Muzeologijos katedra

dokt. Tadas Žižiūnas

Disertacijos tema: Technologinis veiksnys paveldo tyrimuose: 3D vaizdo ir spektroskopijos taikymo metodologinis modelis
Vadovas – prof. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK)

El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

dokt. Nadzeya Charapan

Disertacijos tema: Lankytojų patirčių dalyvaujamas kūrimas ir vertinimas Lietuvos muziejų komunikacinėse veiklose / An evaluation and co-creation of visitor‘s experiences in the communicative activities at Lithuanian museums
Vadovas – prof. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK)

El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

lekt. Donata Armakauskaitė

Muzeologijos katedros
lektorė, doktorantė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 511 kab.

Tel. (8-5) 219 3290
Faks. (8-5) 236 6104
 
El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.
 

 • Nuo 2014 m. Socialinių mokslų srities Komunikacijos ir informacijos krypties doktorantė.
 • Paveldosaugos magistro laipsnis, Vilniaus universitetas
 • Kultūros istorijos ir antropologijos bakalauro laipsnis, Vilniaus universitetas

 • Inovatyvi kultūros komunikacija;
 • Informacinės veiklos vertinimas;
 • Paveldo teorijos ir atminties kultūros studijos;
 • Pažintinė praktika;
 • Paveldo industrijos;
 • Paveldosaugos studijos;
 • Kūrybinių industrijų įvadas

 • Paveldo industrijų potencialas: muziejų socialinio ir ekonominio vaidmens vertinimo galimybės. Tarptautinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III“, 2016 m. birželio 10 d., Vilnius.
 • Sustainable Partnership Between Museum and Society: Development of Social Capital Through Knowledge and Communication. Tarptautinis seminaras Apheleia: Education, Training and Communication in the Cultural Management of Landscapes“, 2017 m. kovo 29 d.-balandžio 8 d., Mação, Portugalija.

 

dokt. Neringa Latvytė-Gustaitienė

Disertacijos tema: Sunkiojo paveldo komunikacija besikeičiančiame socialiniame kontekste: Holokausto atminties vietos
Vadovas – prof. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK)

El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

lekt. Tomaš Božerocki

Muzeologijos katedros
lektorius, doktorantas

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 511 kab.

Tel. (8-5) 219 3290
Faks. (8-5) 236 6104
 
El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.
 

Nuo 2015 m. Socialinių mokslų srities Komunikacijos ir informacijos krypties doktorantas.


 • Nuo 2015 m. Socialinių mokslų srities Komunikacijos ir informacijos krypties doktorantas
 • Lietuvos lokaliosios istorijos magistro kvalifikacinis laipsnis
 • Istorijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

 • Kultūrų komunikacija ir medijos;
 • Komunikacijos istorija ir teorijos

 • Patriotyzm Polaków na Litwie. Czyźby wybór między Polską a Litwą. Konfrencija Mniejszości narodowe - seansą, wyzwaniwm czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?“. 2016 m. balandžio 26-28 d., Vilnius.

 •  BOŽEKOCKI, Tomaš. Patriotyzm Polaków na Litwie. Czyźby wybór między Polską a Litwą?.

 • BOŽEROCKI, Tomaš. Raganų medžioklė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Kultūros barai. Vilnius: VšĮ „Kultūros barų“ leidykla. SL 101. 2016, Nr. 9 (621), p. 84-86. ISSN 0134-3106.
 • BOŽEROCKI, Tomaš. Wizerunek narodów Wileńszczyzny w dokumentach Armii Krajowej, Magazyn Wileński. Nr. 9, (392), wrzesień 2016 r.

 • 2016 m. tarptautinė vasaros mokykla „Country Image and Information Warfare“, 2016 m. birželio 6-10 d., Vilnius. Dalyvis.

doc. dr. Juozapas Blažiūnas

Muzeologijos katedros
docentas

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 511 kab.

Tel. (8-5) 219 3290
Faks. (8-5) 236 6104

El. paštas:  Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.


 • Humanitarinių mokslų, menotyros daktaro disertacija „Vilniaus sakralinės molbertinės tapybos kūrinių tvarkybos istorija nuo XVI a. iki 1939 m.“ (apginta 2013 m.)

 • Kultūrologija
 • Vilniaus kultūrų sąveika
 • Profesinė etika
 • Vilniaus kultūrų sąveika

Moksliniai straipsniai:

 • Blažiūnas, J. 1514 ir 1563 m. Polocko bernardinų konvento kankinių istorija: istoriografinis ir ikonografinis aspektas, in: Lietuvių katalikų mokslų akademijos metraštis, t. 39, Vilnius, 2016, ISSN 1392-0502, p. 69-85.
 • Blažiūnas, J. Pagal Pranciškaus Smuglevičiaus piešinius atspausti grafikos darbai (Romos laikotarpis), in: Lietuvių katalikų mokslų akademijos metraštis, t. 38, Vilnius, 2014, ISSN 1392-0502, p. 109-127.
 • Blažiūnas, J. Aušros vartų Dievo Motinos paveikslo restauravimo darbai 1927 m. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 37. Sud. Mikas Vaicekauskas. Vilnius. 2013. P. 147–161.
 • Blažiūnas, J. Vilniaus miesto bažnyčių ir vienuolynų paveikslų tvarkyba nuo XVI a. antros pusės iki XVIII a. pabaigos. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 64: Vizualioji kultūra: problemos ir interpretacijos. Sud. Monika Saukaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2012. P. 215–233.
 • Blažiūnas, J. Kultūros paminklų apsaugos organizacijos ir paveikslų tvarkyba Vilniaus krašte nuo XX a. pradžios iki 1939 m. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 36. Sud. Mikas Vaicekauskas. Vilnius. 2012. P. 115–128.
 • Blažiūnas, J. Tapybos kūrinių išsaugojimo ir restauravimo tendencijos Vilniaus krašte XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 35. Sud. Mikas Vaicekauskas. Vilnius, 2011. P. 59–73.
 • Blažiūnas, J. Apšvietos epocha ir tapybos restauravimo sampratos kaita. Vilniaus miesto bažnyčių ir vienuolynų paveikslų restauravimas XIX a. pradžioje, Lietuvos dailės muziejaus metraštis. T. 14. Sud. Danutė Mukienė. Vilnius: LDM leidykla, 2011. P. 173–188.
 • Blažiūnas, J. Vilniaus bažnyčių ir vienuolynų paveikslų restauravimas XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 34. Sud. Mikas Vaičekauskas. Vilnius, 2011. P. 169–182.
 • Blažiūnas, J. Vilniaus bažnyčių ir vienuolynų paveikslų restauravimas 1763–1918 metais, Muziejinių eksponatų priežiūra. Kn. 2: Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai. Sud. Jūratė Senvaitienė ir Laima Vedrickienė. Vilnius: LDM leidykla, 2009. P. 127–151.
 • Blažiūnas, J. XIX a. pradžios – XX a. pradžios Vilniaus bažnyčių paveikslų restauratoriai. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 57: Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdžiai. Sud. Rūta Janonienė. Vilnius: VDA leidykla, 2009. P. 93–110.
 • Blažiūnas, J. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios paveikslo “Šv. Brunonas. Stebuklas bažnyčioje” (1674 m.) donatorius Leonas Bazilijus Sapiega (1652–1686 m.). Lietuvos dailės muziejaus metraštis. T. 11. Sud. Danutė Mukienė. Vilnius: LDM leidykla, 2008. P. 181–188.
 • Blažiūnas, J. Šv. Brunonas. Stebuklas bažnyčioje". Paveikslo iš Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (bernardinų) bažnyčios ankstesnių restauravimų analizė. Lietuvos dailės muziejaus metraštis. T. 10. Sud. Danutė Mukienė. Vilnius: LDM leidykla, 2007. P. 185–194.
 • Blažiūnas, J. XVII amžiaus paveikslo „S. Petrus Regalatus“ restauravimas. Lietuvos dailės muziejus. Metraštis. T II. Vilnius, Baltos lankos, 1998. p. 292.

 • Blažiūno, J. vieša paskaita „Apie vienuolius bernardinus Polocko mieste kankinių mirtimi pražuvusius“, UMI galerijoje „Kalnas“, 2016 11 30
 • Blažiūnas, J. Į pranciškonų šventovę grąžintas restauruotas paveikslas „Šv. Brunonas. Stebuklas bažnyčioje“. Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis „Literatūra ir menas“. 2011 10 07. Nr. 3348.
 • Blažiūnas, J. Šv. Lidija. Internetinis dienraštis „bernardinai.lt“ 2008 08 03.
 • Blažiūnas, J. Šv. Viktoras I. Popiežius. Internetinis dienraštis „bernardinai.lt“ 2008 07 28.
 • Blažiūnas, J. Šv. Aleksas. Dievo žmogus. Internetinis dienraštis „bernardinai.lt“ 2008 07 17.
 • Blažiūnas, J. Šv. Brunonas Bonifacas Kverfurtietis. Internetinis dienraštis „bernardinai.lt“ 2008 07 12.
 • Blažiūnas, J. 19 Gorkumo miesto kankinių. Internetinis dienraštis „bernardinai.lt“ 2008 07 09.
 • Blažiūnas, J. Kodėl ir kam skambina varpai vidurdienį. Šv. Jonas Kapistranas. Belgrado apgultis. Internetinis dienraštis „bernardinai.lt“ 2008 07 04.
 • Blažiūnas, J. Šv. Simonas iš Lipnicos. Internetinis dienraštis „bernardinai.lt“ 2008 06 03.
 • Blažiūnas, J. Kryžiaus dienos. Šeštinės – Kristaus į dangų žengimas. Internetinis dienraštis „bernardinai.lt“ 2008 05 04.
 • Blažiūnas, J. S.Petrus Regalatus ir Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčia. Internetinis dienraštis „bernardinai.lt“ 2008 03 15.
 • Blažiūnas, J. Livonijos karas. Polocko kankiniai, vienuoliai bernardinai: gvardijonas Paulius, Dominykas, Martynas, Vaclovas ir Adomas. 1563 metai vasario 15 diena. Internetinis dienraštis „bernardinai.lt“ 2008 02 15
 • Blažiūnas, J. Grabnyčios, Kristaus paaukojimas ir Vandenilinė bomba. Internetinis dienraštis „bernardinai.lt“ 2008 02 02.
 • Blažiūnas, J. Paveiksle atgyja Šv. Brunono stebuklas bažnyčioje. Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis „Literatūra ir menas“ 2007.03.02 nr. 3132.

 • 2007 m. Tarptautinė mokslinė konferencija „Valdančioji dinastija ir krikščioniškosios kultūros sklaida LDK (bažnyčia-valstybė-visuomenė)“. Pranešimo tema: „Brunonas. Stebuklas bažnyčioje“. Paveikslas iš Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios. Istorija ir ikonografija“.
 • 2005 m. 15 metų Restauratorių sąjungos įsteigimo jubiliejinė konferencija. Pranešimo tema: „Šv. Brunonas. Stebuklas bažnyčioje“. Paveikslo iš Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios ankstesnių restauravimų analizė.
 • 7th Triennal Meeting for Restorers of the Baltic States Conference Materials, Riga, 2005, Latvia. Poster Session: „Analysis of Previous Restorations of the Painting „St.Bruno. A Miracle in the Church (circa 1674)“ from the Bernardines Church“.
 • 6th Triennal Meeting for Baltic States Restorers.Sacred Art Heritage: investigations, conservation and restoration, Vilnius, 2002, Lithuania. Poster Session: „St.Mary with Donator / Christ with Donator“.

Restauravimo kvalifikacija:

 • 1995 m. suteikta III tapybos kūrinių restauravimo kvalifikacija.
 • 1999 m. suteikta II tapybos kūrinių restauravimo kvalifikacija.
 • 2003 m. suteikta I tapybos kūrinių restauravimo kvalifikacija.
 • 2008 m. suteikta aukščiausia tapybos kūrinių restauravimo kvalifikacija.

