237-5;
 • Neris tarp Vilniaus ir Kernavės. Kaunas: Lututė, 2008. 144 p. ISBN 978-9955-37-035-2;
  Ar meni tų ažerų? Elektrėnų krašto tautosaka. Vilnius: Margi raštai, 2009. 650 p. ISBN 978-9986-09-387-9.

Moksliniai straipsniai

2009

 • Archeologijos ir mitologijos objektų žvalgymai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. V., 2009, p. 501–509. ISBN 978-9955-9913-4-2. (Bendraautorius – J. Žikulinas);
  Bajorų kapinynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. V., 2009, p. 134–140. ISBN 978-9955-9913-4-2;
 • Baltų kultūros kontūrai, Lietuva. 1009–2009. V., 2009, p. 19–25. ISBN 978-9955-854-53-1.
 • Baltų religijos centras – ugnis, Lietuva. 1009–2009. V., 2009, p. 27–33. ISBN 978-9955-854-53-1.
 • Pranešimai apie archeologinius radinius interneto forumuose, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 510–513. ISBN 978-9955-9913-4-2;
 • The Sacred Groves of the Balts: Lost History and Modern Research, Folklore. Electronic Journal of Folklore, 2009, Vol. 42, p. 81–94. ISSN 1406–0957;
 • Turlojiškių pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. V., 2009, p. 112–114. ISBN 978-9955-9913-4-2;
 • Žvalgymai Elektrėnų savivaldybėje, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 499–501. ISBN 978-9955-9913-4-2;
 • Истоки Вилии. Попытка реконструкции сакрального ландшафта. Iš Беларускае Падзвiнне: волыт, методыка i вынiкi палявых даследаванняỹ. Зборнiк навуковых прац рэспублiканскага навукова-практычнага семiнара 20–21 лiстапада 2008 года. Наваполацк, 2009, c. 162–170. ISBN 978-985-418-787-7;
 • Опыт полевых исследований в Центральной Беларуси в 2005–2007 гг., Baltu un slāvu kultūrkontakti. Rakstu krājums. Балто-славянские культурные связи. Сборник статей. Rīga, 2009, p. 391–396. ISBN 978-9984-31-146-3.

2008

 • Archeologiniai duomenys apie Vievio spaustuvę, Knygotyra, 2008, Nr. 51, p. 267–271. ISSN 0204–2061;
  Bajorų kapinynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 192–198. ISBN 978-9955-9913-3-5. (Bendraautorė – A. Grinkevičiūtė);
 • Baltų mitologijos paveldas, Neris tarp Vilniaus ir Kernavės. Kaunas: Lututė, 2008, p. 54-77. ISBN 978-9955-37-035-2;
 • Daugailių šventvietės, Daugailių kraštas. Utena, 2008, p. 54–60. ISBN 978-9955-676-86-7;
  Neries ekspedicija, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 502–507. ISBN 978-9955-9913-3-5;
 • Padavimai iš 1784 m. Vilniaus vyskupijos dekanatų aprašymo, Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 313–316. ISSN 1392-2831;
 • Perkūnakiemio mitų pėdsakais, Tautosakos darbai, 2008, t. 36, p. 51–63. ISSN 1392–2831;
  Senosios Lietuvos šventvietės, arba gyva nutrūkusi tradicija, Gimtasai kraštas. Praeities ir dabarties kultūros metraštis, 2008, Nr. 1, p. 70–73;
 • The Mythological Moon Horse as Reflected in Baltic Archaeology, Folklore and Linguistics, Archaeologia Baltica, 2008, vol. 10, p. 71–77. ISSN 1392–5520. (Bendraautorius – D. Razauskas);
  Turlojiškių neįtvirtinta gyvenvietė, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 112–113. ISBN 978-9955-9913-3-5;
 • Vertingi radiniai iš Rytų ir Šiaurės rytų Lietuvos, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 508–509. ISBN 978-9955-9913-3-5;
 • Vilija ir Neris, Neris tarp Vilniaus ir Kernavės. Kaunas: Lututė, 2008, p. 10–15. ISBN 978-9955-37-035-2;
  Антропонимы балтийского происхождения в верховьях реки Вилии (Нерис), Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos. Vilnius, 2008, kn. 2, p. 246–315. ISBN 978-609-411-012-2. (Bendraautorė – J. Gurskaja);
 • Балтийское наследие в Восточной Беларуси: новые исторические и лингвистические данные об Обольцах, Acta Baltico-Slavica, 2008, t. 32, p. 9–30. ISSN 0065-1044. (Bendraautorė – J. Gurskaja);
  Нестереотипный взгляд на культуру Восточнолитовских курганов, Працы гiстарычнага факультэта БДУ. Навуковы зборнiк. Мiнск, 2008, вып. 3, с. 180–188. ISBN 978-985-485-976-7. [Papildyta 2005 m. to paties pavadinimo publikacija];

