Muzeologijos katedra

doc. dr. Juozapas Blažiūnas

Muzeologijos katedros
docentas

El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

Praktinė veikla:

 • Lietuvos restauratorių sąjungos, Lietuvos dailės istorikų draugijos ir Lietuvos archeologų draugijos narys;
 • tapybos restauratorius;
 • dailės istorikas;
 • menotyrininkas;
 • kultūrologas

Dėstomi dalykai

 • Kultūrologija
 • Vilniaus kultūrų sąveika

 

lekt. dr. Žygintas Būčys

Muzeologijos katedros
lektorius, daktaras

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 511 kab.

Tel. (8-5) 219 3290
Faks. (8-5) 236 6104
El. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

 


Humanitarinių mokslų daktaro disertacija „Senienos ir visuomenė: paveldo komunikacija XIX a. Lietuvoje“ (apginta 2012 m. gruodžio 21 d.).


 •   Muzeologija
 •   Paveldas
 •   XVIII–XIX a. kultūros istorija

Bakalauro studijų programų studentams

 • Paveldo rinkinių valdymas

Magistro studijų programų studentams

 • Muziejų vadyba
 • Muziejinių rinkinių valdymas

Moksliniai straipsniai

 • Lietuvos nacionalinis muziejus: visuomenės istorinės atminties išraiškos 1855–1992 m., Gimtasai kraštas, 2013, Nr. 6, p. 83–93, ISSN 2029-0101
 • Antikinių vazų „istorinė atmintis“: kolekcionavimo aspektas XIX a. Lietuvoje, Bibliotheca Lituana II: atminties institucijų rinkiniai (sud. Arvydas Pacevičius), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 191–210, ISBN 978-609-459-014-6
 • Vilniaus archeologijos komisijos 1856–1858 m. posėdžių protokolai, Bibliotheca Lituana II: atminties institucijų rinkiniai (sud. Arvydas Pacevičius), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 477–535, ISBN 978-609-459-014-6
 • The collection of Oriental art at the Vilnius Museum of Antiquities in 1862–1865, Acta Orietalia Vilnensia, 2012, t. 11, Nr. 2 (2010), p. 117–131, ISSN 1648-2662
 • Vilniaus ložė „Uolusis lietuvis“: tapatybė ir paveldas, Laisvoji mūrininkija pasaulyje ir Lietuvoje (sud. Vytautas Jogėla), Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2012, p. 65–77, ISBN 978-609-8039-20-7
 • Šiuolaikinė nacionalinio muziejaus samprata bei naujo muziejaus kūrimo galimybės Lietuvoje, Vilniaus miesto muziejaus kontekstai (sud. Nastazija Keršytė), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 58–64, ISBN 978-9955-868-03-3
 • Rinkinių vadybos metmenys, XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas (sud. Lolita Valužienė), Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, 2008, p. 42–46, ISBN 978-9955-907-00-8
 • The Lithuanian museum system after a period of transition, Museum Aktuell, 2005, Nr. 115, p. 26–30, ISSN 1433-3848
 • Muziejų tinklo administravimas Vakarų šalyse ir Lietuvoje, Meno aritmetika: kultūros vadyba Lietuvoje (sud. Edmundas Žalpys), Vilnius: Tyto alba, 2004, p. 124–140, ISBN 9986-16-392-7
 • Rinkinių valdymas: formavimas ir dokumentavimas, Muziejų vadyba: seminarai, teorija, praktika (sud. Viktoras Liutkus), Vilnius: Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras, 2002, p. 46–53, ISBN 9955-9394-3-5
 • Sources of the National Museum of Lithuania, Nordisk Museologi, 2001, Nr. 1–2, p. 193–203, ISSN 1103-8152

Sudaryti leidiniai

 • Masonai Lietuvoje: XVIII a. pabaiga – XIX a. pradžia / Freemasonry in Lithuania: end of 18th – beginning of 19th century, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009, 231 p., ISBN 978-9955-715-92-3
 • Serajos Šapšalo karaimikos rinkinys, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2003, 168 p., ISBN 9955-415-31-2 [sud. ir įvadinis str. Karaimikos rinkiniai Lietuvoje, p. 15–18]

 • LMT projektas „Tarptautinė mokslinė konferencija Eustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai“ (Lietuvos nacionalinis muziejus, 2014 m., vadovas)

 • Collection Development Policy at the National Museum of Lithuania. Tarptautinė mokslinė konferencija “How to collect history?”. Talinas (Estija), 2014-05-22
 • Eustachijaus Tiškevičiaus asmenybės ir veiklos recepcija XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Tarptautinė mokslinė konferencija „Eustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai“. Vilnius, 2014-04-09

Stažuotės

 • 2004 m. Baltijos muzeologijos mokykla (Sigulda, Latvija)
 • 2002, 2004 m. Meno, kultūros ir turizmo darbuotojų akademija (Maskva, Sankt Peterburgas, Rusija)

 • Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, vykdomojo komiteto narys nuo 2011 m.
 • LR Kultūros ministerijos muziejų vertinimo komisija, narys nuo 2008 m.
 • ICOM (Tarptautinė muziejų taryba), narys nuo 1995 m.

lekt. Mindaugas Kelpša

Mindaugas KelpšaMuzeologijos katedros
lektorius, doktorantas

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 511 kab.

Tel. (8-5) 219 3290
Faks. (8-5) 236 6104
El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

Komunikacijos fakultete dirba nuo 2013 m.

 


 • Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūra (nuo 2012 m.). Disertacijos tema - "Analitinis diskursyvaus žinojimo formavimo muziejų ekspozicijose modelis".

 • Teorinė muzeologija
 • Sociokultūrinė antropologija
 • Miestas ir kultūra
 • Kultūros teorijos
 • Diskurso analizė

Bakalauro studijų programų studentams

 • Miesto kultūrinės erdvės
 • Kultūros antropologija
 • Atminties antropologija
 • Paveldo teorijos ir atminties kultūros studijos (su kitais)

Magistro studijų programų studentams

 • Paveldo informacijos ir komunikacijos paradigmos (seminarai)

Recenzuoti moksliniai straipsniai

 • KERŠYTĖ, Nastazija; KELPŠA, Mindaugas. Muziejų politika Lietuvoje 1990-2011 m.: muziejų teisė, strategijos, valdymas. Lietuvos muziejai po 1990 metų: mokslinių straipsnių rinkinys / sud. R. Laužikas. Ser.: Acta Museologica Lithuanica. T. 1. 2013, p. 18-47. ISSN 2352-5112, ISBN 978-609-420-339-8.

Kiti moksliniai straipsniai

 • KELPŠA, Mindaugas. Muziejų visuomeninio vaidmens dilema. Modernaus muziejaus veiklos gairės: Muziejininkystės studijos, III tomas / sud. A. Puškorius. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2014, p. 10-21. ISBN 978-609-459-491-5

Tiriamieji projektai

 • 2012 m. tiriamasis projektas „Lietuvos muziejai 1990-2011 m.: situacijos tyrimas ir informacijos apie tyrimo rezultatus sklaida“. Dalyvis.

Mokomieji projektai

 • 2016 m. tarptautinė išvykstamoji doktorantų vasaros mokykla "Difficult Heritage and Memory in the Making" (Lietuva/Baltarusija, 2016 m. rugpjūčio 1-12 d.). Organizacinio komiteto narys, lektorius, sekcijos kuratorius.
 • 2015 m. modulinio mokymo programa „Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas“. Lektorius, modulio kuratorius.
 • 2014 m. modulinio mokymo programa „Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas“. Lektorius

Taikomieji projektai

 • 2014 m. tarptautinis projektas „Europeana Food and Drink“. Jaunesnysis mokslo darbuotojas.
 • 2014 m. Vilniaus universiteto muziejaus projektas „Europos paveldo ženklas“. Organizacinio komiteto narys.

 • KELPŠA, Mindaugas. Muziejai ir žinojimo formavimas. Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. II“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas: Vilnius, 2014 m. birželio 19-20 d.
 • KELPŠA, Mindaugas (kartu su Nastazija Keršyte). Muziejų politika Lietuvoje 1990-2011 metais: muziejų teisė, strategijos, sistemos valdymas. Mokslinis seminaras „Išlaidos ar investicijos: Lietuvos muziejai 2011-2012 metais“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas: Vilnius, 2013 m. sausio 15 d.
 • KELPŠA, Mindaugas (kartu su Nastazija Keršyte). Nacionalinė muziejų politika: muziejų valdymo kaita, integracinės strategijos tinklaveikos visuomenėje tarp savo ir kitų patirties. Tarptautinė konferencija „Muziejus XXI a. – pokyčiai ir iššūkiai“. Vilnius, 2012 m. rugsėjo 21 d.
 • KELPŠA, Mindaugas. Muziejų auditorijos pažinimas socialinių tinklų pagalba. Nacionalinė mokslinė konferencija „Kultūriniai ir ekonominiai socialinių tinklų efektai“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Studentų mokslinė draugija: Vilnius, 2012 m. balandžio 24–26 d.

Dalyvavimas kituose moksliniuose renginiuose

 • Mokslinės kūrybinės dirbtuvės „Remembering Contested Pasts in Central Europe: a transnational perspective on the contemporary memory boom“. Europos humanitarinio universiteto Vokiečių studijų centras: Vilnius, 2014 m. birželio 6 d.

Stažuotės

 • Dėstomoji stažuotė 2014 m. lapkričio 23-30 d. Brėmeno universitete, Rytų Europos studijų centre (Brėmenas, Vokietija). Erasmus+ dėstytojų mobilumo programa.

prof. dr. Pieteris van Menšas

mini pieter-van-mensch(Pieter van Mensch)

Medijų tyrimų laboratorijos
vyriausiasis mokslo darbuotojas

Muzeologijos katedros vedėjas
(iki 2013 08 31)

El. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

 


Socialinių ir humanitarinių mokslų daktaro disertacija “Towards a Methodology of Museology“ apginta 1993 m. gegužės 31 d.

 


Taikomoji muziejininkystė

 


Mokslo interesai

 • Integralaus ir integruoto požiūrio į paveldą kūrimas
 • Muziejaus darbo etika
 • Senų ir naujų požiūrių į muziejaus praktiką plėtojimas

Moksliniai straipsniai

1. Peter van Mensch, ‘”Against all norms and values”: dilemma of collecting controversial objects’, in: Jacques Battesti ed., Que reste-t-il du présent? Collecter le contemporain dans les musées du société (Le Festin, Bordeaux 2012) 138-145.

2. Peter van Mensch, ‘Catching the space between the objects’, in: Werner van Hoof ed., Catching the Spirit. Theatrical Assets of Historic Houses and their Approaches in Reinventing the Past. Proceedings of the ICOM/DEMHIST international conference, Antwerp, 17-20 October 2011 (Museum Plantin Moretus, Antwerp 2012) 12-19.

3. Peter van Mensch, ‘Integral and integrated: counter-movements in museum practice’, in: Renée Kistemaker, Léontine Meijer-van Mensch & Tamara van Kessel eds., City museums on the move. A dialogue between professionals from African countries, The Netherlands and Belgium (Amsterdam Museum/Reinwardt Academie/Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 2012) 39-43.

4. Peter van Mensch, ‘Spiegels weerspiegeld. Kunst als reflectie op erfgoed’, Kunstzone. Tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs 2011 (10): 14-15.

5. Peter van Mensch, ‘The musealisation of Knut. Dilemmas in the relationship between zoos and museums’, COMCOL Newsletter 2011 (13): 4-7.

6. Peter van Mensch, ‘”Against all norms and values”. Dilemmas of collecting controversial contemporary objects’, COMCOL Newsletter 2010 (1) / Collectingnet Newsletter 2010 (11): 3-5.

7. Peter van Mensch, ´Zwischen Aura und Qualität´, in: M. Henker (Herausg.) Alles Qualität … oder was? Wege zu einen guten Museum. 15. Bayerischer Museumstag, Ingolstadt 22.-24. Juli 2009 (München 2010) 15-17.

8. Peter van Mensch, ‘Notas sobre os arredores: patrimônio e novas tecnologias’, Musas. Revista Brasiliera de Museus e Museologia 4, 2009, (4): 11-23.

9. Eric Ketelaar, Frank Huysmans & Peter van Mensch, ‘The Netherlands : Archives, Libraries, and Museums’, in : Encyclopedia of Library and Information Sciences (Taylor & Francis, New York 2009, third edition) 3874-4147.