 


 • Nuo 2006 m. Lietuvos archeologijos draugijos tikrasis narys.
 • 2008 m. Šarūno Saukos parodos Lietuvoje Vilniuje ekspozicijos rengėjas ir vykdytojas.
 •  2007 m. Šarūno Saukos parodos Latvijoje Rygoje ekspozicijos rengėjas ir vykdytojas.
 • 2006 m. Šarūno Saukos parodos Maskvoje, Rusijoje, ekspozicijos rengėjas ir vykdytojas.
 • 2004 m. Klaudijaus Driskiaus fotografijos parodos Lietuvoje Kriaunose organizatorius, ekspozicijos rengėjas ir vykdytojas. 
 • 2004 m. Šarūno Saukos parodos Lietuvoje Vilniuje ekspozicijos rengėjas ir vykdytojas.
 • Lietuvos restauratorių sąjungos, Lietuvos dailės istorikų draugijos ir Lietuvos archeologų draugijos narys;
 • „Kultūros paveldo mokymai jaunimui“ Dubingiuose 2004, 2005, 2006, 2008 m., edukacinių – praktinių užsiėmimų vadovas.
 • „Kultūros paveldo mokymai jaunimui“ Dubingiuose 2004 m. edukacinių – praktinių užsiėmimų vadovas.
 • „Kultūros paveldo mokymai jaunimui“ Dubingiuose 2005 m. edukacinių – praktinių užsiėmimų vadovas.
 • „Kultūros paveldo mokymai jaunimui“ Dubingiuose 2006 m. edukacinių – praktinių užsiėmimų vadovas.
 • „Kultūros paveldo mokymai jaunimui“ Dubingiuose 2008 m. edukacinių – praktinių užsiėmimų vadovas.

lekt. dr. Žygintas Būčys

Muzeologijos katedros
lektorius, daktaras

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 511 kab.

Tel. (8-5) 219 3290
Faks. (8-5) 236 6104
El. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

 


Humanitarinių mokslų daktaro disertacija „Senienos ir visuomenė: paveldo komunikacija XIX a. Lietuvoje“ (apginta 2012 m. gruodžio 21 d.).


 •   Muzeologija
 •   Paveldas
 •   XVIII–XIX a. kultūros istorija

Bakalauro studijų programų studentams

 • Paveldo rinkinių valdymas

Magistro studijų programų studentams

 • Muziejų vadyba
 • Muziejinių rinkinių valdymas

Moksliniai straipsniai

 • „Bastionas nuo šiaurės vėtrų“: senienų užuovėjoje, Kova dėl istorijos: Vilniaus senienų muziejus (1855–1915). Mokslo straipsnių rinkinys (sud. Ž. Būčys, R. Griškaitė), Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015, p. 19–28.
 • Eustachijaus Tiškevičiaus asmenybės ir veiklos recepcija, Eustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai. Mokslo straipsnių rinkinys (sud. Ž. Būčys, R. Griškaitė), Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2014, p. 19–31.
 • Lietuvos nacionalinis muziejus: visuomenės istorinės atminties išraiškos 1855–1992 m., Gimtasai kraštas, 2013, Nr. 6, p. 83–93, ISSN 2029-0101
 • Antikinių vazų „istorinė atmintis“: kolekcionavimo aspektas XIX a. Lietuvoje, Bibliotheca Lituana II: atminties institucijų rinkiniai (sud. Arvydas Pacevičius), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 191–210, ISBN 978-609-459-014-6
 • Vilniaus archeologijos komisijos 1856–1858 m. posėdžių protokolai, Bibliotheca Lituana II: atminties institucijų rinkiniai (sud. Arvydas Pacevičius), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 477–535, ISBN 978-609-459-014-6
 • The collection of Oriental art at the Vilnius Museum of Antiquities in 1862–1865, Acta Orietalia Vilnensia, 2012, t. 11, Nr. 2 (2010), p. 117–131, ISSN 1648-2662
 • Vilniaus ložė „Uolusis lietuvis“: tapatybė ir paveldas, Laisvoji mūrininkija pasaulyje ir Lietuvoje (sud. Vytautas Jogėla), Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2012, p. 65–77, ISBN 978-609-8039-20-7
 • Šiuolaikinė nacionalinio muziejaus samprata bei naujo muziejaus kūrimo galimybės Lietuvoje, Vilniaus miesto muziejaus kontekstai (sud. Nastazija Keršytė), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 58–64, ISBN 978-9955-868-03-3
 • Rinkinių vadybos metmenys, XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas (sud. Lolita Valužienė), Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, 2008, p. 42–46, ISBN 978-9955-907-00-8
 • The Lithuanian museum system after a period of transition, Museum Aktuell, 2005, Nr. 115, p. 26–30, ISSN 1433-3848
 • Muziejų tinklo administravimas Vakarų šalyse ir Lietuvoje, Meno aritmetika: kultūros vadyba Lietuvoje (sud. Edmundas Žalpys), Vilnius: Tyto alba, 2004, p. 124–140, ISBN 9986-16-392-7
 • Rinkinių valdymas: formavimas ir dokumentavimas, Muziejų vadyba: seminarai, teorija, praktika (sud. Viktoras Liutkus), Vilnius: Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras, 2002, p. 46–53, ISBN 9955-9394-3-5
 • Sources of the National Museum of Lithuania, Nordisk Museologi, 2001, Nr. 1–2, p. 193–203, ISSN 1103-8152

Sudaryti leidiniai

 • Kova dėl istorijos: Vilniaus senienų muziejus (1855–1915). Mokslo straipsnių rinkinys (sud. Ž. Būčys, R. Griškaitė), Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015, 475 p.
 • Eustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai. Mokslo straipsnių rinkinys (sud. Ž. Būčys, R. Griškaitė), Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2014, 360 p.
 • Masonai Lietuvoje: XVIII a. pabaiga – XIX a. pradžia / Freemasonry in Lithuania: end of 18th – beginning of 19th century, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009, 231 p., ISBN 978-9955-715-92-3
 • Serajos Šapšalo karaimikos rinkinys, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2003, 168 p., ISBN 9955-415-31-2 [sud. ir įvadinis str. Karaimikos rinkiniai Lietuvoje, p. 15–18]

 • Eustachijaus Tiškevičiaus asmenybės ir veiklos recepcija XIX a. pab. – XX a. pr., Literatūra ir menas, 2014-04-18, Nr. 16, p. 6–11.
 • Eustachijus Tiškevičius: biografijos eskizas, Nepriklausomybės sąsiuviniai: istorijos ir kultūros žurnalas, 2014, Nr. 2, p. 77–79.
 • Masonai LDK: įtakingųjų ložė, IQ, 2014 rugsėjis, Nr. 9, p. 108–112.

 • 2015 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuotas projektas „Tarptautinė mokslinė konferencija Kova dėl istorijos: Vilniaus senienų muziejus (1855–1915)“; projekto vadovas
 • 2014 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuotas projektas „Tarptautinė mokslinė konferencija Eustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai“; projekto vadovas
 • LMT projektas „Tarptautinė mokslinė konferencija Eustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai“ (Lietuvos nacionalinis muziejus, 2014 m., vadovas)

 • „Bastionas nuo šiaurės vėtrų“: senienų užuovėjoje. Tarptautinė mokslinė konferencija Kova dėl istorijos: Vilniaus senienų muziejus (1855–1915). Vilnius, 2015 m. gegužės 7–8 d.
 • The Libraries of Masonic Lodges in Vilnius at the beginning of the 19th century. An Attempt of Reconstruction. Tarptautinė mokslinė konferencija Świat jako loża. Obecność wolnomularstwa w kulturze – dawniej i dziś. Varšuva, 2015 m. sausio 9–10 d.
 • Collection Development Policy at the National Museum of Lithuania. Tarptautinė mokslinė konferencija How to collect history? Talinas, 2014 m. gegužės 22 d.
 • Eustachijaus Tiškevičiaus asmenybės ir veiklos recepcija. Tarptautinė mokslinė konferencija Eustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai. Vilnius, 2014 m. balandžio 9–11 d.

Stažuotės

 • 2004 m. Baltijos muzeologijos mokykla (Sigulda, Latvija)
 • 2002, 2004 m. Meno, kultūros ir turizmo darbuotojų akademija (Maskva, Sankt Peterburgas, Rusija)

 • Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, vykdomojo komiteto narys nuo 2011 m.
 • LR Kultūros ministerijos muziejų vertinimo komisija, narys nuo 2008 m.
 • ICOM (Tarptautinė muziejų taryba), narys nuo 1995 m.

lekt. Mindaugas Kelpša

Mindaugas KelpšaMuzeologijos katedros
lektorius, doktorantas

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 511 kab.

Tel. (8-5) 219 3290
Faks. (8-5) 236 6104
El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

Komunikacijos fakultete dirba nuo 2013 m.

 


 • Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūra (nuo 2012 m.). Disertacijos tema - "Analitinis diskursyvaus žinojimo formavimo muziejų ekspozicijose modelis".

 • Teorinė muzeologija
 • Paveldo ir atminties studijos
 • Miestų antropologija
 • Technologijų ir inovacijų antropologija

Bakalauro studijų programų studentams

 • Miesto kultūrinės erdvės
 • Kultūros antropologija
 • Atminties antropologija
 • Paveldo teorijos ir atminties kultūros studijos (su kitais)
 • Skaitmeninė kultūra (su kitais)

Magistro studijų programų studentams

 • Muzeologijos paradigmos

Recenzuoti moksliniai straipsniai

 • KERŠYTĖ, Nastazija; KELPŠA, Mindaugas. Muziejų politika Lietuvoje 1990-2011 m.: muziejų teisė, strategijos, valdymas. Lietuvos muziejai po 1990 metų: mokslinių straipsnių rinkinys / sud. R. Laužikas. Ser.: Acta Museologica Lithuanica. T. 1. 2013, p. 18-47. ISSN 2352-5112, ISBN 978-609-420-339-8.

Kiti moksliniai straipsniai

 • KELPŠA, Mindaugas. Muziejų visuomeninio vaidmens dilema. Modernaus muziejaus veiklos gairės: Muziejininkystės studijos, III tomas / sud. A. Puškorius. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2014, p. 10-21. ISBN 978-609-459-491-5

Tiriamieji projektai

 • Tiriamasis projektas „Lietuvos muziejai 1990-2011 m.: situacijos tyrimas ir informacijos apie tyrimo rezultatus sklaida“ (2012 m.). Tyrėjas.

Mokomieji projektai

 • Tarptautinė išvykstamoji doktorantų vasaros mokykla "Difficult Heritage and Memory in the Making". Pirmoji dalis - "Heritage of Absence" (Lietuva/Baltarusija, 2016 m. rugpjūčio 1-12 d.), antroji dalis - "Heritage of Violence" (Vokietija, 2017 m. liepos 31 - rugpjūčio 7 d.). Bendraorganizatorius.
 • Tęstinė modulinio mokymo programa „Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas“ (2014, 2015, 2017 m.). Lektorius, modulio kuratorius.

Taikomieji projektai

 • Tarptautinis projektas „Europeana Food and Drink“ (2014 m.). Įgyvendinimo grupės narys.
 • Vilniaus universiteto muziejaus projektas „Europos paveldo ženklas“ (2014 m.). Organizacinės grupės narys.

Pranešimai tarptautinėse konferencijose

 • KELPŠA, Mindaugas. Museological Strategies of Memorializing Soviet Lithuania: Vilification vs. Satire. Tarptautinis mokslinis seminaras „Reluctant Heritage: Revisiting museums and memory sites in Central and Eastern Europe in a transnational perspective". CEREFREA Villa Noël: Bukareštas (Rumunija), 2016 m. lapkričio 4-5 d.
 • KELPŠA, Mindaugas. Globalizacija ir erdvinės tapatybės perkonstravimas Lietuvos muziejuose. Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas: Vilnius, 2016 m. birželio 9-10 d.
 • KELPŠA, Mindaugas. Muziejai ir žinojimo formavimas. Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. II“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas: Vilnius, 2014 m. birželio 19-20 d.
 • KELPŠA, Mindaugas (kartu su Nastazija Keršyte). Nacionalinė muziejų politika: muziejų, valdymo kaita, integracinės strategijos tinklaveikos visuomenėje tarp savo ir kitų patirties. Tarptautinė konferencija „Muziejus XXI a. – pokyčiai ir iššūkiai“. Vilnius, 2012 m. rugsėjo 21 d.