2007

 • Bajorų kapinynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 146–152. ISBN 978-9955-9913-2-8. (Bendraautorė – A. Grinkevičiūtė);
 • Examining the Layout Tendencies of East Lithuanian Barrows, Interarchaeologia /2. Papers from the Second Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists (BASE) held at the University of Vilnius, Lithuania, October 21-22, 2005. Vilnius-Helsinki-Riga-Tartu, 2007, p. 117–125. ISSN 1736-2806;
  Interpreting Taurapilis Prehistoric Site: Landscape Revealing the Power? Archaeologia Baltica, 2007, vol. 8, p. 155–159. ISSN 1392–5520;
 • Lietuvos archeologija Lituanistikos paveldo informacinės sistemos Aruodai perspektyvoje, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 28–33. ISBN 978-9955-9913-2-8;
  Nauji puslapiai Neries istorijoje. Idos Stankevičiūtės (1952–2006) atminimui, Liaudies kultūra, 2007, Nr. 5, p. 79–81. ISSN 0236–0551;
 • Publications by Vytautas Kazakevičius (1951–2005), Archaeologia Baltica, 2007, vol. 8, p. 17–21. ISSN 1392–5520;
 • Retas radinys iš Bajoriškio, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 487. ISBN 978-9955-9913-2-8;
 • Santakos pilkapiai (Vilniaus r.), Lietuvos archeologija, 2007, t. 30, p. 181–212. ISSN 0207-8694;
  Turlojiškių pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 134–137. ISBN 978-9955-9913-2-8;
 • Vilniaus apylinkių padavimai, Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 198–247. ISSN 1392-2831. (Bendraautorės – B. Piasecka ir I. Stankevičiūtė);
 • Žvalgymai Bajorų kaimo apylinkėse, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 454–455. ISBN 978-9955-9913-2-8. (Bendraautorė – A. Grinkevičiūtė);
 • Žvalgomieji tyrinėjimai Turlojiškėse, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 488–489. ISBN 978-9955-9913-2-8.

2006

 • Aukštaitiški aukurai, Aukštaičių tapatumo paieškos, Kaunas, 2006, p. 7–19. ISBN 9955-434-16-3;
  Godiškių lobis (XV a. IV ketvirtis/ 2004), Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 409–410. ISBN 9955-9913-1-3. (Bendraautorius – E. Remecas);
 • In memoriam Vytautas Kazakevičius (1951–2005). Vilnius, 2006, 12 p.;
 • Lithuanian Archaeology and Folklore: Towards Cooperation, Kultūrs Krustpunkti. Rīga, 2006, 3. laid., p. 82–89. ISBN 9984-9811-8-5; ISBN 1691-3019;
 • Plikiškių pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 95–97. ISBN 9955-9913-0-5;
 • Plikiškių pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 105–107. ISBN 9955-9913-1-3;
 • Prussian Romuva Decoded, Cosmos. The Journal of the Traditional Cosmology Society, 2006, Vol. 19, No. 1, p. 93–127. ISSN 0269-8773;
 • Vytautas Kazakevičius (1951 10 11 – 2005 09 07), Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 494–501. ISBN 9955-9913-1-3;
 • Žvalgomoji archeologinė ekspedicija Musės pakrantėse, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 305–307. ISBN 9955-9913-0-5.