10. Peter van Mensch, ‘De tijgers van Zoetermeer’, in: André Koch & Jouetta van der Ploeg (eds.), 4289 Wisselwerking. De Wonderkamer van Zoetermeer. Verslag van een geslaagd museaal experiment (Stadsmuseum Zoetermeer, Zoetermeer 2009) 32-34.

11. Peter van Mensch, ‘Développer la collection ou gagner de l’argent? Les dilemmes de l’aliénation’, in: François Mairesse (ed.), L’alienation des collections de musée en question (Mariemont 2009) 69-73.

12. Nancy van Asseldonk, Peter van Mensch en Harry van Vliet (eds.), Cultuur in context. Erfgoeddata in nieuwe samenhang (Reinwardt Academie, Amsterdam 2009).

13. Peter van Mensch, ‘Muzeologija un menedžments: ienaidnieki vai draugi?’, in: Muzejs Mūsdiemu Sabiedrībā. Baltijas Muzeologijas Skolas Raksti 2004-2008 (Muzeju Valsts Pārvalde, Riga 2008) 126-145.

14. Peter van Mensch, ‘Vides anotēšana. Kultūras mantojums un jaunās tehnologijas’, in: Muzejs Mūsdiemu Sabiedrībā. Baltijas Muzeologijas Skolas Raksti 2004-2008 (Muzeju Valsts Pārvalde, Riga 2008) 146-157.

15. Peter van Mensch, ‘Collectieontwikkeling of geld verdienen? De dilemma’s van het afstoten van museumvoorwerpen’, Kunstlicht. Tijdschrift voor beeldende kunst, beeldcultuur en architectuur van de oudheid tot heden 29, 2008, (1/2): 56-59.

16. Peter van Mensch, 'Pantheon, museum of historisch huis? Drie inrichtingsmodellen voor het Muiderslot', in: Muiderslot. Authenticiteit en verbeelding. Jaarboek Cuypersgenootschap 2008, pp. 39-54.

17. Peter van Mensch, 'Uiteindelijk gaat het toch om de schoolplaten … of niet?', Lessen (Periodiek van het Nationaal Onderwijsmuseum en de Vereniging van Vrienden) 3, 2008, (2): 13-17.

18. Peter van Mensch, 'Het museum als inspiratiebron', BeeldFactor (37), in: Atelier (128), katern

19. Peter van Mensch, 'Een integraal perspectief op erfgoed', Oud Nieuws. Tijdschrift over Cultureel Erfgoed en Educatie 2007 (3): 16.

20. Peter van Mensch, ‘Het object centraal? De toekomst van restauratie’, Cr. Interdisciplinair tijdschrift voor conservering en restauratie 8, 2007, (4): 18-19.

21. Peter van Mensch, ‘Bilježenje ambijenta/Naslijeđe i nove tehnologije’, Vizura, Časopis za savremene vizualne umjetnosti, likovnu krikiku i teoriju [Magazine for contemporary visual arts, art critic and theory] (City Gallery Collegium Artisticum, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina) 2007 (1).

22. Peter van Mensch, 'Afstoten in perspectief: van instelling naar netwerk. Terugblik op twintig jaar selectie en afstoting', in: Petra Timmer & Arjen Kok red., Niets gaat verloren. Twintig jaar selectie en afstoting uit Nederlandse museale collecties (Boekmanstudies/Instituut Collectie Nederland, Amsterdam 2007) 208-211.

23. Peter van Mensch, 'Annotating the environment. Heritage and new technologies', Nordisk Museologi 2005 (2): 14-27.

24. Peter van Mensch, 'Musea', Handboek Cultuurbeleid II.11, 1-38.

25. Peter van Mensch, 'De uitvinding van het verleden. Jonkheer Henri van Sypesteyn op zoek naar zijn stamslot', in: Rob van der Laarse & Yme Kuiper red., Beelden van de Buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de negentiende eeuw. Adelsgeschiedenis 3 (Verloren, Hilversum 2005) 195-210.

26. Peter van Mensch, 'Nieuwe museologie. Identiteit of erfgoed?', in: Rob van der Laarse red., Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering (Het Spinhuis, Amsterdam 2005) 176-192.

27. Peter van Mensch, 'Museology and management: enemies or friends? Current tendencies in theoretical museology and museum management in Europe', in: E. Mizushima (ed.), Museum management in the 21st century (Museum Management Academy, Tokyo 2004) 3-19  

28. Alex de Vries, 'Cultureel erfgoed is van iedereen en van niemand. Peter van Mensch in gesprek met Susan Legêne', in: Cultureel Goed! Underground Theory 2 (ArtEZ, Arnhem 2004) 47-62.

29. Peter van Mensch, 'Obilježja izložbi', Informatica Museologica 34, 2003, (3-4): 6-12.

30. Peter van Mensch, ‘The characteristics of exhibitions’, Museum Aktuell (92), 2003: 3980-3985.

31. Peter van Mensch, 'Convergence and divergence. Museums of science and technology in historical perspective', in: Cyril Simard ed., Des métiers … de la tradition à la creation. Anthologie en faveur d'un patrimoine qui gagne sa vie (Sainte-Foy 2003) 342-352.

32. Peter van Mensch, ‘Tussen narratieve detaillering en authenticiteit. Dilemma’s van een contextgeörienteerde ethiek’, Interieurs belicht. Jaarboek Rijksdienst voor de Monumentenzorg (Zwolle-Zeist 2001) 46-55.

33. Peter van Mensch, ‘Museum studies in the Netherlands’, in: Matoula Scaltsa red., Museology towards the 21st century. Theory and practice. International Symposium Proceedings [Thessaloniki, 21-24 November 1997] (Thessaloniki 2001) 146-149.

34. Peter van Mensch, 'Museology as a profession', ICOM Study Series 2000 (8): 20-21.

35. Peter van Mensch, 'Nieuwe visies voor de 21ste eeuw', Museumvisie 24, 2000, (1): ii-ix.

36. Peter van Mensch, 'Tussen object en samenleving. 25 Jaar musea van natuurwetenschap en techniek in Nederland', Gewina 23, 2000, (3): 193-206.

37. Peter van Mensch, 'Muzeoloģia ako vedný základ pre múzejnu profesiu', in: Z.Z. Stransky, Muzeologica 1 (Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Katedra ekomuzeológie, Banská Štiavnica 2000) 31-36.

38. Peter van Mensch, ‘Context en authenticiteit’, in: Jaarboek Nederlands Openluchtmuseum 1999 (Arnhem 1999) 78-101.

39. Peter van Mensch, ‘Reizen op je eigen verbeeldingskracht’, in: A.Korbee red., Het Reispaleis ‘94-’98 (Museum voor Volkenkunde, Rotterdam 1998) 44-51.

40. Peter van Mensch, 'Etica y Museologia', Noticias de Antropologia y Arqueologia (Buenos Aires) 2, 1998, (21).

41. Peter van Mensch, 'Een restauratiefilosofie voor roerend industrieel erfgoed', in S. van Genuchten red., Lood om Oud IJzer. Congresverslag (Zwolle 1997) 7-14.

42. Peter van Mensch, ‘L’institutionnalisation de la collecte’, La Vie des Musées 1996 (11): 61-65.

43. Peter van Mensch, 'Towards museums for a new century', in: Museums, space and power. ICOFOM Study Series 22 (Athens 1993 (1996)) 15-18.

44. Peter van Mensch, 'Magpies on Mount Helicon?', in: Martin Schärer, Museum and community II. ICOFOM Study Series 25 (Vevey 1995) 133-138.

45. Peter van Mensch, 'Musea op zoek naar een nieuwe identiteit', Museumvisie 19, 1995, (1): 5-8.

46. Peter van Mensch, 'Museology, museum training and the challenge of a new century', in: P. Dubé & M-C. Rocher eds., Museum trai¬ning: practices and theories. Proceedings ICTOP 1992 (Quebec 1992 (1995)) 147-153.

47. Peter van Mensch, 'Towards a methodology of museology', in: Martin Schärer (ed.) Object – document? ICOFOM Study Series 23 (Vevey 1994) 111-121.

48. Peter van Mensch, O objeto de estudo da museologia. Pretextos Museológicos 1 (Universidade do Rio de Janeiro/Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro 1994).

49. Peter van Mensch, Voor nu en voor later (Nederlandse Museumvereniging, Amsterdam 1993)

50. Peter van Mensch, 'Verzamelen – in wiens belang? Ethische aspecten van verzamelen en verzamelbeleid', Museumvisie 17, 1993, (2): 64-67.

51. Peter van Mensch, 'What museums, what success? Some museums are more equal than others', in: T.Gubbels & A. van Hemel (eds.) Art museums and the price of success (Boekmanstichting, Amsterdam 1993) 105-110.

52. Peter van Mensch, 'Museology and the challenge of a new century', in: R. de Jong (ed.) Museums & the environment (Southern African Museums Association, Pretoria 1993) 50-56.

53. Peter van Mensch, 'Museology and the management of natural and cultural heritage', in: R. de Jong (ed.) Museums & the environment (Southern African Museums Association, Pretoria 1993) 57-62.

54. Peter van Mensch, 'Museology and its use for museums', in: Acta Universita¬tis Umensis 108/Papers in Museology 1 (Stockholm 1992) 78-91.

55. Peter van Mensch, 'Muzejnaja rabota kak professija [Museum work as a profession]', in: Muzejioe delo. Muzej – kultura – obscestvo (Moskva 1992) 231-242.

56. Peter van Mensch, 'Museale ethiek', Museumvisie 15, 1991, (1): 8 10.

57. Peter van Mensch, 'Historische musea op zoek naar identiteit', Leidschrift 7, 1991, (2): 5 15.

58. Peter van Mensch, 'Kontext und Authentizität', in: Alltagsgeschichte in etnographischen Museen. Möglichkeiten der Sammlung und Darstellung im internationalen Vergleich. Wissenschaftliches Kolloquium, Staatliche Museen zu Berlin/Museum für Volkskunde, 13 17 November 1989 (Berlin 1991) 72 76.

59. Peter van Mensch, 'New directions in museology: new directions in museum education', ICOM Education 1991 (12/13): 63 64.

60. Peter van Mensch, 'Teoria e pratica della museologia nei Paesi Bassi: nuovi paradigmi', L'Ippogrifo 3, 1990, (1): 55 62.

61. Peter van Mensch, 'Op weg naar 2000. Musea in ontwikkeling', Museumvisie 14, 1990, (3): 81 82.

62. Peter van Mensch, 'Methodological museology; or, towards a theory of museum practice', in: Susan Pearce (ed.), Objects of knowledge. New research in museum studies 1 (London 1990) 141 157.

63. Peter van Mensch, 'Objeto museo museologia el "eterno triangulo"', Cuadernos Museologia (Lima) 1989: 47 51.

64. Peter van Mensch, 'El objeto como portador de datos', Cuadernos Museologia (Lima) 1989: 53 62.

65. Peter van Mensch, ‘Museos y falsificaciones’, Cuadernos Museologia (Lima) 1989: 63-69.

66. Peter van Mensch, 'Forecasting a museological tool?', in: V. Sofka (ed.) Forecasting a museological tool? Museology and futurology. ICOFOM Study Series 16 (Stockholm 1989) 175 178.

67. Peter van Mensch, 'Museums in the Netherlands: an "embarrassment of riches"', Museum 1989 (162): 120 123.

68. Peter van Mensch, 'Museus em movimento uma estimulante visao dinamica sobre interrelacao museologia museus', Cadernos Museologicos (Rio de Janeiro) 1989 (1): 49 54.

69. Peter van Mensch (ed.), Professionalising the Muses. The museum profession in motion (AHA Books, Amsterdam 1989).

70. Peter van Mensch, 'Museologie und Museen', Informationen des Instituts für Museumswesen für die Museen in der DDR 21, 1989, (2): 4 11.

71. Peter van Mensch, 'The extension of the museum concept', Museumvisie (special ICOM'89 issue): 20 24.

72. Peter van Mensch, 'Die Methodik der Museologie und ihre Verwendung in der musealen Praxis', in: Museologie, Neue Wege Neue Ziele. Bericht über ein internationales Symposium veranstaltet von den ICOM Nationalkomitees der Bundesrepublik Deutschland, Osterreichs und der Schweiz vom 11. bis 14. Mai 1988 am Bodensee (München 1989) 48 61.

