Muzeologijos katedra

lekt. dr. Žygintas Būčys

Muzeologijos katedros
lektorius, daktaras

Tel. (8-5) 219 3290

El. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.


 Humanitarinių mokslų daktaro disertacija „Senienos ir visuomenė: paveldo komunikacija XIX a. Lietuvoje“ apginta 2012 m. gruodžio 21 d.


 Bakalaurams

 • Paveldo rinkinių valdymas

 Magistrams

 • Muziejų vadyba
 • Muziejinių rinkinių valdymas

 Moksliniai interesai

Muzeologija, paveldas, XVIII–XIX a. kultūros istorija

Moksliniai straipsniai

 • Antikinių vazų „istorinė atmintis“: kolekcionavimo aspektas XIX a. Lietuvoje, Bibliotheca Lituana II: atminties institucijų rinkiniai (sud. Arvydas Pacevičius), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 191–210, ISBN 978-609-459-014-6
 • The collection of Oriental art at the Vilnius Museum of Antiquities in 1862–1865, Acta Orietalia Vilnensia, 2012, t. 11, Nr. 2 (2010), p. 117–131, ISSN 1648-2662
 • Vilniaus ložė „Uolusis lietuvis“: tapatybė ir paveldas, Laisvoji mūrininkija pasaulyje ir Lietuvoje (sud. Vytautas Jogėla), Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2012, p. 65–77, ISBN 978-609-8039-20-7
 • Šiuolaikinė nacionalinio muziejaus samprata bei naujo muziejaus kūrimo galimybės Lietuvoje, Vilniaus miesto muziejaus kontekstai (sud. Nastazija Keršytė), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 58–64, ISBN 978-9955-868-03-3
 • Sources of the National Museum of Lithuania, Nordisk Museologi, 2001, Nr. 1–2, p. 193–203, ISSN 1103-8152
 • Mitas apie Baublį: nuo rinkinio iki muziejaus, Kultūros istorijos tyrinėjimai, t. 4, Vilnius, 1998, p. 174–198, ISSN 1392-2793
 • Pirmasis viešas muziejus Lietuvoje (bendraut. Saulius Pivoras), Kultūros barai, 1996, Nr. 4, p. 66–71, ISSN 0134-3106

Šaltinių publikavimas

 • Žemaičių vyskupijos aprašymas su trimis nedideliais žemėlapiais, sudarytas katedros kanauninko Stanislovo Čerskio (iš lenkų k. vertė Jadvyga Rauckienė), Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2013, 102 p., ISBN 978-609-8039-38-2 [Pratarmė, p. 5–13]
 • Laisvųjų mūrininkų konstitucija. 1723 metų leidimo Andersono konstitucijos vertimas ir faksimilė (iš anglų k. vertė Laimantas Jonušys), Vilnius, 2013, 220 p., ISBN 978-609-8039-36-8 [Pratarmė, p. 7–12]
 • Vilniaus archeologijos komisijos 1856–1858 m. posėdžių protokolai, Bibliotheca Lituana II: atminties institucijų rinkiniai (sud. Arvydas Pacevičius), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 477–535, ISBN 978-609-459-014-6
 • Ignas Končius, Mano eitasis kelias: atsiminimai (bendraaut. Rita Eirošiūtė, Vitalija Jočytė), Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001, 367 p., ISBN 9955-415-12-6 [sud. ir įvadinis str. Mokytas žemaitis, p. 5–9.]