Pranešimai kituose moksliniuose renginiuose

 • KELPŠA, Mindaugas. Istorinės ir kultūrinės atminties komunikacija besikeičiančioje visuomenėje. Seminaras „Tautinis kultūrinis sąjūdis ir valstybingumo kūrimas“. Lietuvos liaudies kultūros centras: Marijampolė, 2016 m. gegužės 11-13 d.
 • KELPŠA, Mindaugas (kartu su Nastazija Keršyte). Muziejų politika Lietuvoje 1990-2011 metais: muziejų teisė, strategijos, sistemos valdymas. Mokslinis seminaras „Išlaidos ar investicijos: Lietuvos muziejai 2011-2012 metais“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas: Vilnius, 2013 m. sausio 15 d.
 • KELPŠA, Mindaugas. Muziejų auditorijos pažinimas socialinių tinklų pagalba. Nacionalinė mokslinė konferencija „Kultūriniai ir ekonominiai socialinių tinklų efektai“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Studentų mokslinė draugija: Vilnius, 2012 m. balandžio 24–26 d.

Dalyvavimas moksliniuose renginiuose

 • Mokslinės kūrybinės dirbtuvės „Remembering Contested Pasts in Central Europe: a transnational perspective on the contemporary memory boom“. Europos humanitarinio universiteto Vokiečių studijų centras: Vilnius, 2014 m. birželio 6 d.

Stažuotės

 • Dėstomoji stažuotė 2014 m. lapkričio 23-30 d. Brėmeno universitete, Rytų Europos studijų centre (Vokietija). Erasmus+ dėstytojų mobilumo programa.

prof. dr. Pieteris van Menšas

mini pieter-van-mensch(Pieter van Mensch)

Medijų tyrimų laboratorijos
vyriausiasis mokslo darbuotojas

Muzeologijos katedros vedėjas
(iki 2013 08 31)

El. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

 


Socialinių ir humanitarinių mokslų daktaro disertacija “Towards a Methodology of Museology“ apginta 1993 m. gegužės 31 d.

 


Taikomoji muziejininkystė

 


Mokslo interesai

 • Integralaus ir integruoto požiūrio į paveldą kūrimas
 • Muziejaus darbo etika
 • Senų ir naujų požiūrių į muziejaus praktiką plėtojimas

Moksliniai straipsniai

1. Peter van Mensch, ‘”Against all norms and values”: dilemma of collecting controversial objects’, in: Jacques Battesti ed., Que reste-t-il du présent? Collecter le contemporain dans les musées du société (Le Festin, Bordeaux 2012) 138-145.

2. Peter van Mensch, ‘Catching the space between the objects’, in: Werner van Hoof ed., Catching the Spirit. Theatrical Assets of Historic Houses and their Approaches in Reinventing the Past. Proceedings of the ICOM/DEMHIST international conference, Antwerp, 17-20 October 2011 (Museum Plantin Moretus, Antwerp 2012) 12-19.

3. Peter van Mensch, ‘Integral and integrated: counter-movements in museum practice’, in: Renée Kistemaker, Léontine Meijer-van Mensch & Tamara van Kessel eds., City museums on the move. A dialogue between professionals from African countries, The Netherlands and Belgium (Amsterdam Museum/Reinwardt Academie/Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 2012) 39-43.

4. Peter van Mensch, ‘Spiegels weerspiegeld. Kunst als reflectie op erfgoed’, Kunstzone. Tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs 2011 (10): 14-15.

5. Peter van Mensch, ‘The musealisation of Knut. Dilemmas in the relationship between zoos and museums’, COMCOL Newsletter 2011 (13): 4-7.

6. Peter van Mensch, ‘”Against all norms and values”. Dilemmas of collecting controversial contemporary objects’, COMCOL Newsletter 2010 (1) / Collectingnet Newsletter 2010 (11): 3-5.

7. Peter van Mensch, ´Zwischen Aura und Qualität´, in: M. Henker (Herausg.) Alles Qualität … oder was? Wege zu einen guten Museum. 15. Bayerischer Museumstag, Ingolstadt 22.-24. Juli 2009 (München 2010) 15-17.

8. Peter van Mensch, ‘Notas sobre os arredores: patrimônio e novas tecnologias’, Musas. Revista Brasiliera de Museus e Museologia 4, 2009, (4): 11-23.

9. Eric Ketelaar, Frank Huysmans & Peter van Mensch, ‘The Netherlands : Archives, Libraries, and Museums’, in : Encyclopedia of Library and Information Sciences (Taylor & Francis, New York 2009, third edition) 3874-4147.

10. Peter van Mensch, ‘De tijgers van Zoetermeer’, in: André Koch & Jouetta van der Ploeg (eds.), 4289 Wisselwerking. De Wonderkamer van Zoetermeer. Verslag van een geslaagd museaal experiment (Stadsmuseum Zoetermeer, Zoetermeer 2009) 32-34.

11. Peter van Mensch, ‘Développer la collection ou gagner de l’argent? Les dilemmes de l’aliénation’, in: François Mairesse (ed.), L’alienation des collections de musée en question (Mariemont 2009) 69-73.

12. Nancy van Asseldonk, Peter van Mensch en Harry van Vliet (eds.), Cultuur in context. Erfgoeddata in nieuwe samenhang (Reinwardt Academie, Amsterdam 2009).

13. Peter van Mensch, ‘Muzeologija un menedžments: ienaidnieki vai draugi?’, in: Muzejs Mūsdiemu Sabiedrībā. Baltijas Muzeologijas Skolas Raksti 2004-2008 (Muzeju Valsts Pārvalde, Riga 2008) 126-145.

14. Peter van Mensch, ‘Vides anotēšana. Kultūras mantojums un jaunās tehnologijas’, in: Muzejs Mūsdiemu Sabiedrībā. Baltijas Muzeologijas Skolas Raksti 2004-2008 (Muzeju Valsts Pārvalde, Riga 2008) 146-157.

15. Peter van Mensch, ‘Collectieontwikkeling of geld verdienen? De dilemma’s van het afstoten van museumvoorwerpen’, Kunstlicht. Tijdschrift voor beeldende kunst, beeldcultuur en architectuur van de oudheid tot heden 29, 2008, (1/2): 56-59.

16. Peter van Mensch, 'Pantheon, museum of historisch huis? Drie inrichtingsmodellen voor het Muiderslot', in: Muiderslot. Authenticiteit en verbeelding. Jaarboek Cuypersgenootschap 2008, pp. 39-54.

17. Peter van Mensch, 'Uiteindelijk gaat het toch om de schoolplaten … of niet?', Lessen (Periodiek van het Nationaal Onderwijsmuseum en de Vereniging van Vrienden) 3, 2008, (2): 13-17.

18. Peter van Mensch, 'Het museum als inspiratiebron', BeeldFactor (37), in: Atelier (128), katern

19. Peter van Mensch, 'Een integraal perspectief op erfgoed', Oud Nieuws. Tijdschrift over Cultureel Erfgoed en Educatie 2007 (3): 16.

20. Peter van Mensch, ‘Het object centraal? De toekomst van restauratie’, Cr. Interdisciplinair tijdschrift voor conservering en restauratie 8, 2007, (4): 18-19.

21. Peter van Mensch, ‘Bilježenje ambijenta/Naslijeđe i nove tehnologije’, Vizura, Časopis za savremene vizualne umjetnosti, likovnu krikiku i teoriju [Magazine for contemporary visual arts, art critic and theory] (City Gallery Collegium Artisticum, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina) 2007 (1).

22. Peter van Mensch, 'Afstoten in perspectief: van instelling naar netwerk. Terugblik op twintig jaar selectie en afstoting', in: Petra Timmer & Arjen Kok red., Niets gaat verloren. Twintig jaar selectie en afstoting uit Nederlandse museale collecties (Boekmanstudies/Instituut Collectie Nederland, Amsterdam 2007) 208-211.

23. Peter van Mensch, 'Annotating the environment. Heritage and new technologies', Nordisk Museologi 2005 (2): 14-27.

24. Peter van Mensch, 'Musea', Handboek Cultuurbeleid II.11, 1-38.

25. Peter van Mensch, 'De uitvinding van het verleden. Jonkheer Henri van Sypesteyn op zoek naar zijn stamslot', in: Rob van der Laarse & Yme Kuiper red., Beelden van de Buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de negentiende eeuw. Adelsgeschiedenis 3 (Verloren, Hilversum 2005) 195-210.

26. Peter van Mensch, 'Nieuwe museologie. Identiteit of erfgoed?', in: Rob van der Laarse red., Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering (Het Spinhuis, Amsterdam 2005) 176-192.

27. Peter van Mensch, 'Museology and management: enemies or friends? Current tendencies in theoretical museology and museum management in Europe', in: E. Mizushima (ed.), Museum management in the 21st century (Museum Management Academy, Tokyo 2004) 3-19  

28. Alex de Vries, 'Cultureel erfgoed is van iedereen en van niemand. Peter van Mensch in gesprek met Susan Legêne', in: Cultureel Goed! Underground Theory 2 (ArtEZ, Arnhem 2004) 47-62.

29. Peter van Mensch, 'Obilježja izložbi', Informatica Museologica 34, 2003, (3-4): 6-12.

30. Peter van Mensch, ‘The characteristics of exhibitions’, Museum Aktuell (92), 2003: 3980-3985.

31. Peter van Mensch, 'Convergence and divergence. Museums of science and technology in historical perspective', in: Cyril Simard ed., Des métiers … de la tradition à la creation. Anthologie en faveur d'un patrimoine qui gagne sa vie (Sainte-Foy 2003) 342-352.

32. Peter van Mensch, ‘Tussen narratieve detaillering en authenticiteit. Dilemma’s van een contextgeörienteerde ethiek’, Interieurs belicht. Jaarboek Rijksdienst voor de Monumentenzorg (Zwolle-Zeist 2001) 46-55.

33. Peter van Mensch, ‘Museum studies in the Netherlands’, in: Matoula Scaltsa red., Museology towards the 21st century. Theory and practice. International Symposium Proceedings [Thessaloniki, 21-24 November 1997] (Thessaloniki 2001) 146-149.

34. Peter van Mensch, 'Museology as a profession', ICOM Study Series 2000 (8): 20-21.

35. Peter van Mensch, 'Nieuwe visies voor de 21ste eeuw', Museumvisie 24, 2000, (1): ii-ix.

36. Peter van Mensch, 'Tussen object en samenleving. 25 Jaar musea van natuurwetenschap en techniek in Nederland', Gewina 23, 2000, (3): 193-206.

37. Peter van Mensch, 'Muzeoloģia ako vedný základ pre múzejnu profesiu', in: Z.Z. Stransky, Muzeologica 1 (Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Katedra ekomuzeológie, Banská Štiavnica 2000) 31-36.

38. Peter van Mensch, ‘Context en authenticiteit’, in: Jaarboek Nederlands Openluchtmuseum 1999 (Arnhem 1999) 78-101.

39. Peter van Mensch, ‘Reizen op je eigen verbeeldingskracht’, in: A.Korbee red., Het Reispaleis ‘94-’98 (Museum voor Volkenkunde, Rotterdam 1998) 44-51.

40. Peter van Mensch, 'Etica y Museologia', Noticias de Antropologia y Arqueologia (Buenos Aires) 2, 1998, (21).

41. Peter van Mensch, 'Een restauratiefilosofie voor roerend industrieel erfgoed', in S. van Genuchten red., Lood om Oud IJzer. Congresverslag (Zwolle 1997) 7-14.

42. Peter van Mensch, ‘L’institutionnalisation de la collecte’, La Vie des Musées 1996 (11): 61-65.

43. Peter van Mensch, 'Towards museums for a new century', in: Museums, space and power. ICOFOM Study Series 22 (Athens 1993 (1996)) 15-18.

44. Peter van Mensch, 'Magpies on Mount Helicon?', in: Martin Schärer, Museum and community II. ICOFOM Study Series 25 (Vevey 1995) 133-138.

45. Peter van Mensch, 'Musea op zoek naar een nieuwe identiteit', Museumvisie 19, 1995, (1): 5-8.

46. Peter van Mensch, 'Museology, museum training and the challenge of a new century', in: P. Dubé & M-C. Rocher eds., Museum trai¬ning: practices and theories. Proceedings ICTOP 1992 (Quebec 1992 (1995)) 147-153.

47. Peter van Mensch, 'Towards a methodology of museology', in: Martin Schärer (ed.) Object – document? ICOFOM Study Series 23 (Vevey 1994) 111-121.

48. Peter van Mensch, O objeto de estudo da museologia. Pretextos Museológicos 1 (Universidade do Rio de Janeiro/Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro 1994).

49. Peter van Mensch, Voor nu en voor later (Nederlandse Museumvereniging, Amsterdam 1993)

50. Peter van Mensch, 'Verzamelen – in wiens belang? Ethische aspecten van verzamelen en verzamelbeleid', Museumvisie 17, 1993, (2): 64-67.