2005

 • Akmenys su smailiadugniais dubenimis, Lietuvos archeologija, 2005, t. 28, p. 191–207. ISSN 02-07-8694. ISBN 9986-23-123-X;
 • Interpreting the East Lithuanian Barrow Culture, Interarchaeologia /1. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th–19th, 2003. Tartu-Riga-Vilnius, 2005, p. 71–86. ISSN 1736-2806;
 • Laukuvos šventvietės, Laukuva. Vilnius, 2005, t. 1, p. 140–170. ISBN 9955-589-01-9;
  Lietuvos archeologijos tezauro projektas, Lietuvos archeologija, 2005, t. 28, p. 231–236. ISSN 02-07-8694. ISBN 9986-23-123-X;
 • Medicina baltiškų šventviečių kontekste, Žmogaus samprata tradicinėje kultūroje. Konferencijos medžiaga. 2000 m. gegužės 9–11 d. Vilnius. Vilnius, 2005, p. 214–226. ISBN 9986-529-56-5;
  Prof. Jono Puzino archeologijos terminų kartoteka, Lietuvos archeologija, 2005, t. 29, p. 49–54. ISSN 02-07-8694. ISBN 9986-23-124-8;
 • Santakos pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. Vilnius, 2005, p. 82–85. ISBN 9986-23-120-5;
 • Santakos pilkapiai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius, 2005, p. 101–105. ISBN 9986-23-125-6;
 • Šulinys gilus, virvė trumpa [Recenzija leidiniui: Račiūnaitė Rasa, Senvaitytė Dalia, Vaicekauskas Arūnas Senovės lietuvių pasaulėžiūra. Metodinė mokymo priemonė. Kaunas: VDU leidykla, 2001. 178 p.], Lietuvos etnologija, 2005, Nr. 4, p. 159–166. ISSN 1392-4028;
 • Vienos teorijos pėdsakais arba mirusiųjų deginimo paprotys Rytų Lietuvoje, Lietuvos archeologija, 2005, t. 27, p. 75–86. ISSN 02-07-8694. ISBN 9986-23-126-4;
 • Vilija-Neris: vardo istorijos vingiai, Liaudies kultūra, 2005, Nr. 6, p. 10–16. ISSN 0236-0551;
 • Vilniaus apylinkių padavimai, Tautosakos darbai, 2005, t. 22, p. 219–261. ISSN 1392-2831. (Bendraautorės – B. Piasecka ir I. Stankevičiūtė);
 • Нестереотипный взгляд на культуру Восточнолитовских курганов. Iš Материалы VI международной научной конференции в честь академиков АН БССР Н. М. Никольского и В. Н. Перцева. 7–9 апреля 2005 г., Минск. Минск, 2005, с. 7–13. ISBN 985-476-342-0;
 • По поводу классификации священных камней балтов, Материалы по археологии Беларуси, Минск,  2005, вып. 9, с. 70–79. ISBN 985-6769-06-X.

2004

 • Dainavos problema šiandienos archeologijoje, Antrasis Dzūkijos kultūros kongresas. Merkinė, 2003 m. birželio 6 ir 8 d. – [be leid. vietos], 2004, p. 10–12.
 • Kvėdarnos apylinkių šventvietės, Kvėdarna. Vilnius, 2004, p. 66–86. ISBN 9986-589-02-7.
 • Pakalnių pilkapiai, Lietuvos archeologija, 2004, t. 26, p. 49–74. ISSN 02-07-8694. ISBN 9986-23-118-3;
  [Recenzija leidiniui:] Zemgaļi senatnē. Žiemgaliai senovėje, Žiemgala, 2004, Nr. 1, p. 45–46.
 • The Main Features of the State Religion in the thirteenth-century Lithuania, Балто-славянские исследования, 2004, t. 16, с. 331–356. ISBN 5-85759-269-0;
 • Некоторые замечания по поводу свещенных мест Восточной Литвы, Культурны ландшафт Вiлейшчыны. Мiнск, 2004, с. 8–14. ISBN 985-6735-11-4.