Parodų ir rinkinių katalogai

 • Masonai Lietuvoje: XVIII a. pabaiga – XIX a. pradžia / Freemasonry in Lithuania: end of 18th – beginning of 19th century, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009, 231 p., ISBN 978-9955-715-92-3
 • Serajos Šapšalo karaimikos rinkinys, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2003, 168 p., ISBN 9955-415-31-2 [sud. ir įvadinis str. Karaimikos rinkiniai Lietuvoje, p. 15–18]
 • Okupacijos, pasipriešinimas, tremtys: Lietuva 1794–1953 (bendraaut. Birutė Kulnytė, Rima Staričenkaitė, Liucija Tumosienė), Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 1999, 208 p., ISBN 9986-9202-8-0
 • Lietuvos laisvės sąjūdis (bendraaut. Birutė Kulnytė, Margarita Matulytė, Vida Nacickaitė, Tadas Šėma), Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 1998, 270 p., ISBN 9986-9202-1-3
 • Lietuvių mokslo draugija. 1907–1940 (bendraaut. Aldona Grigaitytė, Birutė Kulnytė, Margarita Matulytė), Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 1997, 80 p., ISBN 9986-9047-9-X

Kitos autorinės publikacijos

 • Įžangos žodis, Kultūros istorikas, muziejininkas Vincas Žilėnas (sud. Rima Tumėnaitė), Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2011, p. 7–8, ISBN 978-609-8039-13-9
 • Pratarmė lietuviškam leidimui, Stanisław Małachowski-Łempicki, Masonai buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse 1776–1822: istorija ir šaltiniai (iš lenkų k. vertė Žilvinas Norkūnas), Vilnius: Mintis, 2009, p. VII–XII, ISBN 978-5-417-00994-5
 • Rinkinių vadybos metmenys, XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas (sud. Lolita Valužienė), Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, 2008, p. 42–46, ISBN 978-9955-907-00-8
 • Napoléon au musée national de Lituanie: les témoins du patriotisme et des espoirs brisés, Revue du Souvenir napoléonien, 2007 novembre–décembre, Nr. 473, p. 28–34, ISSN 0246-1919
 • Laisvieji mūrininkai Lietuvoje. XVIII a. antra pusė – XX a. pradžia, Alexander Giese, Laisvieji mūrininkai (iš vokiečių k. vertė Vytautas Plečkaitis), Vilnius: Versus aureus, 2006, p. 95–114, ISBN 9955-699-12-4
 • The Lithuanian museum system after a period of transition, Museum Aktuell, 2005, Nr. 115, p. 26–30, ISSN 1433-3848
 • Muziejų tinklo administravimas Vakarų šalyse ir Lietuvoje, Meno aritmetika: kultūros vadyba Lietuvoje (sud. Edmundas Žalpys), Vilnius: Tyto alba, 2004, p. 124–140, ISBN 9986-16-392-7
 • Rinkinių valdymas: formavimas ir dokumentavimas, Muziejų vadyba: seminarai, teorija, praktika (sud. Viktoras Liutkus), Vilnius: Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras, 2002, p. 46–53, ISBN 9955-9394-3-5

Mokslo sklaidos publikacijos

 • Ar tikrai Vytauto Didžiojo sarkofagas dingo?, Draugas, 2008-05-10, Nr. 19
 • Vinco Žilėno (1907–1982) 100-osios gimimo metinės, Lietuvos muziejai, 2008, Nr. 1, p. 44–45
 • Paroda skirta Senienų muziejui, Lietuvos muziejai, 2005, Nr. 1-2, p. 66–67
 • Lietuvos valstybingumo liudijimai iš Rusijos saugyklų. Paroda „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Rusija 13–18 amžiais“, Lietuvos muziejai, 2003, Nr. 2, p. 38–39
 • LDK istorijos ir kultūros paveldas iš Rusijos saugyklų, Literatūra ir menas, 2003-10-10, Nr. 2971
 • Muzeologijos kursai Maskvoje, Muziejininkystės biuletenis, 2002, Nr. 3–4
 • Paroda „Laisvieji mūrininkai. Masonai Lietuvoje XVIII a. pab. – XIX a. pr.“, Muziejininkystės biuletenis, 2002, Nr. 2
 • Lietuvos nacionalinio muziejaus ištakos, Muziejininkystės biuletenis, 2000, Nr. 3, p. 20–21
 • Lietuvos nacionaliniame muziejuje surengta paroda „Iš naujai įsigytų rinkinių“, Muziejininkystės biuletenis, 1999, Nr. 2, p. 37
 • Paroda „Karaimų bendruomenei Lietuvoje – 600 metų“, Voruta. 1997-05-01–09, Nr. 17
 • Karaimų bendruomenei Lietuvoje 600 metų, Muziejininkystės biuletenis, 1997, Nr. 2, p. 12
 • Lietuvos muziejininkų stažuotė Kanadoje, Muziejininkystės biuletenis, 1995, Nr. 5, p. 8
 • Aukojo dvarininkai, bajorai ir miestelėnai, Diena, 1995-01-28, Nr. 20