73. Peter van Mensch, 'Museology and museums', ICOM News 41, 1988, (3): 5 10.

74. Peter van Mensch, 'Strukturalni pristup muzeologiji (A structural approach to museology)', Informatica Museologica 1988, 1 2 (82 ¬84): 99 103.

75. Peter van Mensch, 'Ecomusea, musea tussen mythe en utopie', Natuurhistorisch Cahier 1988 1: 3 8.

76. P.J.A. van Mensch, 'Musea in Nederland: het succes en de twijfel', Jaarverslag 1987 van de Crediet en Effecten Bank, 6 13.

77. Peter van Mensch, 'Negatief verzamelen: hoe onaantastbaar zijn museumcollecties?', Museumvisie 11, 1987, (2): 41 45.

78. Peter van Mensch, 'Museos de historia natural nuevas orientaciones', in: Cuarto encuentro nacional de directores de museos, enadim '87 (Puerto Madryn/Argentinië 1987) 251 ¬255.

79. Peter van Mensch, 'Museums in movement', in: V. Sofka (ed.) Museology and museums. ICOFOM Study Series 12 (Stockholm 1987) 17 20.

80. Peter van Mensch, 'Practice and theory. On museum work as a source of ideas for study and conclusions of general theoretical validity for the museum field', Museological News 1987 (10): 115 118.

81. Peter van Mensch, 'Museology and identity', in: V. Sofka (ed.) Museology and identity. ICOFOM Study Series 10 (Stockholm 1986) 201 209.

82. Peter van Mensch, 'Muzeologija i muzejski predmet kao nosioci podataka/ Museology and the object as data carrier', Informatologia Yugoslavica 18, 1986, (1 2): 35 43.

83. Peter van Mensch, 'Museologie 1982 1986: "did we go too far?"', in: H. Beeftink, H. Meeter & L. Croiset van Uchelen (eds.) Tien jaar Reinwardt Academie een balans (Leiden 1986) 51 58.

84. Peter van Mensch, 'Muzeji i autenticnost', Informatica Museologica 1985 (3 4): 2 4.

85. Peter van Mensch, 'Museums and authenticitis', in: V. Sofka (ed.) Originals and substitutes in museums. ICOFOM Study Series 8 (Stockholm 1985) 13-20.

86. Peter van Mensch, 'Towards a typology of copies', in: V. Sofka (ed.) Originals and substitutes in museums. ICOFOM Study Series 8 (Stockholm 1985) 123 126.

87. Peter van Mensch, 'Museological relevance of management techniques', in: Peter van Mensch (ed.) The management needs of museum person¬nel. Reinwardt Studies in Museology 5 (Reinwardt Academie, Leiden 1985) 9 15.

88. P.J.A. van Mensch, 'Musea, de traditie van de vernieuwing', in: Jaarverslag 1984 van de Stichting Cultuurfonds van de Bank voor Neder¬landsche Gemeenten, pp. 19 29.

89. Peter van Mensch, 'Reinwardtova akademija i muzeologija [The Reinwardt Academy and museology]', Informatica Museologica 1984 1/3: 6 8.

90. Peter van Mensch, 'Society object museology', in: V. Sofka (ed.) Collecting today for tomorrow. ICOFOM Study Series 6 (Stockholm 1984) 18 23.

91. Peter van Mensch, 'Museologie en het object als informatiedrager', Museumvisie 8, 1984, (3): 76 78.

92. Peter van Mensch, 'Musea en onderzoek', Museumvisie 8, 1984, (3): 69 71.

93. Peter van Mensch, 'Het museum en de authenticitis. Wat is een kopie?', Museumvisie 7, 1983, (4): 98 100.

94. Peter van Mensch, 'Natural history museums and actuality', in: Environmental education and natural history museums (Foundation for Environmental Education in Europe, Dijon 1983) 23-28.

95. Peter J.A. van Mensch, Piet J.M. Pouw & Frans F.J. Schouten, 'Methodology of museology and professional training. A contribution to the discussion', in: V. Sofka (ed.) Methodology of museology and professional training, ICOFOM Study Series 1 (Stockholm 1983) 81 94.

96. Peter van Mensch, 'Paramusea: paradijs of parasiet?', Museumvisie 6, 1982, (3): 72 75.

97. Peter van Mensch, 'Muiderslot', Woonstede door de eeuwen heen 1981 (50): 56 59.

98. Peter van Mensch, 'Veranderingen in het verzamelbeleid van natuurhistorische musea', Museumvisie 5, 1981, (4): 108 111.

99. P.J.A. van Mensch & E.E. van Mensch, 'De natuurhistorische afdeling van het voormalige Gooisch Museum te Hilversum', Museologia 1980 (15): 43 53.

100. P. van Mensch, Het Muiderslot. Serie Nederlandse Kastelen 42 (ANWB/Nederlandse Kastelenstichting, Muiderberg 1980).

101. P.J.A. van Mensch, 'Educatie en tentoonstellingen in natuurhistorische musea', Museologia 1978 (11): 3 12; 1979 (12): 27 39; 1980 (14): 3 20.

102. Peter van Mensch, 'Natuurhistorische musea en hun publiek. Ook een vorm van wetenschapsvoorlichting', Intermediair 14, 1978, (40): 17 23.

103. Peter van Mensch, 'De geschiedenis van Sypesteyn', in: Peter van Mensch & André van der Goes, Sypesteyn. Serie Nederlandse Kastelen (ANWB/Nederlandse Kastelenstichting, Muiderberg 1976) 3-23.

dr. Vykintas Vaitkevičius

vaitkevicius.jpgMuzeologijos katedros
projektų vadovas, hum. m. daktaras

El. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

 

Užsienio kalbos

 • Anglų
 • Vokiečių
 • Rusų
 • Baltarusių (pagrindai)
 • Lenkų (pagrindai)
 • Latvių (pagrindai)

Fakultete dirba nuo 2010 m.

 


 • 1996 m. Vilniaus universiteto istorijos (archeologijos specializacijos) bakalauras;
 • 1998 m. Vilniaus universiteto istorijos (archeologijos specializacijos) magistras;
 • 2000 m. humanitarinių mokslų daktaras, istorija 05H (eksternu).

 


 • 2001 m. Švedijos nacionaliniame muziejuje Stokholme;
 • 2002 m. Kylio universitete Vokietijoje;
 • 2002 m. įvairiose institucijose (Švietimo ministerijos jaunojo mokslininko stipendija);
 • 2003 m. Lenkijos Mokslų akademijos Istorijos institute Varšuvoje;
 • 2004 m. Latvijos Kultūros akademijoje Rygoje;
 • 2005 m. Baltarusijos Mokslų akademijos Istorijos institute;
 • 2005 m. įvairiose institucijose (Švietimo ministerijos jaunojo mokslininko stipendija).

 


 • 1992–1994 m. Lietuvos Respublikos Kultūros paveldo inspekcijos Archeologijos skyriaus inspektorius ir vyresnysis inspektorius;
 • 1995–2005 m. Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus laborantas, asistentas, mokslo darbuotojas ir vyresnysis mokslo darbuotojas;
 • Nuo 2006 m. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas (pagrindinė darbovietė).
 • 2001–2002 m. Valstybinės paminklosaugos komisijos Archeologijos pakomisės narys;
 • 2005–2010 m. Nekilnojamo kultūros paveldo vertinimo tarybos prie Kultūros paveldo departamento narys;
 • Nuo 2006 m. Lietuvos archeologijos draugijos Tarybos narys ir pirmininko pavaduotojas;
 • Nuo 2006 m. „Lietuvos archeologijos“ redkolegijos narys;
 • Nuo 2008 m. „Gimtasai kraštas“ redkolegijos narys;
 • Nuo 2009 m. „Liaudies kultūros“ redkolegijos narys.

 


 • Baltų ir senovės lietuvių religija;
 • Kompleksiniai tyrimai Lietuvoje ir Baltarusijoje;
 • Lituanistikos šaltinių publikavimas;
 • Kultūros paveldo skaitmeninimas.

 


Personalinės monografijos

 • Senosios Lietuvos šventvietės. Žemaitija. Vilnius: Diemedis, 1998. 743 p. ISBN 9986-23-037-3;
  Alkai. Baltų šventviečių studija. Vilnius: Diemedis, 2003. 320 p. ISBN 9986-23-113-2;
 • Studies into the Balts’ Sacred Places, British Archaeological Reports. International Series / 1228. Oxford: J. & E. Hedges Ltd., 2004. 124 p. ISBN 1-84171-356-2;
 • Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Diemedis, 2006. 784 p. ISBN 9986-23-132-9.
  Neris. 2007 metų ekspedicija / 1. Vilnius: Mintis, 2010. 334 p. ISBN 978-5-417-00999-0.

Kolektyvinės monografijos

 • Ar tikrai Raigardas prasmego? Kompleksinių tyrimų duomenys. Vilnius: VDA leidykla, 2001, 134 p. ISBN 9986-571-65-0;
 • Merkinės istorijos bruožai. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004, 453 p. ISBN 9986-780-57-8;
  Lietuva: 101 įdomiausia vieta. Vilnius: Alma littera, 2008. 316 p. ISBN 978-9955-38-157-0.

Leidinių sudarytojas

 • Žemės atmintis. Lietuvių liaudies padavimai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999. 254 p. ISBN 9986-513-65-0;
 • Merkinės istorijos bruožai. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004, 453 p. ISBN 9986-780-57-8;
  Astronomy&Cosmology In Folk Traditions and Cultural Heritage. Abstracts. 22-31 July 2007 Klaipėda, Lithuania. Klaipėda, 2007. 106 p. ISBN 978-9955-18-237-5;
 • Neris tarp Vilniaus ir Kernavės. Kaunas: Lututė, 2008. 144 p. ISBN 978-9955-37-035-2;
  Ar meni tų ažerų? Elektrėnų krašto tautosaka. Vilnius: Margi raštai, 2009. 650 p. ISBN 978-9986-09-387-9.

Moksliniai straipsniai

2009

 • Archeologijos ir mitologijos objektų žvalgymai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. V., 2009, p. 501–509. ISBN 978-9955-9913-4-2. (Bendraautorius – J. Žikulinas);
  Bajorų kapinynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. V., 2009, p. 134–140. ISBN 978-9955-9913-4-2;
 • Baltų kultūros kontūrai, Lietuva. 1009–2009. V., 2009, p. 19–25. ISBN 978-9955-854-53-1.
 • Baltų religijos centras – ugnis, Lietuva. 1009–2009. V., 2009, p. 27–33. ISBN 978-9955-854-53-1.
 • Pranešimai apie archeologinius radinius interneto forumuose, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 510–513. ISBN 978-9955-9913-4-2;
 • The Sacred Groves of the Balts: Lost History and Modern Research, Folklore. Electronic Journal of Folklore, 2009, Vol. 42, p. 81–94. ISSN 1406–0957;
 • Turlojiškių pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. V., 2009, p. 112–114. ISBN 978-9955-9913-4-2;
 • Žvalgymai Elektrėnų savivaldybėje, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 499–501. ISBN 978-9955-9913-4-2;
 • Истоки Вилии. Попытка реконструкции сакрального ландшафта. Iš Беларускае Падзвiнне: волыт, методыка i вынiкi палявых даследаванняỹ. Зборнiк навуковых прац рэспублiканскага навукова-практычнага семiнара 20–21 лiстапада 2008 года. Наваполацк, 2009, c. 162–170. ISBN 978-985-418-787-7;
 • Опыт полевых исследований в Центральной Беларуси в 2005–2007 гг., Baltu un slāvu kultūrkontakti. Rakstu krājums. Балто-славянские культурные связи. Сборник статей. Rīga, 2009, p. 391–396. ISBN 978-9984-31-146-3.