2003

 • Atėję iš praeities [Vadovas po Dieveniškių istorinio regioninio parko archeologijos paminklus]. Kaunas: Lututė, 2003, 20 p. ISBN 9955-575-25-5.
 • Badania cmentarzyska kurhanowego koło wsi Pakalniai na Litwie. Przyczynek do dyskusji nad datowaniem początków kultury kurhanów wschodniolitewskich, Wiadomości Archeologiczne, 2003, t. LVI, s. 111–124. ISSN 0043-5082;
 • Dubysos žemupio šventvietės, Seredžius. Vilnius, 2003, p. 124–140. ISBN 9986-9236-7-0;
  Iš ankstyvosios Švenčionių istorijos, Kultūros paminklai, 2003, Nr. 10, p.10–16. ISSN 1392-155X. ISBN 9986-420-51-2;
 • Kupolių šventvietės, Tautosakos darbai, 2003, t. 19, p. 122–131. ISSN 1392-2831;
  Nauja Žvėrūnos-Medeinos perspektyva, Lietuvos archeologija, 2003, t. 24, p. 17–32. ISSN 02-07-8694. ISBN 9986-23-105-1;
 • Raktas Romuvai, Liaudies kultūra, 2003, Nr. 6, p. 14–33. ISSN 0236-0551;
  [Recenzija leidiniui:] Y. Luven. Der Kult der Hausschlange. Eine Studie zur Religionsgeschichte der Letten und Litauer”. – Köln-Weimar-Wien, 2001. – 499 p., Lietuvos archeologija, t. 24, p.315–318;
  [Recenzija leidiniui:] Зайкоỹскi Э. М., Дучыц Л. У. Жыватворныя крынiцы Беларусi. – Мiнск: Ураджай, 2001. – 111 p., Tautosakos darbai, 2003, t. 19, p. 306–308.

2002

 • Pilviškių (Vilniaus r.) pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 81–83. ISBN 9986-23-100-0;
 • Pilviškių (Vilniaus r.) senovės gyvenvietė, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 44–46. ISBN 9986-23-100-0. (Bendraautorius – V. Dapkevičius);
  Raganinės – nauja Lietuvos šventviečių grupė, Tautosakos darbai, 2002, t. 16, p. 165–171. ISSN 1392-2831;
 • Santakos (Vilniaus r.) pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 83–85. ISBN 9986-23-100-0;
 • Santakos pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius, 2002, p. 102–105. ISBN 9986-23-104-3;
 • Senųjų šventviečių žvalgymai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 199–204. ISBN 9986-23-100-0;
 • Žvalgomieji tyrinėjimai Merkinės apylinkėse, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 195–198. ISBN 9986-23-100-0. (Bendraautoriai – L. Kvizikevičius, T. Ostrauskas);
 • Žvalgomoji ekspedicija Rytų Lietuvoje 2000 m., Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 204–210. ISBN 9986-23-104-3. (Bendraautorius – G. Zabiela).

2001

 • Linkmenų krašto šventvietės, Krivasalio apylinkėse. Kraštotyrinės ekspedicijos medžiaga. Kaunas-Vilnius, 2001, p. 4–9. ISBN 9986-585-10-4;
 • Pasakoja veliuoniškė Elvyra Čelkonienė, Veliuona. Vilnius, 2001, p. 1085–1111. ISBN 9986-9236-5-4;
 • Senosios Renavo apylinkių šventvietės, Žemaičių praeitis, 2001, t. 9, p. 8–14. ISBN 9986-571-71-5;
 • Senosios šventvietės prie Dubysos (kontekstų beieškant), Liaudies kultūra, 2001, Nr. 2, p. 20–27. ISSN 0236-0551;
 • Šventvietės, mitologinės vietovės, mitologiniai akmenys, Utenos krašto enciklopedija. Vilnius, 2001, p. 74–86;
 • Veliuonos apylinkių šventvietės, Veliuona. Vilnius, 2001, p. 49–63. ISBN 9986-9236-5-4;
  XIII a. Lietuvos valstybinės religijos bruožai, Lietuvos archeologija, 2001, t. 21, p. 311–334. ISSN 02-07-8694. ISBN 9989-23-094-2. (Bendraautorė – D. Vaitkevičienė);

2000

 • Lietuvos–Baltarusijos sienos ruožo Švenčionių rajone žvalgymai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 508–512. (Bendraautoriai – D. Brazaitis, G. Zabiela);
 • Mitologinių ir sakralinių objektų žvalgymai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 525–535;
 • Pakalnių pilkapių tyrinėjimai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 225–232;
 • Sẽnosios Lietuvos šventvietės (sisteminis aspektas). Daktaro disertacijos santrauka. Vilnius, 2000, 26 p.;
 • Skersabalių I pilkapių grupės tyrinėjimai 1999 m., Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 233–235;
 • Žvalgomosios ekspedicijos Rytų Lietuvoje 1999 m., Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 535–546. (Bendraautorius – G. Zabiela).