Stažuotės

 • Baltijos muzeologijos mokykla (Latvija) 2004
 • Meno, kultūros ir turizmo darbuotojų akademija (Rusija) 2002, 2004
 • Kanados paveldo informacijos centras (Kanada) 1995

 • LR Kultūros ministerijos muziejinių vertybių įsigijimo projektų ekspertų komisija, narys nuo 2012
 • LR Kultūros ministerijos muziejinės veiklos projektų ekspertų komisija, narys nuo 2012
 • Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, vykdomojo komiteto narys nuo 2011
 • LR Kultūros ministerijos muziejų vertinimo komisija, narys nuo 2008
 • Muziejų taryba prie LR Kultūros ministerijos, narys 2007–2012
 • LR Kultūros rėmimo fondas, ekspertas 2006–2011
 • ICOM-Lietuva, valdybos narys 2003–2011
 • ICOM (Tarptautinė muziejų taryba), narys nuo 1995

 

 

 

 

 

 

 

MK valandininkai

 • dr. Juozapas Blažiūnas
 • prof. Habil. dr. Algirdas Gaižutis
 • Mindaugas Kelpša

asist. Mindaugas Kelpša

Mindaugas KelpšaMuzeologijos katedros
asistentas, doktorantas

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 511 kab.

Tel. (8-5) 219 3290
Faks. (8-5) 236 6104

El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

 


 • Komunikacijos ir informacijos magistras (Vilniaus universitetas, 2012)
 • Istorijos bakalauras (Vilniaus universitetas, 2010)

 


 • Paveldo informacijos ir komunikacijos paradigmos
 • Miesto kultūrinės erdvės

 


Moksliniai interesai

 • Teorinė muzeologija
 • Muziejų visuomeninės funkcijos
 • Miestas ir kultūra
 • Kultūros teorijos

 


Projektai

 • 2012 m. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto projektas „Lietuvos muziejai 1990-2011 m.: situacijos tyrimas ir informacijos apie tyrimo rezultatus sklaida“. Dalyvis.

Konferencijų pranešimai

 • KERŠYTĖ, Nastazija; KELPŠA, Mindaugas. Muziejų politika Lietuvoje 1990-2011 metais: muziejų teisė, strategijos, sistemos valdymas. Mokslinis seminaras Išlaidos ar investicijos: Lietuvos muziejai 2011-2012 metais. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas: Vilnius, 2013 m. sausio 15 d.
 • KERŠYTĖ, Nastazija; KELPŠA, Mindaugas. Nacionalinė muziejų politika: muziejų valdymo kaita, integracinės strategijos tinklaveikos visuomenėje tarp savo ir kitų patirties. Tarptautinė konferencija Muziejus XXI a. – pokyčiai ir iššūkiai. Vilnius, 2012 m. rugsėjo 21 d.
 • KELPŠA, Mindaugas. Muziejų auditorijos pažinimas socialinių tinklų pagalba. Nacionalinė mokslinė konferencija Kultūriniai ir ekonominiai socialinių tinklų efektai. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Studentų mokslinė draugija: Vilnius, 2012 m. balandžio 24–26 d.

prof. dr. Pieteris van Menšas

mini pieter-van-mensch(Pieter van Mensch)

Medijų tyrimų laboratorijos
vyriausiasis mokslo darbuotojas

Muzeologijos katedros vedėjas
(iki 2013 08 31)

El. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

 


Socialinių ir humanitarinių mokslų daktaro disertacija “Towards a Methodology of Museology“ apginta 1993 m. gegužės 31 d.