51. Peter van Mensch, 'What museums, what success? Some museums are more equal than others', in: T.Gubbels & A. van Hemel (eds.) Art museums and the price of success (Boekmanstichting, Amsterdam 1993) 105-110.

52. Peter van Mensch, 'Museology and the challenge of a new century', in: R. de Jong (ed.) Museums & the environment (Southern African Museums Association, Pretoria 1993) 50-56.

53. Peter van Mensch, 'Museology and the management of natural and cultural heritage', in: R. de Jong (ed.) Museums & the environment (Southern African Museums Association, Pretoria 1993) 57-62.

54. Peter van Mensch, 'Museology and its use for museums', in: Acta Universita¬tis Umensis 108/Papers in Museology 1 (Stockholm 1992) 78-91.

55. Peter van Mensch, 'Muzejnaja rabota kak professija [Museum work as a profession]', in: Muzejioe delo. Muzej – kultura – obscestvo (Moskva 1992) 231-242.

56. Peter van Mensch, 'Museale ethiek', Museumvisie 15, 1991, (1): 8 10.

57. Peter van Mensch, 'Historische musea op zoek naar identiteit', Leidschrift 7, 1991, (2): 5 15.

58. Peter van Mensch, 'Kontext und Authentizität', in: Alltagsgeschichte in etnographischen Museen. Möglichkeiten der Sammlung und Darstellung im internationalen Vergleich. Wissenschaftliches Kolloquium, Staatliche Museen zu Berlin/Museum für Volkskunde, 13 17 November 1989 (Berlin 1991) 72 76.

59. Peter van Mensch, 'New directions in museology: new directions in museum education', ICOM Education 1991 (12/13): 63 64.

60. Peter van Mensch, 'Teoria e pratica della museologia nei Paesi Bassi: nuovi paradigmi', L'Ippogrifo 3, 1990, (1): 55 62.

61. Peter van Mensch, 'Op weg naar 2000. Musea in ontwikkeling', Museumvisie 14, 1990, (3): 81 82.

62. Peter van Mensch, 'Methodological museology; or, towards a theory of museum practice', in: Susan Pearce (ed.), Objects of knowledge. New research in museum studies 1 (London 1990) 141 157.

63. Peter van Mensch, 'Objeto museo museologia el "eterno triangulo"', Cuadernos Museologia (Lima) 1989: 47 51.

64. Peter van Mensch, 'El objeto como portador de datos', Cuadernos Museologia (Lima) 1989: 53 62.

65. Peter van Mensch, ‘Museos y falsificaciones’, Cuadernos Museologia (Lima) 1989: 63-69.

66. Peter van Mensch, 'Forecasting a museological tool?', in: V. Sofka (ed.) Forecasting a museological tool? Museology and futurology. ICOFOM Study Series 16 (Stockholm 1989) 175 178.

67. Peter van Mensch, 'Museums in the Netherlands: an "embarrassment of riches"', Museum 1989 (162): 120 123.

68. Peter van Mensch, 'Museus em movimento uma estimulante visao dinamica sobre interrelacao museologia museus', Cadernos Museologicos (Rio de Janeiro) 1989 (1): 49 54.

69. Peter van Mensch (ed.), Professionalising the Muses. The museum profession in motion (AHA Books, Amsterdam 1989).

70. Peter van Mensch, 'Museologie und Museen', Informationen des Instituts für Museumswesen für die Museen in der DDR 21, 1989, (2): 4 11.

71. Peter van Mensch, 'The extension of the museum concept', Museumvisie (special ICOM'89 issue): 20 24.

72. Peter van Mensch, 'Die Methodik der Museologie und ihre Verwendung in der musealen Praxis', in: Museologie, Neue Wege Neue Ziele. Bericht über ein internationales Symposium veranstaltet von den ICOM Nationalkomitees der Bundesrepublik Deutschland, Osterreichs und der Schweiz vom 11. bis 14. Mai 1988 am Bodensee (München 1989) 48 61.

73. Peter van Mensch, 'Museology and museums', ICOM News 41, 1988, (3): 5 10.

74. Peter van Mensch, 'Strukturalni pristup muzeologiji (A structural approach to museology)', Informatica Museologica 1988, 1 2 (82 ¬84): 99 103.

75. Peter van Mensch, 'Ecomusea, musea tussen mythe en utopie', Natuurhistorisch Cahier 1988 1: 3 8.

76. P.J.A. van Mensch, 'Musea in Nederland: het succes en de twijfel', Jaarverslag 1987 van de Crediet en Effecten Bank, 6 13.

77. Peter van Mensch, 'Negatief verzamelen: hoe onaantastbaar zijn museumcollecties?', Museumvisie 11, 1987, (2): 41 45.

78. Peter van Mensch, 'Museos de historia natural nuevas orientaciones', in: Cuarto encuentro nacional de directores de museos, enadim '87 (Puerto Madryn/Argentinië 1987) 251 ¬255.

79. Peter van Mensch, 'Museums in movement', in: V. Sofka (ed.) Museology and museums. ICOFOM Study Series 12 (Stockholm 1987) 17 20.

80. Peter van Mensch, 'Practice and theory. On museum work as a source of ideas for study and conclusions of general theoretical validity for the museum field', Museological News 1987 (10): 115 118.

81. Peter van Mensch, 'Museology and identity', in: V. Sofka (ed.) Museology and identity. ICOFOM Study Series 10 (Stockholm 1986) 201 209.

82. Peter van Mensch, 'Muzeologija i muzejski predmet kao nosioci podataka/ Museology and the object as data carrier', Informatologia Yugoslavica 18, 1986, (1 2): 35 43.

83. Peter van Mensch, 'Museologie 1982 1986: "did we go too far?"', in: H. Beeftink, H. Meeter & L. Croiset van Uchelen (eds.) Tien jaar Reinwardt Academie een balans (Leiden 1986) 51 58.

84. Peter van Mensch, 'Muzeji i autenticnost', Informatica Museologica 1985 (3 4): 2 4.

85. Peter van Mensch, 'Museums and authenticitis', in: V. Sofka (ed.) Originals and substitutes in museums. ICOFOM Study Series 8 (Stockholm 1985) 13-20.

86. Peter van Mensch, 'Towards a typology of copies', in: V. Sofka (ed.) Originals and substitutes in museums. ICOFOM Study Series 8 (Stockholm 1985) 123 126.

87. Peter van Mensch, 'Museological relevance of management techniques', in: Peter van Mensch (ed.) The management needs of museum person¬nel. Reinwardt Studies in Museology 5 (Reinwardt Academie, Leiden 1985) 9 15.

88. P.J.A. van Mensch, 'Musea, de traditie van de vernieuwing', in: Jaarverslag 1984 van de Stichting Cultuurfonds van de Bank voor Neder¬landsche Gemeenten, pp. 19 29.

89. Peter van Mensch, 'Reinwardtova akademija i muzeologija [The Reinwardt Academy and museology]', Informatica Museologica 1984 1/3: 6 8.

90. Peter van Mensch, 'Society object museology', in: V. Sofka (ed.) Collecting today for tomorrow. ICOFOM Study Series 6 (Stockholm 1984) 18 23.

91. Peter van Mensch, 'Museologie en het object als informatiedrager', Museumvisie 8, 1984, (3): 76 78.

92. Peter van Mensch, 'Musea en onderzoek', Museumvisie 8, 1984, (3): 69 71.

93. Peter van Mensch, 'Het museum en de authenticitis. Wat is een kopie?', Museumvisie 7, 1983, (4): 98 100.

94. Peter van Mensch, 'Natural history museums and actuality', in: Environmental education and natural history museums (Foundation for Environmental Education in Europe, Dijon 1983) 23-28.

95. Peter J.A. van Mensch, Piet J.M. Pouw & Frans F.J. Schouten, 'Methodology of museology and professional training. A contribution to the discussion', in: V. Sofka (ed.) Methodology of museology and professional training, ICOFOM Study Series 1 (Stockholm 1983) 81 94.

96. Peter van Mensch, 'Paramusea: paradijs of parasiet?', Museumvisie 6, 1982, (3): 72 75.

97. Peter van Mensch, 'Muiderslot', Woonstede door de eeuwen heen 1981 (50): 56 59.

98. Peter van Mensch, 'Veranderingen in het verzamelbeleid van natuurhistorische musea', Museumvisie 5, 1981, (4): 108 111.

99. P.J.A. van Mensch & E.E. van Mensch, 'De natuurhistorische afdeling van het voormalige Gooisch Museum te Hilversum', Museologia 1980 (15): 43 53.

100. P. van Mensch, Het Muiderslot. Serie Nederlandse Kastelen 42 (ANWB/Nederlandse Kastelenstichting, Muiderberg 1980).

101. P.J.A. van Mensch, 'Educatie en tentoonstellingen in natuurhistorische musea', Museologia 1978 (11): 3 12; 1979 (12): 27 39; 1980 (14): 3 20.

102. Peter van Mensch, 'Natuurhistorische musea en hun publiek. Ook een vorm van wetenschapsvoorlichting', Intermediair 14, 1978, (40): 17 23.

103. Peter van Mensch, 'De geschiedenis van Sypesteyn', in: Peter van Mensch & André van der Goes, Sypesteyn. Serie Nederlandse Kastelen (ANWB/Nederlandse Kastelenstichting, Muiderberg 1976) 3-23.

doc. dr. Vykintas Vaitkevičius

vaitkevicius.jpgMuzeologijos katedros
mokslinis redaktorius, hum. m. daktaras

Saulėtekio al. 9, I rūmai
511 kabinetas

Tel. (8-5) 219 3290
Faks. (8-5) 236 6104

El. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

 

Fakultete dirba nuo 2010 m.

 


 • 1996 m. Vilniaus universiteto istorijos (archeologijos specializacijos) bakalauras;
 • 1998 m. Vilniaus universiteto istorijos (archeologijos specializacijos) magistras;
 • 2000 m. humanitarinių mokslų daktaras, istorija 05H (eksternu). Disetacijos tema „Senosios Lietuvos šventvietės (sisteminis aspektas)“.

 • Baltų ir senovės lietuvių religija;
 • Kompleksiniai tyrimai Lietuvoje ir Baltarusijoje;
 • Lituanistikos šaltinių publikavimas;
 • Kultūros paveldo skaitmeninimas.

Monografijos

Mokslo studijos

 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Joniškio rajonas. Šiauliai: Lucilijus, 2016. – 192 p. ISBN 978-9955-32-342-6
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Neris. 2007 metų ekspedicija. Ketvirta knyga. Vilnius: Mintis, 2014. – 312 p. ISBN 978-5-417-01086-6
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Neris. 2007 metų ekspedicija. Trečia knyga. Vilnius: Mintis, 2013. – 240 p. ISBN 978-5-417-01070-5
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Neris. 2007 metų ekspedicija. Antra knyga. Vilnius: Mintis, 2012. – 324 p. ISBN 978-5-417-01038-5
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Neris. 2007 metų ekspedicija. Pirma knyga. Vilnius: Mintis, 2010. – 336 p. ISBN 978-5-417-01000-2
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Diemedis, 2006. – 784 p. ISBN 9986-23-132-9
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės. Žemaitija. Vilnius: Diemedis, 1998. – 743 p. ISBN 9986-23-037-3
 • Merkinės istorijos bruožai. Sud. A. ČERNIAUSKAS, H. GUDAVIČIUS, V. VAITKEVIČIUS. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004. – 453 p. ISBN 9986-780-57-8

Pažintiniai leidiniai

 • BALTĖNAS, Arūnas; MATULEVIČIENĖ, Saulė; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Gervėčių Lietuva: albumas. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2013. – 256 p. ISBN 978-9955-736-52-3
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas; VAITKEVIČIENĖ, Daiva. Lietuva: 101 legendinė vieta. Vilnius: Alma littera, 2011. – 316 p. ISBN 978-9955-38-920-0
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas; BALTRŪNAS, Valentinas. Lietuva: 101 įdomiausia vieta. Vilnius: Alma littera, 2008. – 315 [1] p. ISBN 978-9955-38-157-0 (papildomos laidos: 2009, 2010)