2008

 • Archeologiniai duomenys apie Vievio spaustuvę, Knygotyra, 2008, Nr. 51, p. 267–271. ISSN 0204–2061;
  Bajorų kapinynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 192–198. ISBN 978-9955-9913-3-5. (Bendraautorė – A. Grinkevičiūtė);
 • Baltų mitologijos paveldas, Neris tarp Vilniaus ir Kernavės. Kaunas: Lututė, 2008, p. 54-77. ISBN 978-9955-37-035-2;
 • Daugailių šventvietės, Daugailių kraštas. Utena, 2008, p. 54–60. ISBN 978-9955-676-86-7;
  Neries ekspedicija, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 502–507. ISBN 978-9955-9913-3-5;
 • Padavimai iš 1784 m. Vilniaus vyskupijos dekanatų aprašymo, Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 313–316. ISSN 1392-2831;
 • Perkūnakiemio mitų pėdsakais, Tautosakos darbai, 2008, t. 36, p. 51–63. ISSN 1392–2831;
  Senosios Lietuvos šventvietės, arba gyva nutrūkusi tradicija, Gimtasai kraštas. Praeities ir dabarties kultūros metraštis, 2008, Nr. 1, p. 70–73;
 • The Mythological Moon Horse as Reflected in Baltic Archaeology, Folklore and Linguistics, Archaeologia Baltica, 2008, vol. 10, p. 71–77. ISSN 1392–5520. (Bendraautorius – D. Razauskas);
  Turlojiškių neįtvirtinta gyvenvietė, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 112–113. ISBN 978-9955-9913-3-5;
 • Vertingi radiniai iš Rytų ir Šiaurės rytų Lietuvos, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 508–509. ISBN 978-9955-9913-3-5;
 • Vilija ir Neris, Neris tarp Vilniaus ir Kernavės. Kaunas: Lututė, 2008, p. 10–15. ISBN 978-9955-37-035-2;
  Антропонимы балтийского происхождения в верховьях реки Вилии (Нерис), Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos. Vilnius, 2008, kn. 2, p. 246–315. ISBN 978-609-411-012-2. (Bendraautorė – J. Gurskaja);
 • Балтийское наследие в Восточной Беларуси: новые исторические и лингвистические данные об Обольцах, Acta Baltico-Slavica, 2008, t. 32, p. 9–30. ISSN 0065-1044. (Bendraautorė – J. Gurskaja);
  Нестереотипный взгляд на культуру Восточнолитовских курганов, Працы гiстарычнага факультэта БДУ. Навуковы зборнiк. Мiнск, 2008, вып. 3, с. 180–188. ISBN 978-985-485-976-7. [Papildyta 2005 m. to paties pavadinimo publikacija];

2007

 • Bajorų kapinynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 146–152. ISBN 978-9955-9913-2-8. (Bendraautorė – A. Grinkevičiūtė);
 • Examining the Layout Tendencies of East Lithuanian Barrows, Interarchaeologia /2. Papers from the Second Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists (BASE) held at the University of Vilnius, Lithuania, October 21-22, 2005. Vilnius-Helsinki-Riga-Tartu, 2007, p. 117–125. ISSN 1736-2806;
  Interpreting Taurapilis Prehistoric Site: Landscape Revealing the Power? Archaeologia Baltica, 2007, vol. 8, p. 155–159. ISSN 1392–5520;
 • Lietuvos archeologija Lituanistikos paveldo informacinės sistemos Aruodai perspektyvoje, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 28–33. ISBN 978-9955-9913-2-8;
  Nauji puslapiai Neries istorijoje. Idos Stankevičiūtės (1952–2006) atminimui, Liaudies kultūra, 2007, Nr. 5, p. 79–81. ISSN 0236–0551;
 • Publications by Vytautas Kazakevičius (1951–2005), Archaeologia Baltica, 2007, vol. 8, p. 17–21. ISSN 1392–5520;
 • Retas radinys iš Bajoriškio, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 487. ISBN 978-9955-9913-2-8;
 • Santakos pilkapiai (Vilniaus r.), Lietuvos archeologija, 2007, t. 30, p. 181–212. ISSN 0207-8694;
  Turlojiškių pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 134–137. ISBN 978-9955-9913-2-8;
 • Vilniaus apylinkių padavimai, Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 198–247. ISSN 1392-2831. (Bendraautorės – B. Piasecka ir I. Stankevičiūtė);
 • Žvalgymai Bajorų kaimo apylinkėse, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 454–455. ISBN 978-9955-9913-2-8. (Bendraautorė – A. Grinkevičiūtė);
 • Žvalgomieji tyrinėjimai Turlojiškėse, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 488–489. ISBN 978-9955-9913-2-8.

2006

 • Aukštaitiški aukurai, Aukštaičių tapatumo paieškos, Kaunas, 2006, p. 7–19. ISBN 9955-434-16-3;
  Godiškių lobis (XV a. IV ketvirtis/ 2004), Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 409–410. ISBN 9955-9913-1-3. (Bendraautorius – E. Remecas);
 • In memoriam Vytautas Kazakevičius (1951–2005). Vilnius, 2006, 12 p.;
 • Lithuanian Archaeology and Folklore: Towards Cooperation, Kultūrs Krustpunkti. Rīga, 2006, 3. laid., p. 82–89. ISBN 9984-9811-8-5; ISBN 1691-3019;
 • Plikiškių pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 95–97. ISBN 9955-9913-0-5;
 • Plikiškių pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 105–107. ISBN 9955-9913-1-3;
 • Prussian Romuva Decoded, Cosmos. The Journal of the Traditional Cosmology Society, 2006, Vol. 19, No. 1, p. 93–127. ISSN 0269-8773;
 • Vytautas Kazakevičius (1951 10 11 – 2005 09 07), Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 494–501. ISBN 9955-9913-1-3;
 • Žvalgomoji archeologinė ekspedicija Musės pakrantėse, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 305–307. ISBN 9955-9913-0-5.

2005

 • Akmenys su smailiadugniais dubenimis, Lietuvos archeologija, 2005, t. 28, p. 191–207. ISSN 02-07-8694. ISBN 9986-23-123-X;
 • Interpreting the East Lithuanian Barrow Culture, Interarchaeologia /1. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th–19th, 2003. Tartu-Riga-Vilnius, 2005, p. 71–86. ISSN 1736-2806;
 • Laukuvos šventvietės, Laukuva. Vilnius, 2005, t. 1, p. 140–170. ISBN 9955-589-01-9;
  Lietuvos archeologijos tezauro projektas, Lietuvos archeologija, 2005, t. 28, p. 231–236. ISSN 02-07-8694. ISBN 9986-23-123-X;
 • Medicina baltiškų šventviečių kontekste, Žmogaus samprata tradicinėje kultūroje. Konferencijos medžiaga. 2000 m. gegužės 9–11 d. Vilnius. Vilnius, 2005, p. 214–226. ISBN 9986-529-56-5;
  Prof. Jono Puzino archeologijos terminų kartoteka, Lietuvos archeologija, 2005, t. 29, p. 49–54. ISSN 02-07-8694. ISBN 9986-23-124-8;
 • Santakos pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. Vilnius, 2005, p. 82–85. ISBN 9986-23-120-5;
 • Santakos pilkapiai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius, 2005, p. 101–105. ISBN 9986-23-125-6;
 • Šulinys gilus, virvė trumpa [Recenzija leidiniui: Račiūnaitė Rasa, Senvaitytė Dalia, Vaicekauskas Arūnas Senovės lietuvių pasaulėžiūra. Metodinė mokymo priemonė. Kaunas: VDU leidykla, 2001. 178 p.], Lietuvos etnologija, 2005, Nr. 4, p. 159–166. ISSN 1392-4028;
 • Vienos teorijos pėdsakais arba mirusiųjų deginimo paprotys Rytų Lietuvoje, Lietuvos archeologija, 2005, t. 27, p. 75–86. ISSN 02-07-8694. ISBN 9986-23-126-4;
 • Vilija-Neris: vardo istorijos vingiai, Liaudies kultūra, 2005, Nr. 6, p. 10–16. ISSN 0236-0551;
 • Vilniaus apylinkių padavimai, Tautosakos darbai, 2005, t. 22, p. 219–261. ISSN 1392-2831. (Bendraautorės – B. Piasecka ir I. Stankevičiūtė);
 • Нестереотипный взгляд на культуру Восточнолитовских курганов. Iš Материалы VI международной научной конференции в честь академиков АН БССР Н. М. Никольского и В. Н. Перцева. 7–9 апреля 2005 г., Минск. Минск, 2005, с. 7–13. ISBN 985-476-342-0;
 • По поводу классификации священных камней балтов, Материалы по археологии Беларуси, Минск,  2005, вып. 9, с. 70–79. ISBN 985-6769-06-X.

2004

 • Dainavos problema šiandienos archeologijoje, Antrasis Dzūkijos kultūros kongresas. Merkinė, 2003 m. birželio 6 ir 8 d. – [be leid. vietos], 2004, p. 10–12.
 • Kvėdarnos apylinkių šventvietės, Kvėdarna. Vilnius, 2004, p. 66–86. ISBN 9986-589-02-7.
 • Pakalnių pilkapiai, Lietuvos archeologija, 2004, t. 26, p. 49–74. ISSN 02-07-8694. ISBN 9986-23-118-3;
  [Recenzija leidiniui:] Zemgaļi senatnē. Žiemgaliai senovėje, Žiemgala, 2004, Nr. 1, p. 45–46.
 • The Main Features of the State Religion in the thirteenth-century Lithuania, Балто-славянские исследования, 2004, t. 16, с. 331–356. ISBN 5-85759-269-0;
 • Некоторые замечания по поводу свещенных мест Восточной Литвы, Культурны ландшафт Вiлейшчыны. Мiнск, 2004, с. 8–14. ISBN 985-6735-11-4.

2003

 • Atėję iš praeities [Vadovas po Dieveniškių istorinio regioninio parko archeologijos paminklus]. Kaunas: Lututė, 2003, 20 p. ISBN 9955-575-25-5.
 • Badania cmentarzyska kurhanowego koło wsi Pakalniai na Litwie. Przyczynek do dyskusji nad datowaniem początków kultury kurhanów wschodniolitewskich, Wiadomości Archeologiczne, 2003, t. LVI, s. 111–124. ISSN 0043-5082;
 • Dubysos žemupio šventvietės, Seredžius. Vilnius, 2003, p. 124–140. ISBN 9986-9236-7-0;
  Iš ankstyvosios Švenčionių istorijos, Kultūros paminklai, 2003, Nr. 10, p.10–16. ISSN 1392-155X. ISBN 9986-420-51-2;
 • Kupolių šventvietės, Tautosakos darbai, 2003, t. 19, p. 122–131. ISSN 1392-2831;
  Nauja Žvėrūnos-Medeinos perspektyva, Lietuvos archeologija, 2003, t. 24, p. 17–32. ISSN 02-07-8694. ISBN 9986-23-105-1;
 • Raktas Romuvai, Liaudies kultūra, 2003, Nr. 6, p. 14–33. ISSN 0236-0551;
  [Recenzija leidiniui:] Y. Luven. Der Kult der Hausschlange. Eine Studie zur Religionsgeschichte der Letten und Litauer”. – Köln-Weimar-Wien, 2001. – 499 p., Lietuvos archeologija, t. 24, p.315–318;
  [Recenzija leidiniui:] Зайкоỹскi Э. М., Дучыц Л. У. Жыватворныя крынiцы Беларусi. – Мiнск: Ураджай, 2001. – 111 p., Tautosakos darbai, 2003, t. 19, p. 306–308.

2002

 • Pilviškių (Vilniaus r.) pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 81–83. ISBN 9986-23-100-0;
 • Pilviškių (Vilniaus r.) senovės gyvenvietė, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 44–46. ISBN 9986-23-100-0. (Bendraautorius – V. Dapkevičius);
  Raganinės – nauja Lietuvos šventviečių grupė, Tautosakos darbai, 2002, t. 16, p. 165–171. ISSN 1392-2831;
 • Santakos (Vilniaus r.) pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 83–85. ISBN 9986-23-100-0;
 • Santakos pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius, 2002, p. 102–105. ISBN 9986-23-104-3;
 • Senųjų šventviečių žvalgymai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 199–204. ISBN 9986-23-100-0;
 • Žvalgomieji tyrinėjimai Merkinės apylinkėse, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 195–198. ISBN 9986-23-100-0. (Bendraautoriai – L. Kvizikevičius, T. Ostrauskas);
 • Žvalgomoji ekspedicija Rytų Lietuvoje 2000 m., Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 204–210. ISBN 9986-23-104-3. (Bendraautorius – G. Zabiela).