1999

 • Akmenys su plokščiadugniais dubenimis Lietuvoje ir Latvijoje, Lietuvos archeologija, 1999, t. 18, p. 227–242;
 • Archeologinių paminklų tyrinėjimai Lietuvoje 1998 metais, Lietuvos istorijos metraštis / 1998. Vilnius, 1999, p. 453–472;
 • Jaunas mėnulis, Tautosakos darbai, 1999, t. 11, p. 188–194.

1998

 • Alkas: lietuviškas paminklų kontekstas, Lietuvos archeologija, 1998, t. 15, p. 333–350;
  Archeologijos paminklų žvalgymas Žemaitijoje, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p. 487–497. (Bendraautorius – G. Zabiela);
 • Archeologinių paminklų tyrinėjimai Lietuvoje 1997 metais, Lietuvos istorijos metraštis / 1997. Vilnius, 1998, p. 501–521;
 • Kriaunos-Obeliai: senojo tikėjimo šventvietės, Lietuvos valsčiai. Kriaunos-Obeliai. Vilnius, 1998, p. 51–80. (Bendraautorius – G. Gruzdas);
 • Mirtis, laidotuvės ir atminai, Tautosakos darbai, 1998, t. 9, p. 204–261. (Bendraautorė – D. Vaitkevičienė);
 • Mitologinių ir sakralinių objektų žvalgymai 1996–1997 metais, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p. 474–482;
 • 1996–1997 metais aptiktos archeologijos vertybės, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p. 482–487. (Bendraautorius – G. Zabiela).

1997

 • Akmenys su pėdomis Lietuvoje, Lituanistica, 1997, Nr. 2, p. 30–54.
  Laukagalio apeiginis akmuo, Paparčių ir Žaslių apylinkės. Kaišiadorys, 1997, p. 343–350. (Bendraautorius – L. Klimka).
 • Senojo tikėjimo šventvietės Sedos apylinkėse, Žemaičių praeitis, 1997, t. 5, p. 151–155.
  Šiaurės vakarų Lietuvos mitologiniai-sakraliniai objektai ir jų etnologinio-folkloristinio tyrimo perspektyvos, Etnologiniai ir folkloristiniai tyrinėjimai [1994]: Ekspedicijų medžiaga ir patirtis. Vilnius, 1997, p. 5–12.

1996

 • Akmenys su duobutėmis, Kultūros paminklai, 1996, t. 3, p. 6–19.
 • Mitologinių ir sakralinių objektų žvalgymai 1994–1995 metais, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais. Vilnius, 1996, p. 337–342.
 • Naujojo Daugėliškio (Ignalinos r.) padavimai, Tautosakos darbai, 1996, t. 5, p. 169–210. (Bendraautorė – D. Vaitkevičienė).
 • Nežinomi Lietuvos piliakalniai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais. Vilnius, 1996, p. 342–347. (Bendraautorius – G. Zabiela);
 • Žmonės, pavirtę akmenimis, Liaudies kultūra, 1996, Nr. 2, p. 13–25; 1996, Nr. 5, p. 20–31.

1995

 • Mosėdžio ir Salantų apylinkių senosios šventvietės, Liaudies kultūra, 1995, Nr. 2, p. 31–33; 1995, Nr. 3, p. 11–16;
 • Stabinės šventvietės klausimu, Kultūros paminklai, 1995, Nr. 2, p. 3–11;
 • Žmonės, pavirtę akmenimis, Liaudies kultūra, 1995, Nr. 6, p. 24–29.

1994

 • Barstyčių alkai – senųjų kuršių tikėjimo ir apeigų atspindys, Žemaičių praeitis, 1994, t. 3, p. 102–109.