Sudaryti leidiniai

 • Archaeology, Religion, and Folklore in the Baltic Sea Region (Archaeologia Baltica, Vol. 15). Ed. by D. VAITKEVIČIENĖ & V. VAITKEVIČIUS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2011. – 161 p. ISSN 1392-5520
 • Didžioji knyga apie Lietuvą. Sudarytojas V. VAITKEVIČIUS. Vilnius: Alma littera, 2011. – 316 p. ISBN 978-609-01-0145-2
 • Lietuva. Kelių atlasas. Spec. redaktorius V. VAITKEVIČIUS. Vilnius: Alma littera, 2010. – 430 p. ISBN 978-9955-38-662-9
 • Ar meni tų ažerų? Elektrėnų krašto tautosaka. Parengė O. R. ŠAKIENĖ, V. VAITKEVIČIUS, A. LESKAUSKAITĖ, L. SUNGAILIENĖ. Vilnius: Margi raštai, 2009. – 650 p. ISBN 978-9986-09-387-9
 • Neris tarp Vilniaus ir Kernavės: straipsnių rinkinys. Sud. V. VAITKEVIČIUS, A. ŽIČKUTĖ. Kaunas: Lututė, 2008. – 144 p. ISBN 978-9955-37-035-2
 • Astronomy & Cosmology in Folk Traditions and Cultural Heritage. Abstracts. 22-31 July 2007 Klaipėda, Lithuania. Ed. by V. VAITKEVIČIUS. Klaipėda, 2007. – 106 p. ISBN 978–9955–18–237–5
 • [VAITKEVIČIUS, Vykintas]. IN MEMORIAM Vytautas Kazakevičius. Vilnius: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Lietuvos archeologijos draugija, Krašto apsaugos ministerija, 2006. – 12 p.
 • Merkinės istorijos bruožai. Sud. A. ČERNIAUSKAS, H. GUDAVIČIUS, V. VAITKEVIČIUS. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004. – 453 p. ISBN 9986-780-57-8
 • Žemės atmintis. Lietuvių liaudies padavimai. Sud. V. VAITKEVIČIUS. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999. – 254 p. ISBN 9986-513-65-0

Tiriamieji straipsniai

 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Baltų šventviečių atodangos. Liaudies kultūra, 2016, nr. 4, p. 33–43.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Sacred Sites. In A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Eds. G. ZABIELA, Z. BAUBONIS and E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2016, pp. 462–473.
 • PETRAUSKIENĖ, Aistė; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Kur laisvė eina, ten laimė seka [Lietuviška laisvės ir laisvės kovos samprata]. Liaudies kultūra, 2014, nr. 1, p. 17–27.
 • PETRAUSKIENĖ, Aistė; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Kelyje į 1949 metų partizanų vadų susitikimą. Lietuvos istorijos studijos, 2014, t. 34, p. 104–130.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Etnogeografijos keliu, dar kartą atrasti Žemę. Liaudies kultūra, 2014, nr. 2, p. 46–59.
 • ČEPULYTĖ, Aistė; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Iš 1949 metų Lietuvos partizanų vadų susitikimo istorijos: laikas ir vieta. Lietuvos istorijos studijos, 2013, t. 32, p. 99–124.
 • GRYGUC, Gražyna; KISIELIENĖ, Dalia; STANČIKAITĖ, Miglė; ŠEIRIENĖ, Vaida; SKURATOVIČ, Žana; VAITKEVIČIUS, Vykintas; GAIDAMAVIČIUS, Andrejus. Holocene sediment record from Briaunis palaeolake, Eastern Lithuania: history of sedimentary environment and vegetation dynamics. Baltica, 2013, vol. 26, no. 2, pp. 121–136.
 • PETRAUSKAS, Gediminas; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Archeologinių sluoksnių plovimas Lietuvoje ir Bajorų archeologinės ekspedicijos patirtis. Lietuvos archeologija, 2013, t. 39, p. 235–256.
 • PETRAUSKAS, Gediminas; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Kompleksiniai Sajų sodybos Balandiškyje tyrimai. Gimtasai kraštas, 2013, t. 6, p. 94–100.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Gamta ir kultūra: šventos Viekšnių pušys. In Viekšniai: istorija ir kultūra (Žemaičių praeitis, Kn. 16). Sud. P. ŠVEREBAS. Vilnius, 2013. p. 69–99.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Iš prigimtinės kultūros žodyno: juoda žemė. Liaudies kultūra, 2013, nr. 4 (151), p. 21–32.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; LAUŽIKAS, Rimvydas; VAITKEVIČIUS, Vykintas; JUŠKYS, Jonas. Skaitmeninio kultūros paveldo vientiso turinio kūrimo strateginiai, metodologiniai ir techniniai sprendimai: lietuviškoji koncepcija. Bibliografija 2010–2011: mokslo darbai. Vilnius, 2013, p. 43–55.
 • FOMIN, Vladislav; LAUŽIKAS, Rimvydas; VAITKEVIČIUS, Vykintas; VITKUTĖ-ADZGAUSKIENĖ, Daiva. Building Knowledge Society in Lithuania – Towards “Heritage-Aware” National Information Infrastructure. Transformations in Business & Economics, 2012, vol. 11, no. 2 (26), pp. 180–201.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Kraštovaizdžio skaitymas su patirties žodynu. Liaudies kultūra, 2012, nr. 4, p. 50–61.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Use and Reuse of Ancient Sacred Places in Mikytai, Žemaitija National Park, NW Lithuania. In The Diversity of Sacred Lands in Europe. Proceedings of the Third Workshop of the Delos Initiative – Inari/Aanaar 2010. Ed. by J.-M. MALLARACH, T. PAPAYANNIS, R. VÄISÄNEN. Vantaa, 2012, pp. 75–83.
 • KURILA, Laurynas; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Mirusiųjų deginimo papročio refleksijos: padavimas apie Migonių piliakalnį. Tautosakos darbai, 2011, t. XLI, p. 107–134.
 • LAUŽIKAS, Rimvydas; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Connecting geography, chronology, and biographies – Framing new Lithuanian standards. In Standardization and Innovation in Information Technology (SIIT), 2011. Ed. by K. BLIND, K. JAKOBS. Aachen, 2011, pp. 127–138.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Ancient Sacred Places in Lithuania: Crossroads of Geography, Archaeology and Folklore. In Archaeology, Religion, and Folklore in the Baltic Sea Region (Archaeologia Baltica, Vol. 15). Ed. by D. VAITKEVIČIENĖ, V. VAITKEVIČIUS. Klaipėda, 2011, pp. 45-55.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Gervėčių sala istorijos tėkmėje. Liaudies kultūra, 2011, nr. 5, p. 17-34.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Lietuvos krikštas: istorija ir tautosaka. Liaudies kultūra, 2011, nr. 2, p. 12-20.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Senosios Žiemgalos šventvietės. In Žiemgalos kultūros paveldas. Sud. V. DIDŽPETRIS. Kaunas, 2011, p. 23-50.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas; ŽIKULINAS, Jevgenijus. Atrandant žemėlapius, arba kartografija – archeologijai. Lietuvos archeologija, t. 36. Vilnius, 2010, p. 9–28.
 • GRUZDAS, Gytis; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Obelių-Kriaunų krašto senosios šventvietės. In Obeliai. Kriaunos. Sud. V. MAČIEKUS. 2-oji papild. laida. Vilnius, 2009, p. 58-85.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Atrandant Kukaveitį. Gimtasai kraštas, 2009, nr. 2, p. 94–99.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Baltų kultūros kontūrai; Baltų religijos centras – ugnis. In Lietuva 1009–2009. Sudarė A. BUTRIMAS, R. JANONIENĖ, T. RAČIŪNAITĖ. Vilnius, 2009, p. 19–25, 26–33.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Iš „Lietuvos archeologijos medžiagos“ istorijos. Lietuvos archeologija, t. 35. Vilnius, 2009, p. 53–70.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Pietinės Sėlos ribos beieškant: Sėlės kaimas. Lietuvos archeologija, t. 35. Vilnius, 2009, p. 193–198.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. The Sacred Groves of the Balts: Lost History and Modern Research. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 2009, vol. 42, pp. 81–94.
 • ВАЙТКЯВИЧЮС, Викинтас. Истоки Вилии. Попытка реконструкции сакрального ландшафта. In Беларускае Падзвiнне: волыт, методыка i вынiкi палявых даследаванняỹ. Зборнiк навуковых прац рэспублiканскага навукова-практычнага семiнара 20–21 лiстапада 2008 года. Наваполацк, 2009, c. 162–170.
 • ВАЙТКЯВИЧЮС, Викинтас. Опыт полевых исследований в Центральной Беларуси в 2005–2007 гг. In Baltu un slāvu kultūrkontakti. Rakstu krājums. Балто-славянские культурные связи. Сборник статей. Rīga, 2009, p. 391–396.
 • ВАЙТКЯВИЧЮС, Викинтас; ГУРСКАЯ, Юлия. Антропонимы балтийского происхождения в верховьях реки Вилии (Нерис). In Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos, kn. 2. Sud. S. AMBRAZAS, D. MIKULĖNIENĖ. Vilnius, 2009, p. 246–315.
 • RAZAUSKAS, Daiva; VAITKEVIČIUS, Vykintas. The Mythological Moon Horse as Reflected in Baltic Archaeology, Folklore and Linguistics. Archaeologia Baltica, 2008, vol. 10, pp. 71–77.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Archeologiniai duomenys apie Vievio spaustuvę. Knygotyra, 2008, nr. 51, p. 267–271.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Baltų mitologijos paveldas. In Neris tarp Vilniaus ir Kernavės. Sud. V. VAITKEVIČIUS, A. ŽIČKUTĖ. Kaunas, 2008, p. 54-77.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Daugailių šventvietės. In Daugailių kraštas. Sud. R. JURKEVIČIENĖ, R. MALIŠAUSKAS. Utena, 2008, p. 54–60.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Perkūnakiemio mitų pėdsakais. Tautosakos darbai, 2008, t. XXXVI, p. 51–63.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės, arba gyva nutrūkusi tradicija. Gimtasai kraštas. Praeities ir dabarties kultūros metraštis, 2008, nr. 1, p. 70–73
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Vilija ir Neris. In Neris tarp Vilniaus ir Kernavės. Sud. V. VAITKEVIČIUS, A. ŽIČKUTĖ. Kaunas, 2008, p. 10–15.
 • ВАЙТКЯВИЧЮС, Викинтас. Нестереотипный взгляд на культуру Восточнолитовских курганов. Працы гiстарычнага факультэта БДУ. Навуковы зборнiк, 2008, вып. 3, с. 180–188.
 • ВАЙТКЯВИЧЮС, Викинтас; ГУРСКАЯ, Юлия. Балтийское наследие в Восточной Беларуси: новые исторические и лингвистические данные об Обольцах. Acta Baltico-Slavica, 2008, t. 32, p. 9–30.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Examining the Layout Tendencies of East Lithuanian Barrows. Interarchaeologia /2. Papers from the Second Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists (BASE) held at the University of Vilnius, Lithuania, October 21-22, 2005. Vilnius-Helsinki-Riga-Tartu, 2007, pp. 117–125.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Interpreting Taurapilis Prehistoric Site: Landscape Revealing the Power? Archaeologia Baltica, 2007, vol. 8, pp. 155–159.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Nauji puslapiai Neries istorijoje. Idos Stankevičiūtės (1952–2006) atminimui. Liaudies kultūra, 2007, nr. 5, p. 79–81.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Aukštaitiški aukurai. In Aukštaičių tapatumo paieškos. Kaunas, 2006, p. 7–19.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Lithuanian Archaeology and Folklore: Towards Cooperation. Kultūras Krustpunkti, 2006, 3. laid., p. 82–89.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Prussian Romuva Decoded. Cosmos. The Journal of the Traditional Cosmology Society, 2006, vol. 19, no. 1, pp. 93–127.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Akmenys su smailiadugniais dubenimis. Lietuvos archeologija, t. 28. Vilnius, 2005, p. 191–207.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Interpreting the East Lithuanian Barrow Culture. Interarchaeologia /1. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th–19th, 2003. Tartu-Riga-Vilnius, 2005, pp. 71–86.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Lietuvos archeologijos tezauro projektas. Lietuvos archeologija, t. 28. Vilnius, 2005, p. 231–236.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Medicina baltiškų šventviečių kontekste. In Žmogaus samprata tradicinėje kultūroje. Konferencijos medžiaga. 2000 m. gegužės 9–11 d. Vilnius. Vilnius, 2005, p. 214–226.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Prof. Jono Puzino archeologijos terminų kartoteka. Lietuvos archeologija, t. 29. Vilnius, 2005, p. 49–54.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Vienos teorijos pėdsakais arba mirusiųjų deginimo paprotys Rytų Lietuvoje. Lietuvos archeologija, t. 27. Vilnius, 2005, p. 75–86.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Vilija-Neris: vardo istorijos vingiai. Liaudies kultūra, 2005, nr. 6, p. 10–16.
 • ВАЙТКЯВИЧЮС, Викинтас. По поводу классификации священных камней балтов. Материалы по археологии Беларуси, 2005, вып. 9, с. 70–79.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. The Main Features of the State Religion in the thirteenth-century Lithuania. Балто-славянские исследования, 2004, t. 16, с. 331–356.
 • ВАЙТКЯВИЧЮС, Викинтас. Некоторые замечания по поводу свещенных мест Восточной Литвы. In Культурны ландшафт Вiлейшчыны. Мiнск, 2004, с. 8–14.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Badania cmentarzyska kurhanowego koło wsi Pakalniai na Litwie. Przyczynek do dyskusji nad datowaniem początków kultury kurhanów wschodniolitewskich. Wiadomości Archeologiczne, 2003, t. LVI, s. 111–124.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Dubysos žemupio šventvietės. In Seredžius (Lietuvos valsčiai, Kn. 9). Vilnius, 2003, p. 124–140.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Iš ankstyvosios Švenčionių istorijos. Kultūros paminklai, 2003, nr. 10, p.10–16.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Kupolių šventvietės. Tautosakos darbai, 2003, t. XIX, p. 122–131.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Nauja Žvėrūnos-Medeinos perspektyva. Lietuvos archeologija, t. 24. Vilnius, 2003, p. 17–32.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Raktas Romuvai. Liaudies kultūra, 2003, nr. 6, p. 14–33.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Raganinės – nauja Lietuvos šventviečių grupė. Tautosakos darbai, 2002, t. XVI, p. 165–171.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Senosios Renavo apylinkių šventvietės. Žemaičių praeitis, 2001, t. 9, p. 8–14.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Senosios šventvietės prie Dubysos (kontekstų beieškant). Liaudies kultūra, 2001, nr. 2, p. 20–27.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Veliuonos apylinkių šventvietės. In Veliuona (Lietuvos valsčiai, Kn. 7). Vilnius, 2001, p. 49–63.
 • VAITKEVIČIENĖ, Daiva; VAITKEVIČIUS, Vykintas. XIII a. Lietuvos valstybinės religijos bruožai. Lietuvos archeologija, t. 21. Vilnius, 2001, p. 311–334.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Gyvensenos ypatumai prie Raigardo (pasaulėžiūrinis aspektas). In Ar tikrai Raigardas prasmego? Kompleksinių tyrimų duomenys. Vilnius, 2001, p. 66–77.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Akmenys su plokščiadugniais dubenimis Lietuvoje ir Latvijoje. Lietuvos archeologija, t. 18. Vilnius, 1999, p. 227–242.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Archeologinių paminklų tyrinėjimai Lietuvoje 1998 metais. Lietuvos istorijos metraštis, 1998. Vilnius, 1999, p. 453–472.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Jaunas mėnulis. Tautosakos darbai, 1999, t. XI, p. 188–194.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Alkas: lietuviškas paminklų kontekstas. Lietuvos archeologija, t. 15. Vilnius, 1998, p. 333–350.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Archeologinių paminklų tyrinėjimai Lietuvoje 1997 metais. Lietuvos istorijos metraštis, 1997. Vilnius, 1998, p. 501–521.
 • GRUZDAS, Gytis; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Kriaunos-Obeliai: senojo tikėjimo šventvietės. In Obeliai, Kriaunos (Lietuvos valsčiai, Kn. 2). Vilnius, 1998, p. 51–80.
 • VAITKEVIČIENĖ, Daiva; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Mirtis, laidotuvės ir atminai. Tautosakos darbai, 1998, t. IX, p. 204–261.
 • KLIMKA, Laurynas; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Laukagalio apeiginis akmuo. In Paparčių ir Žaslių apylinkės. Kaišiadorys, 1997, p. 343–350.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Akmenys su pėdomis Lietuvoje. Lituanistica, 1997, nr. 2, p. 30–54.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Senojo tikėjimo šventvietės Sedos apylinkėse. Žemaičių praeitis, 1997, t. 5, p. 151–155.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Akmenys su duobutėmis. Kultūros paminklai, 1996, t. 3, p. 6–19.
 • VAITKEVIČIENĖ, Daiva; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Naujojo Daugėliškio (Ignalinos r.) padavimai. Tautosakos darbai, 1996, t. V, p. 169–210.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Žmonės, pavirtę akmenimis. Liaudies kultūra, 1996, nr. 2, p. 13–25; 1996, nr. 5, p. 20–31.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Mosėdžio ir Salantų apylinkių senosios šventvietės. Liaudies kultūra, 1995, nr. 2, p. 31–33; 1995, nr. 3, p. 11–16.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Stabinės šventvietės klausimu. Kultūros paminklai, 1995, nr. 2, p. 3–11.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Žmonės, pavirtę akmenimis. Liaudies kultūra, 1995, nr. 6, p. 24–29.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Barstyčių alkai – senųjų kuršių tikėjimo ir apeigų atspindys. Žemaičių praeitis, 1994, t. 3, p. 102–109.