2001

 • Linkmenų krašto šventvietės, Krivasalio apylinkėse. Kraštotyrinės ekspedicijos medžiaga. Kaunas-Vilnius, 2001, p. 4–9. ISBN 9986-585-10-4;
 • Pasakoja veliuoniškė Elvyra Čelkonienė, Veliuona. Vilnius, 2001, p. 1085–1111. ISBN 9986-9236-5-4;
 • Senosios Renavo apylinkių šventvietės, Žemaičių praeitis, 2001, t. 9, p. 8–14. ISBN 9986-571-71-5;
 • Senosios šventvietės prie Dubysos (kontekstų beieškant), Liaudies kultūra, 2001, Nr. 2, p. 20–27. ISSN 0236-0551;
 • Šventvietės, mitologinės vietovės, mitologiniai akmenys, Utenos krašto enciklopedija. Vilnius, 2001, p. 74–86;
 • Veliuonos apylinkių šventvietės, Veliuona. Vilnius, 2001, p. 49–63. ISBN 9986-9236-5-4;
  XIII a. Lietuvos valstybinės religijos bruožai, Lietuvos archeologija, 2001, t. 21, p. 311–334. ISSN 02-07-8694. ISBN 9989-23-094-2. (Bendraautorė – D. Vaitkevičienė);

2000

 • Lietuvos–Baltarusijos sienos ruožo Švenčionių rajone žvalgymai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 508–512. (Bendraautoriai – D. Brazaitis, G. Zabiela);
 • Mitologinių ir sakralinių objektų žvalgymai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 525–535;
 • Pakalnių pilkapių tyrinėjimai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 225–232;
 • Sẽnosios Lietuvos šventvietės (sisteminis aspektas). Daktaro disertacijos santrauka. Vilnius, 2000, 26 p.;
 • Skersabalių I pilkapių grupės tyrinėjimai 1999 m., Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 233–235;
 • Žvalgomosios ekspedicijos Rytų Lietuvoje 1999 m., Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 535–546. (Bendraautorius – G. Zabiela).

1999

 • Akmenys su plokščiadugniais dubenimis Lietuvoje ir Latvijoje, Lietuvos archeologija, 1999, t. 18, p. 227–242;
 • Archeologinių paminklų tyrinėjimai Lietuvoje 1998 metais, Lietuvos istorijos metraštis / 1998. Vilnius, 1999, p. 453–472;
 • Jaunas mėnulis, Tautosakos darbai, 1999, t. 11, p. 188–194.

1998

 • Alkas: lietuviškas paminklų kontekstas, Lietuvos archeologija, 1998, t. 15, p. 333–350;
  Archeologijos paminklų žvalgymas Žemaitijoje, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p. 487–497. (Bendraautorius – G. Zabiela);
 • Archeologinių paminklų tyrinėjimai Lietuvoje 1997 metais, Lietuvos istorijos metraštis / 1997. Vilnius, 1998, p. 501–521;
 • Kriaunos-Obeliai: senojo tikėjimo šventvietės, Lietuvos valsčiai. Kriaunos-Obeliai. Vilnius, 1998, p. 51–80. (Bendraautorius – G. Gruzdas);
 • Mirtis, laidotuvės ir atminai, Tautosakos darbai, 1998, t. 9, p. 204–261. (Bendraautorė – D. Vaitkevičienė);
 • Mitologinių ir sakralinių objektų žvalgymai 1996–1997 metais, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p. 474–482;
 • 1996–1997 metais aptiktos archeologijos vertybės, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p. 482–487. (Bendraautorius – G. Zabiela).

1997

 • Akmenys su pėdomis Lietuvoje, Lituanistica, 1997, Nr. 2, p. 30–54.
  Laukagalio apeiginis akmuo, Paparčių ir Žaslių apylinkės. Kaišiadorys, 1997, p. 343–350. (Bendraautorius – L. Klimka).
 • Senojo tikėjimo šventvietės Sedos apylinkėse, Žemaičių praeitis, 1997, t. 5, p. 151–155.
  Šiaurės vakarų Lietuvos mitologiniai-sakraliniai objektai ir jų etnologinio-folkloristinio tyrimo perspektyvos, Etnologiniai ir folkloristiniai tyrinėjimai [1994]: Ekspedicijų medžiaga ir patirtis. Vilnius, 1997, p. 5–12.

1996

 • Akmenys su duobutėmis, Kultūros paminklai, 1996, t. 3, p. 6–19.
 • Mitologinių ir sakralinių objektų žvalgymai 1994–1995 metais, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais. Vilnius, 1996, p. 337–342.
 • Naujojo Daugėliškio (Ignalinos r.) padavimai, Tautosakos darbai, 1996, t. 5, p. 169–210. (Bendraautorė – D. Vaitkevičienė).
 • Nežinomi Lietuvos piliakalniai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais. Vilnius, 1996, p. 342–347. (Bendraautorius – G. Zabiela);
 • Žmonės, pavirtę akmenimis, Liaudies kultūra, 1996, Nr. 2, p. 13–25; 1996, Nr. 5, p. 20–31.

1995

 • Mosėdžio ir Salantų apylinkių senosios šventvietės, Liaudies kultūra, 1995, Nr. 2, p. 31–33; 1995, Nr. 3, p. 11–16;
 • Stabinės šventvietės klausimu, Kultūros paminklai, 1995, Nr. 2, p. 3–11;
 • Žmonės, pavirtę akmenimis, Liaudies kultūra, 1995, Nr. 6, p. 24–29.

1994

 • Barstyčių alkai – senųjų kuršių tikėjimo ir apeigų atspindys, Žemaičių praeitis, 1994, t. 3, p. 102–109.

 


 • „Ikikrikščioniškoji Lietuvos kultūra“ (Lietuvos istorijos institutas, 1995–1996 m., dalyvis);
  „Lietuvos gyventojų kultūra XI–XVII a. archeologijos duomenimis“ (Lietuvos istorijos institutas, 1997–2001 m., dalyvis);
 • „Raigardo slėnio – unikalaus gamtos ir kultūros paminklo – raida ir vaidmuo dvasinėje kultūroje” (Geologijos institutas, Vilniaus dailės akademija, Lietuvos istorijos institutas, 1998–1999 m., archeologų grupės vadovas);
 • „Merkinės gamtinis ir kultūrinis peveldas: vertė ir kontekstai“ (Lietuvos istorijos institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Geologijos institutas, 2000–2001 m., archeologų grupės vadovas);
  „Regioniniai baltų kultūros modeliai: procesų dinamika vėlyvajame geležies amžiuje“ (Lietuvos istorijos institutas, 2002–2006 m., dalyvis);
 • „Kompleksiniai tyrimai Neries (Vilijos) aukštupyje“ (Lietuvos istorijos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, vadovaujant V. Vaitkevičiui, 2005 m., vadovas);
 • „Lietuvių dvasinės kultūros raiškos: istorijos, etnologijos ir kalbos šaltinių elektroninis sąvadas” (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, vadovaujant D. Vaitkevičienei, 2003–2006 m., Lietuvos istorijos instituto grupės vadovas);
 • „Urbanizacijos raida Lietuvoje X–XVI a.“ (Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, 2006–2008 m., dalyvis);
 • „Vilija-Neris. K. Tiškevičiaus keliais po 150 metų“ (Jungtinė valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų taryba, 2007 m., mokslinės dalies vadovas);
 • „Lietuvos priešistorė modernioje visuomenėje“ (Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, nuo 2009 m., dalyvis);
 • Europos Sąjungos 7-osios bendrosios programos projektas CARARE (Connecting Archaeology and Architecture in Europeana) (nuo 2010 m., Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete įgyvendinamos projekto dalies vadovas).

 


 • Nuo 1991 m. archeologinių tiriamųjų ekspedicijų dalyvis ir vadovas: 1991–1993 m. Marvelėje, 1994–1995 m. – Mošoje, 1996 m. – Kalniškiuose ir Žėronyse, 1997 m. – Šeimyniškėliuose, 1998 m. – Pakalniuose, 1999 m. – Pakalniuose ir Skersabaliuose, 2000 m. – Pilviškėse ir Santakoje, 2001–2003 m. – Santakoje, 2004 m. – Plikiškėse ir Izabelinoje, 2005 m. – Plikiškėse, 2006–2009 m. Bajoruose).
 • Nuo 1990 m. kompleksinių lituanistinių ekspedicijų dalyvis ir vadovas: 1990 m. Dauguose, 1991 m. Batakiuose, 1992 m. Linkmenyse, 1993 m. Kretingoje, Barstyčiuose, 1994 m. Alsėdžiuose, 1995 m. Senajame Daugėliškyje, 1996 m. Šarnelėje, Dieveniškėse, 1997 m. Vilniaus, Jonavos rajonuose, 1998–2006 m. įvairiose Rytų Lietuvos vietovėse, 2007 m. Neries pakrantėse nuo ištakų iki žiočių, 2008 m. įvairiose Vakarų Lietuvos vietovėse, 2009 m. įvairiose Šiaurės ir Vidurio Lietuvos vietovėse.

 


1994–2009 m. mokslinėse konferencijose ir seminaruose perskaitytas 51 pranešimas (užsienyje 13, tarptautiniuose renginiuose Lietuvoje – 16 (2 – su bendraautoriais), respublikiniuose – 22 (2 – su bendraautoriais)).

 


 • Lietuvos Respublikos jaunųjų istorikų olimpiados nugalėtojas (1992 m., Kultūros ir švietimo ministerija);
 • Geriausios knygos nominacija (2005 m., Association for the Advancement of Baltic Studies);
 • Apdovanojimas „Baltoji gimtis“ (2006 m., muzikos įrašų leidykla „Dangus“);
 • Apdovanojimas „Metų archeologas“ (2008 m., Lietuvos archeologijos draugija).

 

MK doktorantai

 • Donata Armakauskaitė (įstojo 2014 m.)
  Disertacijos tema: Paveldas kaip ekonominis ir socialinis kapitalas: Lietuvos muziejų veiklos kokybinio vertinimo metmenys
  Vadovė – doc. dr. Nastazija Keršytė (VU KF MK)
  El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.
 • Nazdeya Charapan (įstojo 2014 m.)
  Disertacijos tema: Lankytojų patirčių dalyvaujamas kūrimas ir vertinimas Lietuvos muziejų komunikacinėse veiklose / An evaluation and co-creation of visitor‘s experiences in the communicative activities at Lithuanian museums
  Vadovas – doc. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK)
  El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.
 • Tadas Žižiūnas (įstojo 2014 m.)
  Disertacijos tema: Technologinis veiksnys paveldo tyrimuose: 3D vaizdo ir spektroskopijos taikymo metodologinis modelis
  Vadovas – doc. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK)
  El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.
 • Ingrida Vosyliūtė (įstojo 2013 m.)
  Disertacijos tema: Paveldo komunikacija lietuviškoje socialinių tinklų erdvėje
  Vadovas – doc. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK)
  El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.
 • Mindaugas Kelpša (įstojo 2012 m.) 
  Disertacijos tema: Muzeologinių diskursų transformacijos XX amžiaus pabaigos Lietuvos muziejų ekspozicijose
  Vadovas – doc. dr. Nastazija Keršytė (VU KF MK) 
  El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

Ingrida Vosyliūtė

Ingrida Vosyliūtė

Muzeologijos katedros
projektų vadovė, doktorantė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 511 kab.

Tel. (8-5) 219 3290
Mob. (8-620) 45193
Faks. (8-5) 236 6104
El. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

Komunikacijos fakultete dirba nuo 2010 metų.

 


 •   Istorijos magistro kvalifikacinis laipsnis bei paveldosaugininko profesinė kvalifikacija;
 •   Ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis;
 •   Archeologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

 • Kultūros paveldas
 • Archeologija
 • Skaitmeninis paveldas
 • Skaitmeniniai humanitariniai mokslai
 • Socialinės medijos

Bakalauro studijų programų studentams

 • Elektroninės informacijos paslaugos

 


Moksliniai straipsniai

 • LAUŽIKAS, Rimvydas; VOSYLIŪTĖ, Ingrida. Kultūros paveldo ir lituanistinių mokslo duomenų skaitmeninimas Lietuvoje: 2011 metų situacija. Informacijos mokslai, 2012, t. 60, p. 96 – 115. ISSN 1392-0561.
 • VOSYLIŪTĖ, Ingrida. Žvalgomieji tyrinėjimai ir tyrinėjimai Mindaugo g. 8.  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais, 2009, p. 422 – 433. ISBN 978-9955-9913-4-2. p. 422-433.