 


 • „Ikikrikščioniškoji Lietuvos kultūra“ (Lietuvos istorijos institutas, 1995–1996 m., dalyvis);
  „Lietuvos gyventojų kultūra XI–XVII a. archeologijos duomenimis“ (Lietuvos istorijos institutas, 1997–2001 m., dalyvis);
 • „Raigardo slėnio – unikalaus gamtos ir kultūros paminklo – raida ir vaidmuo dvasinėje kultūroje” (Geologijos institutas, Vilniaus dailės akademija, Lietuvos istorijos institutas, 1998–1999 m., archeologų grupės vadovas);
 • „Merkinės gamtinis ir kultūrinis peveldas: vertė ir kontekstai“ (Lietuvos istorijos institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Geologijos institutas, 2000–2001 m., archeologų grupės vadovas);
  „Regioniniai baltų kultūros modeliai: procesų dinamika vėlyvajame geležies amžiuje“ (Lietuvos istorijos institutas, 2002–2006 m., dalyvis);
 • „Kompleksiniai tyrimai Neries (Vilijos) aukštupyje“ (Lietuvos istorijos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, vadovaujant V. Vaitkevičiui, 2005 m., vadovas);
 • „Lietuvių dvasinės kultūros raiškos: istorijos, etnologijos ir kalbos šaltinių elektroninis sąvadas” (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, vadovaujant D. Vaitkevičienei, 2003–2006 m., Lietuvos istorijos instituto grupės vadovas);
 • „Urbanizacijos raida Lietuvoje X–XVI a.“ (Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, 2006–2008 m., dalyvis);
 • „Vilija-Neris. K. Tiškevičiaus keliais po 150 metų“ (Jungtinė valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų taryba, 2007 m., mokslinės dalies vadovas);
 • „Lietuvos priešistorė modernioje visuomenėje“ (Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, nuo 2009 m., dalyvis);
 • Europos Sąjungos 7-osios bendrosios programos projektas CARARE (Connecting Archaeology and Architecture in Europeana) (nuo 2010 m., Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete įgyvendinamos projekto dalies vadovas).

 • Nuo 1991 m. archeologinių tiriamųjų ekspedicijų dalyvis ir vadovas: 1991–1993 m. Marvelėje, 1994–1995 m. – Mošoje, 1996 m. – Kalniškiuose ir Žėronyse, 1997 m. – Šeimyniškėliuose, 1998 m. – Pakalniuose, 1999 m. – Pakalniuose ir Skersabaliuose, 2000 m. – Pilviškėse ir Santakoje, 2001–2003 m. – Santakoje, 2004 m. – Plikiškėse ir Izabelinoje, 2005 m. – Plikiškėse, 2006–2009 m. Bajoruose).
 • Nuo 1990 m. kompleksinių lituanistinių ekspedicijų dalyvis ir vadovas: 1990 m. Dauguose, 1991 m. Batakiuose, 1992 m. Linkmenyse, 1993 m. Kretingoje, Barstyčiuose, 1994 m. Alsėdžiuose, 1995 m. Senajame Daugėliškyje, 1996 m. Šarnelėje, Dieveniškėse, 1997 m. Vilniaus, Jonavos rajonuose, 1998–2006 m. įvairiose Rytų Lietuvos vietovėse, 2007 m. Neries pakrantėse nuo ištakų iki žiočių, 2008 m. įvairiose Vakarų Lietuvos vietovėse, 2009 m. įvairiose Šiaurės ir Vidurio Lietuvos vietovėse.

 • 1994–2009 m. mokslinėse konferencijose ir seminaruose perskaitytas 51 pranešimas (užsienyje 13, tarptautiniuose renginiuose Lietuvoje – 16 (2 – su bendraautoriais), respublikiniuose – 22 (2 – su bendraautoriais)).

 • Lietuvos Respublikos jaunųjų istorikų olimpiados nugalėtojas (1992 m., Kultūros ir švietimo ministerija);
 • Geriausios knygos nominacija (2005 m., Association for the Advancement of Baltic Studies);
 • Apdovanojimas „Baltoji gimtis“ (2006 m., muzikos įrašų leidykla „Dangus“);
 • Apdovanojimas „Metų archeologas“ (2008 m., Lietuvos archeologijos draugija).