Svarbesni enciklopediniai ir kt. informaciniai tekstai

 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. The Excavations in Bajorai Cemetery during 2006-2009. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990-2010. Ed. by G. ZABIELA, Z. BAUBONIS, E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 145-151.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. The Kukavetis Sacred Site. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990-2010. Ed. by G. ZABIELA, Z. BAUBONIS, E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 358-361.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas; ŽIKULINAS, J. The Search for Barrows in East and South Lithuania in 2008. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990-2010. Ed. by G. ZABIELA, Z. BAUBONIS, E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 362-365.

Šaltinių publikacijos

Recenzijos

 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Šulinys gilus, virvė trumpa [Rec. kn.:] RAČIŪNAITĖ, Rasa; SENVAITYTĖ, Dalia; VAICEKAUSKAS, Arūnas. Senovės lietuvių pasaulėžiūra. Metodinė mokymo priemonė. Kaunas: VDU leidykla, 2001. 178 p. Lietuvos etnologija, 2005, nr. 4, p. 159–166.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. [Rec. kn.:] Zemgaļi senatnē. Žiemgaliai senovėje. Žiemgala, 2004, nr. 1, p. 45–46.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. [Rec. kn.:] LUVEN, Yvonne. Der Kult der Hausschlange. Eine Studie zur Religionsgeschichte der Letten und Litauer”. Köln-Weimar-Wien, 2001. – 499 p. Lietuvos archeologija, t. 24. Vilnius, 2003, p. 315–318.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. [Rec. kn.:] ЗАЙКОỸСКI Э. М.; ДУЧЫЦ Л. У. Жыватворныя крынiцы Беларусi. Мiнск: Ураджай, 2001. – 111 p. Tautosakos darbai, 2003, t. XIX, p. 306–308.

 


 • „Ikikrikščioniškoji Lietuvos kultūra“ (Lietuvos istorijos institutas, 1995–1996 m., dalyvis);
  „Lietuvos gyventojų kultūra XI–XVII a. archeologijos duomenimis“ (Lietuvos istorijos institutas, 1997–2001 m., dalyvis);
 • „Raigardo slėnio – unikalaus gamtos ir kultūros paminklo – raida ir vaidmuo dvasinėje kultūroje” (Geologijos institutas, Vilniaus dailės akademija, Lietuvos istorijos institutas, 1998–1999 m., archeologų grupės vadovas);
 • „Merkinės gamtinis ir kultūrinis peveldas: vertė ir kontekstai“ (Lietuvos istorijos institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Geologijos institutas, 2000–2001 m., archeologų grupės vadovas);
  „Regioniniai baltų kultūros modeliai: procesų dinamika vėlyvajame geležies amžiuje“ (Lietuvos istorijos institutas, 2002–2006 m., dalyvis);
 • „Kompleksiniai tyrimai Neries (Vilijos) aukštupyje“ (Lietuvos istorijos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, vadovaujant V. Vaitkevičiui, 2005 m., vadovas);
 • „Lietuvių dvasinės kultūros raiškos: istorijos, etnologijos ir kalbos šaltinių elektroninis sąvadas” (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, vadovaujant D. Vaitkevičienei, 2003–2006 m., Lietuvos istorijos instituto grupės vadovas);
 • „Urbanizacijos raida Lietuvoje X–XVI a.“ (Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, 2006–2008 m., dalyvis);
 • „Vilija-Neris. K. Tiškevičiaus keliais po 150 metų“ (Jungtinė valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų taryba, 2007 m., mokslinės dalies vadovas);
 • „Lietuvos priešistorė modernioje visuomenėje“ (Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, nuo 2009 m., dalyvis);
 • Europos Sąjungos 7-osios bendrosios programos projektas CARARE (Connecting Archaeology and Architecture in Europeana) (nuo 2010 m., Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete įgyvendinamos projekto dalies vadovas).
 • Nuo 2015 m. COST Action CA15201: Archaeological practices and knowledge work in the digital environment (H2020 lėšomis) Lietuvoje, VU KF vykdomos dalies dalyvis;

 • 2014–2016 m. Europeana Food and Drink (jungtinio Europos Komisijos Informacinių ir ryšių technologijų politikos rėmimo programos lėšomis įgyvendinamo projekto) VU KF grupės dalyvis;

 • 2013–2016 m.: LoCloud (Local Content in a Europeana Cloud) Lietuvoje, VU KF vykdytos dalies dalyvis;

 • 2010–2013 m.: ES 7 Bendrosios programos projekto CARARE (Connecting Archaeology and Architecture in Europeana) Lietuvoje, VU KF vykdytos dalies vadovas.


Tarptautinėse konferencijose

 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Apidėmė: Deity – Place-name – Memorial site. VI Austmarr (Baltijos jūros kraštų tyrėjų bendrijos), Religion – Language – Practice, Suomija, 2016 m. gruodžio 5 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Discovering Otherworld: Investigation of the Bajorai Cemetery (SE Lithuania). XXII Europos archeologų asociacijos kongresas, Vilnius, 2016 m. rugsėjo 1 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Велья, Вилия, Нерис: комплексная экспедиция 2007 года“. Вилия-Neris: опыт трансграничного сотрудничества. Baltarusija, 2016 m. balandžio 9 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Bajorų kapinyno (Elektrėnų sav.) tyrinėjimų dešimtmetis“; Naujausi archeologiniai tyrinėjimai. Anykščiai, 2015 m. lapkričio 27 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Orientation of Burials: Mythological Approach to an Archaeological Problem“ (Kartu su D. Vaitkevičiene), The Sea and the Coastlands. Klaipėda, 2015 m. spalio 9 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Natural Holy Places in Transformation: a Case Study of the Palanga Birutė Mound (W Lithuania)“, VII Baltijos jūros regiono šventviečių konferencija. Sankt Peterburgas, 2013 m. gegužės 14 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Of Gods and Stones: Rediscovering the Stabakūliai“, VI Baltijos jūros regiono šventviečių konferencija, Kaliningradas, 2012 m. gegužės 17 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „New Patterns in Lithuanian Medieval Archaeology: Investigations of Bajorai Cemetery in 2006–2011“, Baltų archeologijos seminaras. Varšuva, 2012 m. balandžio 18 d.