 • Vosyliūtė, I. Archaeology in social media: users, content and communication on Facebook. Tarptautinė konferencija „Skaitmeniniai humanitariniai mokslai“ („Digital Humanities“), 2014, Lozana. http://dh2014.org/
 • Vosyliūtė, I. Communicating and interpreting archaeological heritage in social media: passion for archaeology on Facebook. Tarptautinė konferencija „Kompiuterinės aplikacijos ir kiekybiniai metodai archaeologijoje“ („Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology“), 2014, Paryžius. http://caa2014.sciencesconf.org/
 • Vosyliūtė, I. Digital heritage in social media: the Lithuanian digital heritage landscape on Facebook. Tarptautinis seminaras „Kultūros paveldas, kūrybiniai įrankiai ir archyvai“ ( „Cultural heritage, creative tools and archives“), 2013, Kopenhaga. http://chcta.wordpress.com/programme/
 • Vosyliūtė, I. Connecting Lithuanian archeology to CARARE: our experience.  Tartptautinė baigiamoji CARARE projekto  konferencija, 2012, Kopenhaga. http://www.carare.eu/bul/Activities/CARARE-Final-Conference

 • Nuo 2011 m. EUROPEANA tinklo narė (http://www.europeana.eu)
 • 2013 m. tarptautinio konkurso “Wiki Loves Public Art” (“Wiki myli viešųjų erdvių meną”) vertinimo komisijos narė (http://www.wikilovespublicart.com/)
 • 2013 m. pirmųjų Lietuvoje skaitmeninio kultūros paveldo kūrybinių dirbtuvių (hakatono) Hack4LT organizatorė
 • Nuo 2012 m. VU KF ir VUB rengiamos nacionalinės skaitmeninių humanitarinių mokslų konferencijos „Skaitmeminė atmintis virtualioje erdvėje“ (SAVE) organizatorė
 • 2011 – 2013 m. EUROPEANA Vartotojų įsitraukimo darbo grupės narė

Daugiau informacijos

http://www.linkedin.com/in/ingridavosyliute

 

doc. dr. Arūnas Puškorius

puskorius

Muzeologijos katedros
docentas

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 511 kab.

Tel. (8-5) 219 3290
El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

 


Humanitarinių mokslų daktaro disertacija „Archeologinis odinis apavas Lietuvoje. Odinio apavo konservavimas“ apginta 2005 m. spalio 28 d.

 


 • Kultūros politikos įvadas
 • Paveldo informacijos ir komunikacijos paradigmos

Mokslo interesai

 • XIV–XVIII a. odinių dirbinių įvairovė, odininkystės amato raida ir gamybos technologija.
 • Muziejinių vertybių konservavimas ir restauravimas.

Moksliniai straipsniai

 1. Puškorius A., Renaissance Footwear as a Mark of Social Differentiation, In: Archaeologia Baltica. Ed. Associate Prof Dr Audronė Bliujienė. Klaipėda, 2012. P. 158-173.  Klaipėda University Press. ISSN 1392-5520.
 2. Puškorius A. Avalynė Vilniaus Bernardinų bažnyčios freskose. In:Archaeologia Lituana. Vilnius, 2012. P.151-161. Vilniaus universiteto l-kla. ISSN 1392-6748.
 3. Puškorius A., Apranga. In: Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija Vilniuje. Sud. V.Urbanavičius, Vilnius, 2010, p. 281–294.
 4. Puškorius A., Senojo odinio apavo terminija. In: Lietuvos archeologija, t.30, Vilnius, 2007, P.229–256.
 5. Puškorius A., Kalėjienė J., XVI a. Vilniaus žemutinės pilies rūmų dvariškių avalynė. In: Lietuvos pilys, t.1, Vilnius, 2005, p. 56–67.
 6. Puškorius A., Veisiejų miesto ir bažnyčios istorijos fragmentai. In: Dainava, Nr. 2(10), Alytus, 2005, p. 3–7.
 7. Puškorius A., Archeologinių odinio apavo radinių tyrimų Lietuvoje apžvalga. In: Lituanistica, t. 59, Nr. 3, Vilnius, 2004, p. 47–56.
 8. Puškorius A., Kasinėjant 1986 metais Pajautos slėnį Kernavėje rastų odos dirbinių tyrimai. In: Archaeologia Lituana, Nr. 5, Vilnius, 2004, p. 109–116.
 9. Puškorius A., Dzirmiškių archeologinis kompleksas. In: Dainava, Nr. 2, Alytus, 2004, p. 3–6.
 10. Puškorius A., Archeologijos objektai Alytaus apskrityje. In: Dainava, Nr. 1, Alytus, 2001, p. 18–19.
 11. Vedrickienė L., Puškorius A., The investigation and conservation of 16th–17th century archaeological footwear. In: The Conservator as an Investigator, Talinas, 2000, p. 153–154.
 12. Puškorius A., Vedrickienė L., XVI–XVII amžiaus odinės avalynės radinių tyrimas ir restauravimas. In: Lietuvos dailės muziejaus metraštis, Nr.3, Vilnius, 1999, p. 256–263.

Mokslo populiarinimo darbai

 1. Puškorius A., Restauravimas ir tyrimai.  Spalvotųjų metalų restauravimas. In: Tarp kasdienybės ir prabangos. Restauruoti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų archeologiniai radiniai. Parodos katalogas. Sud. Puškorius A. Vilnius, 2011, p. 6–7, 24–25.
 2. Puškorius A., I 157 reiškia – Jonas Puzinas. In: Gimtoji žemė. Ukmergė, 2005, liep. 12, p. 4.
 3. Puškorius A., Žvilgsnis į Alytaus praeitį. Skyriai: Nutrūkusi jotvingių istorija (p.10–23); Baltosios rožės miestas (p.24–41) bendraautorius; Alytus XX a. antrojoje pusėje (p.102-122) bendraautorius. Sud. Bernatavičius G., Alytus, 2003.
 4. Puškorius A., Senoji Alytaus Rotušė – savivaldžio miesto simbolis. In: Alytaus naujienos. Alytus, 2002, birž. 15.
 5. Alytaus istorijos trio [Garso įrašas, 4 garso diskai]: aštuonių radijo laidų ciklas / įrašant laidas dalyvavo muziejininkai Vitalija Moisaitė, Beta Žaliaduonienė, Anelė Kalašnikovienė, Arūnas Puškorius, Šarūnas Šimkevičius, Giedrius Bernatavičius. Alytus, 2002.
 6. Puškorius A., Kultūros paveldas: ką paliksime ainiams? In: Dainavos žodis. Alytus, 1999, lapkr. 17.

 

doc. dr. Rita Repšienė

repsieneMuzeologijos katedros
docentė, daktarė

Komunikacijos fakultetas,
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 216 kab.

Tel. (8-5) 236 6113
Faks. (8-5) 236 6104

El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

Analitinės žurnalistikos“ studijų programos komiteto narė
Mokslo žurnalo „Lietuvos kultūros tyrimai“ vyriausioji redaktorė (nuo 2011)

 

 


 • Humanitarinių mokslų daktaro disertacija „Lietuvių etiologinės sakmės: dviejų kultūrų dermė“ apginta 2001 m.
 • Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Meno istorijos ir teorijos katedros lektorė (nuo 2009)
 • Docentės pareigos nuo 2012 m.

Fakultete dirba nuo 2009:

 • Nuo 2010 – Žurnalistikos instituto lektorė
 • Nuo 2012 – Kūrybinių medijų instituto docentė

Bakalauro studijų programos studentams

 • Kultūros istorija

Magistrantūros studijų programos studentams

 • Kritikos teorija ir kūrybinis teminis rašymas
 • Įvairiaterpė kūrybinė raiška
 • Tarpkultūrinė komunikacija

Moksliniai interesai

 • Kultūros raida, medijos ir komunikacijos politika
 • Postmoderni kultūrinė antropologija
 • Nacionalumo, tapatybės ir mitologijos tyrinėjimai

Autoriniai darbai (leidiniai)

 • Muziejai, paveldas, vertybės, sudarė Rita Repšienė.  Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. 184 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32. – Lietuvos kultūros tyrimai, 2.
 • Medijos, politika, vaizduotė, sudarė Rita Repšienė.  Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. 184 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32. – Lietuvos kultūros tyrimai, 1.
 • Istorinės realybės ir mitai nacionalinėse kultūrose: dabarties vizija, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno instituto leidykla, 2009. 279 p.:  iliustr. – Kultūrologija, t. 17.
 • Lietuvių tautos tapatybė: tarp realybės ir iliuzijos, sudarė Rita Repšienė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno instituto leidykla, 2007. 327, [1] p.:  iliustr.

Moksliniai straipsniai

 • Identity and Stereotypes: Humor Manifestation, in Folklore, Electronic Journal of Folklore, Vol. 50 (kartu su doc. dr. Laima  Anglickiene, Vytauto Didžiojo universitetas), Tartu: Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum, 2012, p. 9–28.
 • New Narratives, Traditional Values, and National Cultural Distinction: Reimagining Baltic Identity, in Sustainable Heritage, Symposium on European Intangible Cultural Heritage, Budapest, April 23-24, 2010, Edited  by Mihály Hoppál, Budapest: European Folklore Institute, 2010, p. 85–91. ISBN 978-963-88799-5-0;
 • Atminties tapatumai: istoriškumo dilemos ir pasirinkimų retorika, in Istorinės vietos, atmintys, tapatumai, sudarė Vytautas Berenis, Vilnius: LKTI, 2010, p. 45–73. – Kultūrologija, 18. ISSN 1822-2242; ISBN 978-9955-868-23-1;
 • Mitologija šiandien: nacionalumo klausimai ir istorinės perspektyvos, in Istorinės realybės ir mitai nacionalinėse kultūrose: dabarties vizija, Vilnius: KFMI, 2009, p. 30–45. – Kultūrologija, 17. ISSN 1822-2242, ISBN 9978-9955-868-20-0;
 • Lietuvių mitologija: perspektyvos ir galimybės / Lithuanian Mythology: Perspectives and Possibilities, in Perspectives of Baltic Philology. Edited by Jowita Niewulis-Grablunas, Justyna Prusinowska, Ewa Stryczynska-Hodyl. Poznań: Wydawnistwo "RYS", 2008, p. 197–208. ISBN 978-83-601517-32-1;
 • Stereotipų galia: lietuviškojo tapatumo horizontai (istorija ir tradicijos), in Lietuvių tautos tapatybė: tarp realybės ir utopijos, Vilnius: KFMI, 2007, p. 236–254. ISBN 9978-9986-638-93-3;
 • Mitinių prasmių beieškant: Algirdas Julius Greimas, in Asmenybė, menas, istorija, dabartis, sudarė Rasa Vasinauskaitė,Vilnius: KFMI, 2007, p. 110–119. – Kultūrologija, 15. ISSN 1822-2242. ISBN 978-9955-868-01-9, www.minfolit.lt/arch/13501/13662.pdf;

Recenzijos ir kritika

 • Kultūros dabartis, sėkmės scenarijai, arba Paslaptys, suvoktos kitaip [Rec. Ruta Sepetys, Tarp pilkų debesų, Vilnius: Alma littera, 2011. 336 p.], Kultūros barai, 2012, Nr. 4, p. 84–87;
 • Lituanistika kitapus: akistatos su praeitimi, praradimai ar atradimų džiaugsmas? [Rec. Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas. Sudarė Ilja Lemeškin, Jolanta Zabarskaitė. T. I, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. – 920 p.], in Kultūros barai, 2011, Nr. 2, p. 90–92.
 • Vaduojantis iš praeities, priklausomybės ir kitokių nelaisvių [Rec. Europos istorijos: Rytų ir Vakarų patirtis. Sudarytojai: Carl Henrik Fredriksson, Almantas Samalavičius, Vilnius: Kultūros barai, 2010. 328 p.], Literatūra ir menas, Nr. 35 (3299), 2010, rugsėjo 24, p. 4, http://culture.lt/lmenas/?leid_id=3299&kas=straipsnis&st_id=17019; http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-09-28-rita-repsiene-vaduojantis-is-praeities-priklausomybes-ir-kitokiu-nelaisviu/50813;
 • Gundymas laisve, arba kapitalizmas kitaip [Rec. Vytautas Rubavičius. Postmodernusis kapitalizmas,Vilnius: Kitos knygos, 2010. – 272 p.], Kultūros barai, 2010, Nr. 7/8, p. 106–108.