MK doktorantai

 • Donata Armakauskaitė (įstojo 2014 m.)
  Disertacijos tema: Paveldas kaip ekonominis ir socialinis kapitalas: Lietuvos muziejų veiklos kokybinio vertinimo metmenys
  Vadovas – prof. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK), 2014–2016 m. vadovė doc. dr. Nastazija Keršytė (VU KF MK)
  El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.
 • Nazdeya Charapan (įstojo 2014 m.)
  Disertacijos tema: Lankytojų patirčių dalyvaujamas kūrimas ir vertinimas Lietuvos muziejų komunikacinėse veiklose / An evaluation and co-creation of visitor‘s experiences in the communicative activities at Lithuanian museums
  Vadovas – doc. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK)
  El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.
 • Tadas Žižiūnas (įstojo 2014 m.)
  Disertacijos tema: Technologinis veiksnys paveldo tyrimuose: 3D vaizdo ir spektroskopijos taikymo metodologinis modelis
  Vadovas – doc. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK)
  El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.
 • Ingrida Vosyliūtė (įstojo 2013 m.)
  Disertacijos tema: Paveldo komunikacija lietuviškoje socialinių tinklų erdvėje
  Vadovas – doc. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK)
  El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.
 • Mindaugas Kelpša (įstojo 2012 m.) 
  Disertacijos tema: Analitinis diskursyvaus žinojimo formavimo muziejų ekspozicijose modelis
  Vadovas – prof. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK), 2012–2016 m. vadovė doc. dr. Nastazija Keršytė (VU KF MK)
  El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

Ingrida Vosyliūtė

Ingrida Vosyliūtė

Muzeologijos katedros
projektų vadovė, doktorantė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 511 kab.

Tel. (8-5) 219 3290
Mob. (8-620) 45193
Faks. (8-5) 236 6104
El. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

Komunikacijos fakultete dirba nuo 2010 metų.

 


 •   Istorijos magistro kvalifikacinis laipsnis bei paveldosaugininko profesinė kvalifikacija;
 •   Ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis;
 •   Archeologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

 • Kultūros paveldas
 • Archeologija
 • Skaitmeninis paveldas
 • Skaitmeniniai humanitariniai mokslai
 • Socialinės medijos

Bakalauro studijų programų studentams

 • Elektroninės informacijos paslaugos

 


Moksliniai straipsniai

 • LAUŽIKAS, Rimvydas; VOSYLIŪTĖ, Ingrida. Kultūros paveldo ir lituanistinių mokslo duomenų skaitmeninimas Lietuvoje: 2011 metų situacija. Informacijos mokslai, 2012, t. 60, p. 96 – 115. ISSN 1392-0561.
 • VOSYLIŪTĖ, Ingrida. Žvalgomieji tyrinėjimai ir tyrinėjimai Mindaugo g. 8.  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais, 2009, p. 422 – 433. ISBN 978-9955-9913-4-2. p. 422-433.


 • Vosyliūtė, I. Archaeology in social media: users, content and communication on Facebook. Tarptautinė konferencija „Skaitmeniniai humanitariniai mokslai“ („Digital Humanities“), 2014, Lozana. http://dh2014.org/
 • Vosyliūtė, I. Communicating and interpreting archaeological heritage in social media: passion for archaeology on Facebook. Tarptautinė konferencija „Kompiuterinės aplikacijos ir kiekybiniai metodai archaeologijoje“ („Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology“), 2014, Paryžius. http://caa2014.sciencesconf.org/
 • Vosyliūtė, I. Digital heritage in social media: the Lithuanian digital heritage landscape on Facebook. Tarptautinis seminaras „Kultūros paveldas, kūrybiniai įrankiai ir archyvai“ ( „Cultural heritage, creative tools and archives“), 2013, Kopenhaga. http://chcta.wordpress.com/programme/
 • Vosyliūtė, I. Connecting Lithuanian archeology to CARARE: our experience.  Tartptautinė baigiamoji CARARE projekto  konferencija, 2012, Kopenhaga. http://www.carare.eu/bul/Activities/CARARE-Final-Conference

 • Nuo 2011 m. EUROPEANA tinklo narė (http://www.europeana.eu)
 • 2013 m. tarptautinio konkurso “Wiki Loves Public Art” (“Wiki myli viešųjų erdvių meną”) vertinimo komisijos narė (http://www.wikilovespublicart.com/)
 • 2013 m. pirmųjų Lietuvoje skaitmeninio kultūros paveldo kūrybinių dirbtuvių (hakatono) Hack4LT organizatorė
 • Nuo 2012 m. VU KF ir VUB rengiamos nacionalinės skaitmeninių humanitarinių mokslų konferencijos „Skaitmeminė atmintis virtualioje erdvėje“ (SAVE) organizatorė
 • 2011 – 2013 m. EUROPEANA Vartotojų įsitraukimo darbo grupės narė

Daugiau informacijos

http://www.linkedin.com/in/ingridavosyliute