Nacionalinėse konferencijose

 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Laisvės ir Tėvynės ginti“: 1918–1920 m. Lietuvos savanorių byla“ (Bendraautorius – A. Stalilionis). XI Prigimtinės kultūros seminaras „Prigimtinė kultūra ir laisvė“. Rumšiškės, 2016 m. liepos 3 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Laidojimo kryptys: mitologinių tyrimų gairės“ (Bendraautorė – D. Vaitkevičienė). XIII Prof. M. Gimbutienės skaitymai. Vilnius. 2016 m. kovo 16 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Baltų šventviečių atodangos“. X Prigimtinės kultūros seminaras „Šventumo pajauta ir išraiška“. Sanklodiškėse (Molėtų r.) 2016 m. kovo 6 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Telkianti šventviečių galia: keliai į Girgždūtę“, IX Prigimtinės kultūros seminaras „Bendrystė: prigimtis, pavidalai, galia“; Rumšiškės, 2015 m. birželio 29 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Nesibaigiantys panerio tyrinėjimai: kur ieškoti Neries žemės?“, Kaišiadorių muziejaus konferencija. Paparčiai, 2015 m. lapkričio 14 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Iš Lietuvos partizaninio karo istorijos: 1944–1945 m. įtvirtinimai“ (Kartu su A. Petrauskiene), Klaipėdos universiteto seminaras Kaune „Šauliai-partizanai Lietuvoje XX a. pirmoje pusėje“. Kaunas, 2015 m. balandžio 17 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Nebe tik vaikas, bet ir bičiulis“: nauja lietuvių bičiulystės perspektyva“, VIII Prigimtinės kultūros seminaras „Žmogus, šeima, bendruomenė“, Užutrakis, 2015 m. kovo 14 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas., „Kraštovaizdžio skaitymas“, VU Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros katedros seminaras „Už disciplinų“; Vilnius, 2014 m. spalio 31 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Šiaurės Lietuvos šventvietės“, Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus konferencija „Šiaurės Lietuvos mitologinis paveldas“; 2014 m. spalio 17 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Sauja žinių, arba kaip lietuvis savimi viską matuoja“, VII Prigimtinės kultūros seminaras „Žinios, žinojimas ir žinija“. Rumšiškės, 2014 m. birželio 27 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Gyvieji – mirusiems: žvilgsnis į pilkapius iš prigimtinės kultūros lauko“, VI Prigimtinės kultūros seminaras „Gyvieji ir mirusieji“. Užutrakis, 2014 m. kovo 15 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Lietuva laisva. Man daugiau n i e k o nereikia“ (Bendraautorė – A. Čepulytė), V Prigimtinės kultūros seminaras Rumšiškėse „Ar tautybės esu tos pačios kaip ir žemė?“, 2013 m. liepos 7 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Senovės lietuvių paskandos, arba Bajorų ekspedicijos atradimai“, X Prof. Marijos Gimbutienės skaitymai Vilniuje. 2013 m. balandžio 3 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Žemė juodoji: archeologinė ir istorinė perspektyva“, IV Prigimtinės kultūros seminaras Užutrakyje „Žemė Juodoji: veldėmė, valda ir paveldėtosios vertybės“, 2013 m. kovo 17 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Bajorų archeologinė ekspedicija: tarp dangaus ir žemės, tarp Vilniaus ir Kauno“, Kaišiadorių muziejaus konferencija „Kaišiadorių kultūros paveldas: vietos dvasia“. 2012 m. rugsėjo 21 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas., „Iš P. Tarasenkos „Lietuvos archeologijos medžiagos“ istorijos“, Molėtų krašto muziejaus ir Lietuvos archeologijos draugijos konferencijoje, skirtoje P. Tarasenkos 120-osioms gimimo metinėms. 2012 m. rugsėjo 1 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Nauja galimybė atrasti žemę, arba etnogeografija ir jos akiračiai“, III Prigimtinės kultūros seminaras Rumšiškėse „Vieta ir erdvė: suvokti, įsibūti, komunikuoti“. 2012 m. birželio 3 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas., „Tikėti ir regėti, arba Vilnius – S. Lasavicko religija“, Lietuvos nacionalinio muziejaus konferencija „Vilnius tarp tikrovės ir vizijų“, 2012 m. kovo 29 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Kraštovaizdžio skaitymas“, II Prigimtinės kultūros seminaras Užutrakyje „Vietos ir žmonės“. 2012 m. kovo 3 d

Stažuotės

 • 2001 m. Švedijos nacionaliniame muziejuje Stokholme;
 • 2002 m. Kylio universitete Vokietijoje;
 • 2002 m. įvairiose institucijose (Švietimo ministerijos jaunojo mokslininko stipendija);
 • 2003 m. Lenkijos Mokslų akademijos Istorijos institute Varšuvoje;
 • 2004 m. Latvijos Kultūros akademijoje Rygoje;
 • 2005 m. Baltarusijos Mokslų akademijos Istorijos institute;
 • 2005 m. įvairiose institucijose (Švietimo ministerijos jaunojo mokslininko stipendija).

 • 2016 m. vasario 3 d. Kauno jaunųjų turistų stotyje paskaita „1949-ųjų vasario 16-osios Deklaracijos pėdsakais“;

 • 2016 m. vasario 18 d. Kaišiadorių A. M. Brazausko vardo gimnazijoje paskaita „Bajorų ekspedicijos ieškojimai ir atradimai“;

 • 2016 m. vasario 19 d. Lietuvos kariuomenės Kęstučio mechanizuotam pėstininkų batalione Tauragėje paskaita „1944–1945 m. Lietuvos partizanų įtvirtinimai“;

 • 2016 m. vasario 25 d. Etninės kultūros globos tarybos seminare Šiauliuose „Gyvenamųjų vietų vardai ir vietos bendruomenės tapatybė“;

 • 2016 m. kovo 9 d. LR Seime, konferencijoje Lietuvos vietovardžių tema, pranešimas „Vietovardžių visuminė vertė“;

 • 2016 m. kovo 10 d. nacionalinio konkurso „Lietuvos istorijos žinovas“ renginyje Vilniaus Rotušėje paskaita „Perkūnas, Vytautas, Kazimieras, arba kas pažadins Gedimino kalne miegančią lietuvių kariuomenę?“;

 • 2016 m. gegužės 6 d. Lietuvos studentų folkloro festivalyje „O kieno žali sodai“ paskaita „Mūsų Vilnius: tvirtovė ir šventovė“;

 • 2016 m. gegužės 7 d. VI Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąskrydyje Tytuvėnuose (Kelmės r.) pranešimas „Partizaninio karo pradžia Šiluvoje, arba kas padarė tuos miškinius“ (kartu su A. Petrauskiene);

 • 2016 m. gegužės 31 d. Šlapelių muziejuje Vilniuje paskaita „Velia, Vilija, Neris: 2007 m. kompleksinė ekspedicija“;

 • 2016 m. rugpjūčio 20 d. Akademinio jaunimo stovykloje-seminare „Laisvės kovų atmintis“ Pašušvyje pranešimas „Kas (at)kurs Lietuvos partizanų archyvą?“;

 • 2016 m. rugpjūčio 24 d. Akademinio jaunimo stovykloje-seminare „Laisvės kovų atmintis“ Pašušvyje pranešimas „Kas naujo Užpelkių kautynių tyrimuose“ (kartu su A. Petrauskiene);

 • 2016 m. rugpjūčio 26 d. XIX tradiciniame tarptautiniame nepriklausomos savitos muzikos ir šiuolaikinės baltų kultūros festivalyje „Mėnuo Juodaragis“ paskaita „Šventovė senovės lietuvio namuose“;

 • 2016 m. rugsėjo 20 d. Šiaulių r. savivaldybės kraštotyrininkų konferencijoje Naisiuose perskaitytas pranešimas „Naisių archeologinė ekspedicija 2014–2016 metais: paveldas, tyrimai ir visuomenė“ (kartu su A. Kazimieraityte ir Ž. Montvydu);

 • 2016 m. spalio 19 d. Mizgirių gintaro muziejuje-galerijoje Vilniuje paskaita „Baltų šventviečių atodangos“.

 • 2015 m. vasario 10 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete „Laisvės kovų kraštovaizdis: Užpelkių kautynių vietos (Radviliškio r.) tyrimai 2014 m.“ (kartu su A. Petrauskiene, G. Petrausku ir E. Kuckailiu);

 • 2015 m. vasario 11 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Etninės kultūros vakarų renginyje paskaita „Sauja žinių, arba kaip lietuvis savimi viską matuoja“;

 • 2015 m. gegužės 9 d. V Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąskrydyje Paberžėje (Kėdainių r.) pranešimas „Atrandant 1918–1920 m. savanorius: Pumpėnų (Pasvalio r.) atvejis“ (kartu su A. Stalilioniu);

 • 2015 m. rugpjūčio 17 d. Akademinio jaunimo stovykloje-seminare „Laisvės kovų atmintis“ Pašušvyje pranešimas „Dar kartą apie laisvės kovų kraštovaizdį“;

 • 2015 m. rugpjūčio 19 d. Akademinio jaunimo stovykloje-seminare „Laisvės kovų atmintis“ Pašušvyje pranešimas „1918–1920 m. Pumpėnų savanoriai: kilmė, vertybės, likimai“ (kartu su A. Stalilioniu);

 • 2015 m. rugpjūčio 28 d. XVIII tradiciniame tarptautiniame nepriklausomos savitos muzikos ir šiuolaikinės baltų kultūros festivalyje „Mėnuo Juodaragis“ paskaita „Nebe tik vaikas, bet ir bičiulis – nauja lietuvių bičiulystės perspektyva“;

 • 2015 m. rugsėjo 19 d. Kultūros paveldo dienų renginyje Biržų Sėlos muziejuje pranešimas „Gyvieji – mirusiems: pilkapiai lietuvių prigimtinės kultūros lauke“;

 • 2015 m. rugsėjo 27 d. Pumpėnų (Pasvalio r.) bendruomenės vakare pranešimas „Atrandant 1918–1920 m. Pumpėnų savanorius“;

 • 2015 m. lapkričio 10 d. Žagarės regioniniame parke paskaita „Joniškio krašto šventvietės: 2015 m. tyrimų patirtis“;

 • 2015 m. lapkričio 11 d. Joniškio Aušros gimnazijoje pamoka „Joniškio krašto šventvietės“;

 • 2015 m. lapkričio 11 d. Joniškio jaunimo ir suaugusiųjų mokykloje pamoka „Joniškio krašto šventvietės“;

 • 2015 m. lapkričio 24 d. Rūdiškių gimnazijoje (Trakų r.) paskaita „Dievai ir žmonės: Trakų krašto šventvietės“;

 • 2015 m. gruodžio 11 d. Rūdiškių gimnazijoje paskaita „Rūdiškės Lietuvos istorijos kelyje“.

 • 2014 m. vasario 12 d. Algirdo Brazausko gimnazijoje Kaišiadoryse paskaita „Laisvės kova: kovoti, ne kariauti“ (kartu su A. Petrauskiene);

 • 2014 m. vasario 14 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute paskaita „1949 m. vasario 16 d. deklaracija“ (kartu su D. Juodžiu ir A. Petrauskiene);

 • 2014 m. vasario 25 d. KTU gimnazijoje Kaune paskaita „Laisvės kova: kovoti, ne kariauti“ (kartu su A. Petrauskiene);

 • 2014 m. kovo 10 d. Lietuvos kariuomenės Jungtiniame štabe Vilniuje paskaita „Laisvės kova: kovoti, ne kariauti“ (kartu su A. Petrauskiene);

 • 2014 m. gegužės 10 d. IV Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąskrydyje Paberžėje (Kėdainių r.) pranešimas „Pakeliui į 1949 m. partizanų vadų susitikimą“ (kartu su A. Petrauskiene);

 • 2014 m. gegužės 21 d. Klaipėdoje paskaita „Balandiškis: ieškojimai ir atradimai“ (kartu su A. Petrauskiene);

 • 2014 m. birželio 18 d. Naisių bendruomenės (Šiaulių r.) vakare pranešimas „Naujausi Naisių krašto tyrinėjimai“;

 • 2014 m. birželio 19 d. vaikų ir jaunimo stovykloje Dengtiltyje (Šiaulių r.) paskaita „Lietuvos archeologija iš arti“;

 • 2014 m. rugpjūčio 19 d. Akademinio jaunimo stovykloje „Laisvės kovų atmintis“ pranešimas „Laisvės kovų kraštovaizdis“;

 • 2014 m. spalio 1 d. Raseinių muziejuje paskaita „Mitų ir istorijos atspindžiai Raseinių valsčiaus Žemės vardyno anketose (1935–1937 m.)“;

 • 2014 m. spalio 8 d. Vilniaus etninės veiklos centro seminare pranešimas „Žvilgsnis į pilkapius iš prigimtinės kultūros lauko“.