 

Muzeologijos katedra

Muzeologijos katedra 2015Muzeologijos katedros kolektyvas. Andriaus Nenėno nuotr. (2015) Saulėtekio al. 9, I rūmai
511 kabinetas

Tel. (8-5) 219 3290
Faks. (8-5) 236 6104

Katedros vedėjas
prof. dr. Rimvydas Laužikas

Kontaktinis asmuo
lekt. Mindaugas Kelpša

Skaityti daugiau...

prof. dr. Rimvydas Laužikas

Rimvydas LaužikasKomunikacijos fakulteto
strateginės raidos prodekanas

Muzeologijos katedros vedėjas,
profesorius, daktaras

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 511 kab.

Tel. (8-5) 219 3290
Mob. (8-610) 97 107
Faks. (8-5) 236 6104
El. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

Komunikacijos fakultete dirba nuo 2004 metų.

 


Humanitarinių mokslų daktaro disertacija „Archeologija ir muzeologija: komunikacijos skaitmeninėje erdvėje taikomasis modelis“ (apginta 2006 m.).


 • Skaitmeninių technologijų naudojimas paveldui ir humanitariniams mokslams
 • Paveldo informacija ir komunikacija
 • Muzeologija
 • Bažnyčių archeologija
 • Maistas ir valgymo kultūra LDK

Bakalauro studijų programų studentams

 • Skaitmeninė kultūra
 • Kultūros paveldo sklaida
 • Maistas ir valgymo kultūra LDK XIII-XVIII a.
 • Pagalbiniai istorijos mokslai

Magistro studijų programų studentams

 • Paveldo skaitmeninimas ir informacinės sistemos
 • Informacinių sistemų projektavimas

Monografijos, knygos

 • Kuncevičius, Albinas, Laužikas, Rimvydas, Rutkauskaitė, Indrė, Šmigelskas, Ramūnas, Radvilų rūmai Dubingiuose : monografija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011. 160 p.: ; iliustr. ISBN 9786094590177.
 • Kuncevičius, Albinas, Jankauskas, Rimantas, Laužikas, Rimvydas, Stankevičiūtė, Daina, Rutkauskaitė, Indrė, Radvilų tėvonija Dubingiuose : monografija. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. 150 p. : iliustr. ISBN 9789955854654.
 • Laužikas, Rimvydas, Istorinė Lietuvos virtuvė : maistas ir gėrimai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Vilnius : Briedis, 2014. - 206, [2] p. : iliustr. ISBN 9789955264637.

Mokomieji leidiniai

 • Laužikienė, Anželika, Laužikas, Rimvydas, Atminties ženklai: Radvilos : mokomoji knyga. Vilnius : Kultūros paveldo akademija, 2012. 86 p. ISBN 9789986313694.
 • Kapleris, Ignas, Laužikas, Rimvydas, Meištas, Antanas, Mickevičius, Karolis, Laikas : istorijos vadovėlis 12 klasei. 1-2 dalis. Vilnius : Briedis, 2011.
 • Kapleris, Ignas, Laužikas, Rimvydas, Meištas, Antanas, Mickevičius, Karolis, Žolynas, Mindaugas, Czas : podręcznik historii dla klasy 11. Cz. 1-2. Vilnius : Briedis, 2010.
 • Kapleris, Ignas, Laužikas, Rimvydas, Meištas, Antanas, Mickevičius, Karolis, Žolynas, Mindaugas, Laikas : istorijos vadovėlis 11 klasei. 1-2 dalis. Vilnius : Briedis, 2010.
 • Laužikas, Rimvydas Mickevičius, Karolis Tamkutonytė-Mikailienė, Živilė Kapleris, Ignas, Путь : Учебник истории для 5 класса. Часть I-II. Vilnius : Briedis, 2009.
 • Šalna, Rytas, Mickevičius, Karolis, Meištas, Antanas, Laužikas, Rimvydas, Kapleris, Ignas, Kroki : Podręcznik historii dla klasy 6 : część I-II. Vilnius : Briedis, 2009.
 • Šalna, Rytas, Mickevičius, Karolis, Meištas, Antanas, Laužikas, Rimvydas, Kapleris, Ignas, Žingsniai : istorijos vadovėlis 6 klasei. I-II dalis. Vilnius : Briedis, 2009.
 • Laužikienė, Anželika, Laužikas, Rimvydas, Istorijos pamoka Dubingiuose. Molėtai, 2009. 64 p.
 • Kultūros paveldo skaitmeninimo ABC... DEFG... : mokomoji metodinė knyga. Vilnius, 2009. 160 p.
 • Droga : podręcznik historii Litwy dla klasy 5 / bendraaut. Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė, Ignas Kapleris. Cz. 2. Vilnius, 2008. 92–179 p. : iliustr., žml.
 • Droga : podręcznik historii Litwy dla klasy 5 / bendraaut. Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė, Ignas Kapleris. Cz. 1. Vilnius, 2008. 86 p. : iliustr., žml.
 • Kelias : istorijos vadovėlis 5 klasei / bendraaut. Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė, Ignas Kapleris. II dalis. Vilnius : Briedis, 2008. 92 p.
 • Kelias : istorijos vadovėlis 5 klasei / bendraaut. Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė, Ignas Kapleris. I dalis. Vilnius : Briedis, 2008. 87 p.
 • Kelias. Istorijos vadovėlis 5 klasei, specialiųjų poreikių mokiniams / bendraaut. Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė. Vilnius 2005, 136 p.
 • Kelias. Istorijos vadovėlis 5 klasei / bendraaut. Karolis Mickevičius, Gytis Mickevičius. Vilnius 2000, 128 p.
 • Vakarų Europos kultūros raidos bruožai. Knyga mokiniams. Vilnius.,1998, 211 p.

Moksliniai straipsniai

 • Laužikas, Rimvydas, Jatautis, Šarūnas, Archeologija ir statistinė analizė: taikomosios galimybės. // Metodai Lietuvos archeologijoje: mokslas ir technologijos praeičiai pažinti / sudarė Algimantas Merkevičius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISBN 9786094592782. p. 443
 • Kuncevičius, Albinas, Jankauskas, Rimantas, Laužikas, Rimvydas, Augustinavičius, Renaldas, Šmigelskas, Ramūnas, Rytų Lietuvos teritorinis modelis I-XV a. // Lietuvos archeologija. Vilnius : Diemedis. ISSN 0207-8694. 2013, t. 39, p. 11-40.
 • Laužikas, Rimvydas, Dubingių mikroregiono ekonominės raidos specifika I a. - XVI a. viduryje. // Lietuvos istorijos studijos /Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0448. 2013, t. 32, p. 33-63.
 • Laužikas, Rimvydas, Žemė ir asmuo: erdvės užvaldymas Dubingių mikroregione XIV-VI amžiais. // Liaudies kultūra. Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras. ISSN 0236-0551. 2013, nr. 4, p. 32-54.
 • Laužikas, Rimvydas, Socialinės organizacijos raida Dubingių mikroregione I a.-XVI a. viduryje: teorinis modelis. // Lituanistica : istorija, archeologija, kalba, literatūra, tautosaka, etnografija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-716X. 2013, t. 59, nr. 4, p. 252-283.
 • Fomin, Vladislav V., Laužikas, Rimvydas, Vaitkevičius, Vykintas, Vitkutė-Adžgauskienė, Daiva, Building Knowledge Society in Lithuania – Towards „Heritage-Aware” National Information Infrastructure. // Transformations in business and economics / Vilnius University. Kaunas Faculty of Humanities, Brno University of Technology. Faculty of Business and Management, University of Latvia. Faculty of Management and Economics. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-4460. 2012, Vol. 11, no. 2, p. 180-201.
 • Kuncevičius, Albinas, Laužikas, Rimvydas, Šmigelskas, Ramūnas, Augustinavičius, Renaldas, Dubingių istorinė žemė – Rytų Lietuvos pilkapių kultūros ar lietuvių pilkapių teritorija? // Lituanistica : istorija, archeologija, kalba, literatūra, tautosaka, etnografija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-716X. 2012, t. 58, nr. 1, p. 12-35.
 • Kuncevičius, Albinas, Laužikas, Rimvydas, Šmigelskas, Ramūnas, Augustinavičius, Renaldas, Erdvės užkariavimas: 3D technologijos taikymo galimybės ir problemos Lietuvos archeologijoje. // Archaeologia Lituana. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-6748. 2012, t. 13, p. 7-28.
 • Laužikas, Rimvydas, Vosyliūtė, Ingrida, Kultūros paveldo ir lituanistinių mokslo duomenų skaitmeninimas Lietuvoje: 2011 metų situacija. // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2012, t. 60, p. 96-115.
 • Laužikas, Rimvydas, Paveldo skaitmeninimas: nuo duomenų banko iki Second life. // Liaudies kultūra. Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras. ISSN 0236-0551. 2012, nr. 2, p. 12-24.
 • Laužikas, Rimvydas, Terminijos klausimu: priešakiniai, avangardiniai, adventiniai ar progresyvieji tyrimai? // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. 2011, t. 57, p. 283-289.
 • Kuncevičius, Albinas, Laužikas, Rimvydas, Stankevičiūtė, Daina, Šmigelskas, Ramūnas, Radvilų rūmai Dubingiuose. // Archaeologia Lituana. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-6748. 2010, t. 11, p. 169-187.
 • Laužikas, Rimvydas, Archeologija ir statistinė analizė: duomenų parengimas statistiniam tyrimui kompiuteriu ir pagrindinių analitinių metodų taikymo pavyzdžiai. // Lietuvos archeologija. Vilnius : Diemedis. ISSN 0207-8694. 2010, t. 36, p. 103-120.
 • Laužikas, Rimvydas, Unikalumas ir entropija kultūros paveldo informacijoje ir komunikacijoje. // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2010, t. 52, p. 23-37.
 • Laužikas, Rimvydas, Digitization as a science. // Archeologia e calcolatori / Istituto di Studi sulle civiltà italiche e del Mediterraneo antico. Firenze : Edizioni All'Insegna del Giglio. ISSN 1120-6861. 2009, vol. 20., p. 247-259.
 • Augustinavičius, Renaldas, Laužikas, Rimvydas, Kuncevičius, Albinas, Jankauskas, Rimantas, Territorial model of Eastern Lityhuania during the 1st-15th centuries. // Migracje: Funeralia Lednickie: spotkanie 15. Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 2013. ISBN 97893138838. p. 59-74.
 • Laužikas, Rimvydas, Lietuvos muziejai 1991-2011 metais: pagrindiniai kiekybiniai veiklų rodikliai, rezultatai ir problemos. // Lietuvos muziejai po 1990 metų : mokslinių straipsnių rinkinys / sudarytojas Rimvydas Laužikas. Ser.: Acta museologica Lithuanica. T. 1. ISSN 2352-5112. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2013. ISBN 9786094203398. p. 48-84.
 • Laužikas, Rimvydas, Žemaitytė, Justina, Komunikacinė veikla Lietuvos muziejuose 2011 metais. // Lietuvos muziejai po 1990 metų : mokslinių straipsnių rinkinys / sudarytojas Rimvydas Laužikas. Ser.: Acta museologica Lithuanica. T. 1. ISSN 2352-5112. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2013. ISBN 9786094203398. p. 127-189.
 • Laužikas, Rimvydas, Information entropy for archaeological research. // CAA2010 : Fusion of Cultures : proceedings of the 38th annual conference on computer applications and quantitative methods in archaeology, Granada, Spain, April 2010 / Edited by F. Contreras, M. Farjas, F. J. Melero. - BAR International Series 2494 Oxford : Archaeopress, 2013. ISBN 978140731108 1. p. 477-482.
 • Laužikas, Rimvydas, Virtual museum between web page and second life. // CAA2010 : Fusion of Cultures : proceedings of the 38th annual conference on computer applications and quantitative methods in archaeology, Granada, Spain, April 2010 / Edited by F. Contreras, M. Farjas, F. J. Melero. - BAR International Series 2494 Oxford : Archaeopress, 2013. ISBN 978140731108 1. p. 415-418.
 • Varnienė-Janssen, Regina, Laužikas, Rimvydas, Vaitkevičius, Vykintas, Juškys, Jonas, Skaitmeninio kultūros paveldo vientiso turinio kūrimo strateginiai, metodologiniai ir techniniai sprendimai: lietuviškoji koncepcija. // Bibliografija 2010-2011 : mokslo darbai Vilnius : Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2013. ISBN 9786094050718 [ISSN 1392-1991]. p. 43-55.
 • Laužikas, Rimvydas, Vaitkevičius, Vykintas, Connecting geography, chronology, and biographies – framing new Lithuanian standards. // Standardisation and innovation in information technology (SIIT 2011) : proceedings of the 7th International Conference, 28-30 September 2011, Berlin / edited by Knut Blind, Kai Jakobs. Aachen : Mainz publishers, 2011. ISBN 9781457720208. p. 127-138.
 • Kuncevičius, Albinas, Laužikas, Rimvydas, The Dubingiai castle site church. // Archaeological investigations in independent Lithuania 1990-2010 / edited by Gintautas Zabiela, Zenonas Baubonis, Eglė Marcinkevičiūtė. Vilnius : Lietuvos Archeologijos draugija, 2012. ISBN 9789955991373. p. 260-266.
 • Fomin, Vladislav V., Vitkutė-Adžgauskienė, Daiva, Laužikas, Rimvydas, Exploring Multiple Dimensions of Standards in the Development of Human Language Technology Infrastructure. // EURAS Proceedings 2012 : Standards and Innovation / eds.: Marta Orviska, Kai Jakobs. Aachen : EURAS, 2012. ISBN 9783861303374. p. 119-130.Kuncevičius, Albinas, Laužikas, Rimvydas, The excavation of the Radziwiłł Palace at the Dubingiai castle site. // Archaeological investigations in independent Lithuania 1990-2010/ edited by Gintautas Zabiela, Zenonas Baubonis, Eglė Marcinkevičiūtė. Vilnius : Lietuvos Archeologijos draugija, 2012. ISBN 9789955991373. p. 234-238.
 • Laužikas, Rimvydas, The Church of St. George in Tauragnai. // Archaeological investigations in independent Lithuania 1990-2010 / edited by Gintautas Zabiela, Zenonas Baubonis, Eglė Marcinkevičiūtė. Vilnius : Lietuvos Archeologijos draugija, 2012. ISBN 9789955991373. p. 267-270.