 • 2013 m. sausio 29 d. Vilniaus Etninės veiklos centre paskaita „Iš baltų simbolikos tyrinėjimų: daiktai ir ornamentai“;

 • 2013 m. vasario 16 d. Pašušvio kultūros namuose (Radviliškio r.) „Balandiškio ekspedicija: nuo istorijos archyvų iki archeologinių tyrinėjimų“ (kartu su A. Čepulyte, A. Kazimieraityte, G. Petrausku ir Ž. Montvydu);

 • 2013 m. vasario 19 d. Vilniaus narų klube pranešimas „Laidojimas vandenyje: idėjos, hipotezės ir faktai“;

 • 2013 m. vasario 21 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete pranešimas „Balandiškio ekspedicija: nuo istorijos archyvų iki archeologinių tyrinėjimų“ (kartu su A. Čepulyte, A. Kazimieraityte, G. Petrausku ir Ž. Montvydu);

 • 2013 m. kovo 22 d. Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje paskaita „Naujausi Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodybos tyrinėjimai“ (kartu su G. Petrausku);

 • 2013 m. balandžio 11 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje pranešimas „Iš Vilniaus mitologijos. Perkūnas, Vytautas, Kazimieras“;

 • 2013 m. balandžio 17 d. Klaipėdoje, Žemaitijos dailininkų sąjungos galerijoje, pranešimas „Balandiškio ekspedicija: nuo istorijos archyvų iki archeologinių tyrinėjimų“. (Bendraautorė – A. Čepulytė);

 • 2013 m. gegužės 11 d. Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąskrydyje Paberžėje (Kėdainių r.) pranešimas „Laisvės kovų samprata“ (Bendraautorė – A. Čepulytė);

 • 2013 m. gegužės 11 d. Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąskrydyje Paberžėje (Kėdainių r.) pranešimas „Sugrįžtant į 1949 m. vasarį, partizanų vadų susitikimą“. (Bendraautorė – A. Čepulytė);

 • 2013 m. rugpjūčio 19 d. Akademinio jaunimo stovykloje „Laisvės kovų atmintis“ pranešimas „Iš 1949 m. Lietuvos partizanų vadų susitikimo istorijos: laikas ir vieta“. (Bendraautorė – A. Čepulytė);

 • 2013 m. lapkričio 14 d. vieša paskaita Vilniuje „Šventovių beieškant senovės lietuvio namuose“;

 • 2012 m. vasario 2 d. Vilniaus Etninės veiklos centre paskaita Iš Lietuvos šventviečių tyrinėjimų: šventos Viekšnių pušys;

 • 2012 m. kovo 1 d. Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje paskaita Iš Balandiškio istorijos, arba kur slypi Sajų sodybos vertė (kartu su A. Čepulyte);

 • 2012 m. kovo 22 d. paskaita Kauno Jaunųjų Turistų Stotyje;

 • 2012 m. balandžo 23 d. edukacinio filmo Dingusios civilizacijos pristatymas;

 • 2012 m. balandžio 27 d. Panevėžio kraštotyros muziejuje knygos Lietuva: 101 legendinė vieta pristatymas (kartu su D. Vaitkevičiene);

 • 2012 m. gegužės 10 d. Respublikiniame etninės kultūros centrų darbuotojų seminare Salake (Zarasų r.) paskaita Padavimai ir jų vaidmuo šiuolaikinėje kultūroje;

 • 2012 m. gegužės 12 d. Lietuvos Laisvės Kovos Įamžintojų Sąjūdžio sąskrydyje paskaita Iš Balandiškio istorijos, arba kur slypi Sajų sodybos vertė;

 • 2012 m. birželio 9 d. Lenkijos lietuvių bendruomenės renginyje, skirtame vėjo jėgainių problematikai paskaita Kaip suprasti kraštovaizdį;

 • 2012 m. birželio 24 d. Santaros-Šviesos suvažiavime Alantoje (Molėtų r.) paskaita ir ekskursija Daumanto ir Giedraičių valdos;

 • 2012 m. rugpjūčio 20 d. Pašušvio (Radviliškio r.) kultūros namuose paskaita Iš Balandiškio istorijos, arba kur slypi Sajų sodybos vertė;

 • 2012 m. rugpjūčio 26 d. XIV Šiuolaikinės baltų kultūros festivalyje Mėnuo Juodaragis paskaita Senovės lietuvio namai;

 • 2012 m. rugpjūčio 28 d. Pašušvio (Radviliškio r.) kultūros namuose paskaita Iš Balandiškio istorijos, arba kur slypi Sajų sodybos vertė;

 • 2012 m. rugsėjo 16 d. Europos kultūros paveldo dienų renginiuose paskaita Į Vilnių Neries keliu;

 • 2012 m. rugsėjo 19 d. Europos kultūros paveldo dienų renginiuose paskaita Vilniaus legendos, žvelgiant nuo kalnų;

 • 2012 m. spalio 9 d. radijo paskaita LR Kraštovaizdžio skaitymas.


 • Nuo 1996 m. Lietuvos archeologijos draugijos narys (nuo 2003 m. – Tarybos narys, nuo 2006 m. – pirmininko pavaduotojas, 2012–2016 m. – pirmininkas);
 • Nuo 2010 m. Kultūrinių ir dvasinių vertybių, esančių saugomose teritorijose specialistų grupės (CSVPA) narys. Grupė veikia prie pasaulio saugomų teritorijų komiteto (IUCN);
 • 2011–2015 m. Valstybinės paveldosaugos komisijos narys nuo visuomeninių organizacijų;
 • Nuo 2012 m. Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto Geografinė informacija ir Etninės kultūros ekspertų komisijos prie LR Kultūros ministerijos narys;
 • 2013–2016 m. Lietuvos skaitmeninimo tarybos prie LR Kultūros ministerijos narys;
 • Nuo 2014 m. – Europos paveldo ženklo komisijos prie LR Kultūros ministerijos narys ir Lietuvos kultūros tarybos ekspertas.
 • Nuo 2006 m. leidinio „Lietuvos archeologijos“ redkolegijos narys;
 • Nuo 2008 m. leidinio „Gimtasai kraštas“ redkolegijos narys;
 • Nuo 2009 m. žurnalo „Liaudies kultūros“ redkolegijos narys;
 • Nuo 2015 m. leidinio „Tautosakos darbai redkolegijos narys.
 • Archeologinių tiriamųjų ekspedicijų dalyvis ir vadovas: 2012 m. – Šliktinėje (paaukotų dirbinių lobių radimvietė), 2012 m. – Bedugnėje (plokštinis kapinynas), 2013 m. – Pagrendos miške (Lietuvos partizanų bunkeris), 2014–2016 m. Daugėlaičiuose (senovės gyvenvietė), 2006–2016 m. – Bajoruose (plokštinis kapinynas);
 • Kompleksinių ekspedicijų dalyvis ir vadovas: 2012–2016 m. – Balandiškyje, Radviliškio r., 2015–2016 m. įvairiose Šiaurės Lietuvos vietovėse.
 • Žilvino Montvydo disertacijos „Lietuvos kultūrinis kraštovaizdis: bendruomenės teritorinis modelis IX–XVI a.“ vadovas (nuo 2014 m.; jungtinė VU, LLTI ir LMTA etnologijos krypties doktorantūra);
 • Šarūnės Balandytės-Valotkienės disertacijos „I–XVI a. laidosena Žemaitijoje: įkapės ir jų dėjimo paprotys“ vadovas (nuo 2013 m.; jungtinė VU, LLTI ir LMTA etnologijos krypties doktorantūra);

 • Jungtinės (VU, LLTI ir LMTA) Etnologijos krypties doktorantūros studijų programos „Tarpdalykiniai tyrimai“ dalyko konsultantas ir egzaminuotojas (nuo 2012 m.);

 • Jungtinės (VU, LLTI ir LMTA) Etnologijos krypties doktorantūros studijų programos doktorantų seminaras (nuo 2012 m.; kartu su R. Laužiku, G. Šmitiene ir D. Vaitkevičiene).

 

 

MK doktorantai

 • Donata Armakauskaitė (įstojo 2014 m.)
  Disertacijos tema: Paveldas kaip ekonominis ir socialinis kapitalas: Lietuvos muziejų veiklos kokybinio vertinimo metmenys
  Vadovas – prof. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK), 2014–2016 m. vadovė doc. dr. Nastazija Keršytė (VU KF MK)
  El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.
 • Nazdeya Charapan (įstojo 2014 m.)
  Disertacijos tema: Lankytojų patirčių dalyvaujamas kūrimas ir vertinimas Lietuvos muziejų komunikacinėse veiklose / An evaluation and co-creation of visitor‘s experiences in the communicative activities at Lithuanian museums
  Vadovas – doc. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK)
  El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.
 • Tadas Žižiūnas (įstojo 2014 m.)
  Disertacijos tema: Technologinis veiksnys paveldo tyrimuose: 3D vaizdo ir spektroskopijos taikymo metodologinis modelis
  Vadovas – doc. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK)
  El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.
 • Ingrida Vosyliūtė (įstojo 2013 m.)
  Disertacijos tema: Paveldo komunikacija lietuviškoje socialinių tinklų erdvėje
  Vadovas – doc. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK)
  El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.
 • Mindaugas Kelpša (įstojo 2012 m.) 
  Disertacijos tema: Analitinis diskursyvaus žinojimo formavimo muziejų ekspozicijose modelis
  Vadovas – prof. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK), 2012–2016 m. vadovė doc. dr. Nastazija Keršytė (VU KF MK)
  El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

Ingrida Vosyliūtė

Ingrida Vosyliūtė

Muzeologijos katedros
projektų vadovė, doktorantė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 511 kab.

Tel. (8-5) 219 3290
Mob. (8-620) 45193
Faks. (8-5) 236 6104
El. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

Komunikacijos fakultete dirba nuo 2010 metų.

 Atostogose iki 2017-08-31


 •   Istorijos magistro kvalifikacinis laipsnis bei paveldosaugininko profesinė kvalifikacija;
 •   Ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis;
 •   Archeologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

 • Kultūros paveldas
 • Archeologija
 • Skaitmeninis paveldas
 • Skaitmeniniai humanitariniai mokslai
 • Socialinės medijos

Bakalauro studijų programų studentams

 • Elektroninės informacijos paslaugos

 


Moksliniai straipsniai

 • LAUŽIKAS, Rimvydas; VOSYLIŪTĖ, Ingrida. Kultūros paveldo ir lituanistinių mokslo duomenų skaitmeninimas Lietuvoje: 2011 metų situacija. Informacijos mokslai, 2012, t. 60, p. 96 – 115. ISSN 1392-0561.
 • VOSYLIŪTĖ, Ingrida. Žvalgomieji tyrinėjimai ir tyrinėjimai Mindaugo g. 8.  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais, 2009, p. 422 – 433. ISBN 978-9955-9913-4-2. p. 422-433.


 • Vosyliūtė, I. Archaeology in social media: users, content and communication on Facebook. Tarptautinė konferencija „Skaitmeniniai humanitariniai mokslai“ („Digital Humanities“), 2014, Lozana. http://dh2014.org/
 • Vosyliūtė, I. Communicating and interpreting archaeological heritage in social media: passion for archaeology on Facebook. Tarptautinė konferencija „Kompiuterinės aplikacijos ir kiekybiniai metodai archaeologijoje“ („Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology“), 2014, Paryžius. http://caa2014.sciencesconf.org/
 • Vosyliūtė, I. Digital heritage in social media: the Lithuanian digital heritage landscape on Facebook. Tarptautinis seminaras „Kultūros paveldas, kūrybiniai įrankiai ir archyvai“ ( „Cultural heritage, creative tools and archives“), 2013, Kopenhaga. http://chcta.wordpress.com/programme/
 • Vosyliūtė, I. Connecting Lithuanian archeology to CARARE: our experience.  Tartptautinė baigiamoji CARARE projekto  konferencija, 2012, Kopenhaga. http://www.carare.eu/bul/Activities/CARARE-Final-Conference

 • Nuo 2011 m. EUROPEANA tinklo narė (http://www.europeana.eu)
 • 2013 m. tarptautinio konkurso “Wiki Loves Public Art” (“Wiki myli viešųjų erdvių meną”) vertinimo komisijos narė (http://www.wikilovespublicart.com/)
 • 2013 m. pirmųjų Lietuvoje skaitmeninio kultūros paveldo kūrybinių dirbtuvių (hakatono) Hack4LT organizatorė
 • Nuo 2012 m. VU KF ir VUB rengiamos nacionalinės skaitmeninių humanitarinių mokslų konferencijos „Skaitmeminė atmintis virtualioje erdvėje“ (SAVE) organizatorė
 • 2011 – 2013 m. EUROPEANA Vartotojų įsitraukimo darbo grupės narė

Daugiau informacijos

http://www.linkedin.com/in/ingridavosyliute