Taikomieji mokslo darbai

 • Tarptautinio ISO 21127 standarto „Information and documentation -- A reference ontology for the interchange of cultural heritage information“ pritakymas, kaip LST standarto vertimo būdu
 • Tarptautinio ISO 15898 standarto „Conservation of cultural property - Main general terms and definitions” pritakymas, kaip LST standarto vertimo būdu

Kitos autorinės publikacijos

 • Laužikas, Rimvydas, Molėtų regionas senuosiuose XVI-XIX amžių žemėlapiuose. // Sietuvos. Utena : Utenos Indra. ISSN 1822-9077. 2012, nr. 6, p. 17-24.
 • Laužikas, Rimvydas, 3D skaitmeninės technologijos ir taktilinių objektų leidybos galimybės. // XXI a. skaitmeninė garsinė knyga: leidyba, sklaida, skaitytojas : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija : pranešimų medžiaga, 2012 balandžio 19-20 d., Vilnius. Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2012. p. 53-58.
 • Laužikas, Rimvydas, Zarasų, Anykščių, Ignalinos regionų katalikų koplyčių istorija. // Sietuvos. Utena : Utenos Indra.. ISSN 1822-9077. 2010, nr. 4, p. 38-41.
 • Garliauskas, Vidas, Jovaiša, Liudas, Laužikas, Rimvydas, Pacevičius, Arvydas, Molėtų dekanato bažnyčių archyvai ir bibliotekos [Elektroninis optinis diskas]. Vilnius, 2009. ISBN 9789955333753.
 • Laužikas, Rimvydas, Paveldo komunikacija ir tinklaveikos visuomenė. // UNESCO programa "Pasaulio atmintis" Lietuvoje. Vilnius : Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, 2009. ISBN 9789955718031. p. 2-6.
 • Laužikas, Rimvydas, Jankauskas, Rimantas, Dubingių evangelikų reformatų bažnyčia ir Radvilų kapavietė. // Kunigaikščių Radvilų istorija ir atradimai : mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius : Atkula, 2009.. ISBN 9789955505785. p. 21-32.
 • Laužikas, Rimvydas, Utenos-Molėtų regiono katalikų koplyčių istorija. // Sietuvos. Utena.. ISSN 1822-9077. 2009, nr. 3, p. 45-50.

 • Projektas „Aruodai“ Archeologijos terminių tezauro rengimo darbo grupės narys, projekto ataskaitos vertintojas. Prieiga per internetą: <http://www.aruodai.lt>; <http://www.lad.if.vu.lt/tezauras.htm>.
 • BARIS mokslinis projektas (Bažnyčių archyvų informacijos sistema), dalyvavimas. Prieiga per internetą:<http://www.kf.vu.lt/baris>.
 • DPE (Digital preservation Europe) projektas, Lietuvos darbo grupė, dalyvavimas. Prieiga per internetą: <http://www.digitalpreservationeurope.eu>.
 • Projektas HISTORIUS-P. Lietuvos nacionalinio paveldo ir humanitarinių mokslų infrastruktūrų tinklo kūrimo galimybių studija. Vadovas.
 • Projektas AMBROSIA (“Europeana Food and Drink”). Lietuvos nacionalinės darbo grupės narys. Prieiga internetu: <http://foodanddrinkeurope.eu/>.
 • Projektas LoCloud (“Local Content in Europeana Cloud”). Lietuvos nacionalinės darbo grupės narys. Prieiga internetu: <http://locloud.eu>.
 • Projektas „Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis“. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1.3.1-ŠMM-07-K priemonė „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“, projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-037. Mokslininkų grupės narys. Prieiga internetu: <http://paveldo-akademija.lt/blog/2012/02/06/lietuvos-valstybes-istakos-dubingiu-mikroregiono-tyrimu-duomenimis-mikroregiono-moksliniu-tyrimu-projektas>.
 • Projektas „Lietuvos muziejų situacijos tyrimas ir informacijos apie tyrimo rezultatus sklaida“. Vadovas.
 • Projektas “Istorinių vietovardžių informacijos valdymo įrankio sukūrimas”. Vadovas.
 • Projektas „Urbanizuotų vietovių paveldo automatinio monitoringo programinės įrangos prototipo sukūrimas panaudojant 3D lazerines technologijas”. Vadovas.

 • Laužikas, Rimvydas. Трехмерное сканирование объектов историко-культурного наследия: опыт Вильнюсского университетa // Международный научно-практический семинар „Mузей и вызовы современности:новые подходы и технологии. Минск, Институт культуры Беларуси, 9 декабря 2013 года.
 • Kuncevičius, Albinas, Laužikas, Rimvydas. The heritage values of Radziwill Palace in Dubingiai. // 19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Pilzen, Pilzen University, 4-8 September, 2013
 • Laužikas, Rimvydas. Reading the church: Communicative approach for understanding of Dubingiai parish community at XV-XVIII Centuries. // Church Archaeology in the Baltic Sea Region . Turku, Finland August 26-30, 2013.
 • Laužikas, Rimvydas. Viduramžių Lietuvos nekrikščioniškos visuomenės specifika: šeimos tapatumas. // Prigimtinės kultūros seminaras „Ar tautybės esu tos pačios kaip ir žemė? Tapatybės klausimas prigimtinėje kultūroje“. Rumšiškės, 2013 m. liepos 4—7 d.
 • Laužikas, Rimvydas. Reading the Document: Middle Age and Renaissance Geography // Conference and School on Records, Archives and Memory Studies. Zadar, Croatia, 6 to 10 May, 2013.
 • Laužikas, Rimvydas. Žemė ir asmuo: teritorijos samprata ir socialinė struktūra viduramžių Dubingių mikroregione. // Prigimtinės kultūros seminaras „Žemė juodoji: veldėmė, valda ir paveldėtosios vertybės“.Užutrakis, 2013 m. kovo 16–17 d.
 • Laužikas, Rimvydas, 3D archeologija: sukūrimo, ilgalaikio išsaugojimo ir komunikacijos problemo. // XXI a. skaitmeninė garsinė knyga: leidyba, sklaida, skaitytojas : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija. 2012 balandžio 29 d. Vilnius.
 • Laužikas, Rimvydas, 3D skaitmeninės technologijos ir taktilinių objektų leidybos galimybės. // Marijos Gimbutienės skaitymai. 2012 vasario 19-20 d. Vilnius.
 • Laužikas, Rimvydas, Lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo kūrimas: projektavimo fazė. Mokslinė konferencija "Nacionalinė mokslo programa "Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas", 2011-04-28, Vilnius.
 • Laužikas, Rimvydas, HISTORIUS: lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo kūrimas. Mokslinė konferencija "Skaitmeninės mokslo ir paveldo infrastruktūros ir tinklai Lietuvoje: situacija ir galimybės", 2011-12-13, Vilnius.
 • Laužikas, Rimvydas, Vaitkevičius, Vykintas, Connecting geography, chronology, and biographies – framing new Lithuanian standards. // Standardisation and innovation in information technology (SIIT 2011). 28-30 September 2011, Berlin, Germany.
 • Laužikas, Rimvydas, Virtual museum between web page and second life. // Fusion of cultures. XXXVIII conference on computer applications and quantitative methods in archaeology. April, 2010. Granada, Spain.
 • Laužikas, Rimvydas, Information entropy for archaeological research. // Fusion of cultures. XXXVIII conference on computer applications and quantitative methods in archaeology. April, 2010. Granada, Spain.
 • Laužikas, Rimvydas, Kasdienybės dokumentika “Europeana” skaitmeninėje bibliotekoje. // Vaclovo Biržiškos skaitymai. 2011 gruodžio 2 d., Vilnius.
 • Laužikas, Rimvydas. Digitization like science. // Ideas and instruments in social context : XXIII international congress of history of science and technology. 28 July - 2 August 2009. Budapest, Hungary.

Stažuotės

 • ERASMUS stažuotė „Strateginė kultūros paveldo skaitmeninimo vadyba“ Kroatijos kultūros ministerijoje ir Zadaro universitete (Kroatija).

 • Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių apskaitos, apsaugos ir saugojimo sekcijos vadovas, 1999-2009.
 • Švietimo ir mokslo ministerijos bendrojo lavinimo mokyklos socialinių ir humanitarinių mokslų vadovėlių ekspertas, 2003–2009.
 • Nacionalinės Humanitarinių mokslų programos “Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas” kūrimo darbo grupės narys, 2007–2009.
 • Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto 47 „Informacija ir dokumentavimas“ ekspertas, nuo 2005.
 • Lietuvos kultūros ministerijos Muziejų tarybos narys, 2006-2013.
 • UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinis komitetas, narys, 2007-2012.
 • Lietuvos tyrimų infrastruktūrų plėtros humanitarinių ir socialinių mokslų darbo grupės narys, 2008–2010.
 • Lietuvos kultūros ministerijos Kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos narys, 2009-2013.
 • Lietuvos mokslo tarybos ekspertas, nuo 2010.
 • CAA (Computer application in Archaeology) recenzentų grupės narys, nuo 2010.
 • Lietuvos mokslo ir studijų ateities įžvalgos kūrimo grupės narys, 2010-2011.
 • Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto 81 „Kultūros paveldo išsaugojimas“ vadovas, ekspertas, nuo 2010.
 • Lietuvos archeologijos draugijos tarybos narys, nuo 2010.
 • Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto 86 „Skaitmeninė geografinė informacija“ ekspertas, nuo 2012.
 • Lietuvos kultūros ministerijos darbo grupės „Muziejų rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijai“ rengti, narys, 2012–2013.
 • ICOM (The International Council of Museums) Lietuvos nacionalinio komteto narys, nuo 2012.
 • Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro darbo grupės „Tremties ir rezistencijos muziejų galimybių studijai” parengti narys, 2013.
 • Lietuvos kultūros ministerijos darbo grupės „Lietuvos muziejų strategijai“ rengti, narys, 2013.
 • European Skills, Competences and Occupations taxonomy (ESCO) sukūrimo IKT darbo grupės ekspertas, nuo 2013.
 • UNESCO programos „Informacija visiems“ Lietuvos nacionalinis komitetas, narys, nuo 2014.

Apdovanojimai

 • 2009 m. Nacionalinė pažangos premija. Mokslas (kartu su prof. A. Kuncevičiumi ir prof. R. Jankausku).