 


Taikomoji muziejininkystė

 


Mokslo interesai

 • Integralaus ir integruoto požiūrio į paveldą kūrimas
 • Muziejaus darbo etika
 • Senų ir naujų požiūrių į muziejaus praktiką plėtojimas

Moksliniai straipsniai

1. Peter van Mensch, ‘”Against all norms and values”: dilemma of collecting controversial objects’, in: Jacques Battesti ed., Que reste-t-il du présent? Collecter le contemporain dans les musées du société (Le Festin, Bordeaux 2012) 138-145.

2. Peter van Mensch, ‘Catching the space between the objects’, in: Werner van Hoof ed., Catching the Spirit. Theatrical Assets of Historic Houses and their Approaches in Reinventing the Past. Proceedings of the ICOM/DEMHIST international conference, Antwerp, 17-20 October 2011 (Museum Plantin Moretus, Antwerp 2012) 12-19.

3. Peter van Mensch, ‘Integral and integrated: counter-movements in museum practice’, in: Renée Kistemaker, Léontine Meijer-van Mensch & Tamara van Kessel eds., City museums on the move. A dialogue between professionals from African countries, The Netherlands and Belgium (Amsterdam Museum/Reinwardt Academie/Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 2012) 39-43.

4. Peter van Mensch, ‘Spiegels weerspiegeld. Kunst als reflectie op erfgoed’, Kunstzone. Tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs 2011 (10): 14-15.

5. Peter van Mensch, ‘The musealisation of Knut. Dilemmas in the relationship between zoos and museums’, COMCOL Newsletter 2011 (13): 4-7.

6. Peter van Mensch, ‘”Against all norms and values”. Dilemmas of collecting controversial contemporary objects’, COMCOL Newsletter 2010 (1) / Collectingnet Newsletter 2010 (11): 3-5.

7. Peter van Mensch, ´Zwischen Aura und Qualität´, in: M. Henker (Herausg.) Alles Qualität … oder was? Wege zu einen guten Museum. 15. Bayerischer Museumstag, Ingolstadt 22.-24. Juli 2009 (München 2010) 15-17.

8. Peter van Mensch, ‘Notas sobre os arredores: patrimônio e novas tecnologias’, Musas. Revista Brasiliera de Museus e Museologia 4, 2009, (4): 11-23.

9. Eric Ketelaar, Frank Huysmans & Peter van Mensch, ‘The Netherlands : Archives, Libraries, and Museums’, in : Encyclopedia of Library and Information Sciences (Taylor & Francis, New York 2009, third edition) 3874-4147.

10. Peter van Mensch, ‘De tijgers van Zoetermeer’, in: André Koch & Jouetta van der Ploeg (eds.), 4289 Wisselwerking. De Wonderkamer van Zoetermeer. Verslag van een geslaagd museaal experiment (Stadsmuseum Zoetermeer, Zoetermeer 2009) 32-34.

11. Peter van Mensch, ‘Développer la collection ou gagner de l’argent? Les dilemmes de l’aliénation’, in: François Mairesse (ed.), L’alienation des collections de musée en question (Mariemont 2009) 69-73.

12. Nancy van Asseldonk, Peter van Mensch en Harry van Vliet (eds.), Cultuur in context. Erfgoeddata in nieuwe samenhang (Reinwardt Academie, Amsterdam 2009).

13. Peter van Mensch, ‘Muzeologija un menedžments: ienaidnieki vai draugi?’, in: Muzejs Mūsdiemu Sabiedrībā. Baltijas Muzeologijas Skolas Raksti 2004-2008 (Muzeju Valsts Pārvalde, Riga 2008) 126-145.

14. Peter van Mensch, ‘Vides anotēšana. Kultūras mantojums un jaunās tehnologijas’, in: Muzejs Mūsdiemu Sabiedrībā. Baltijas Muzeologijas Skolas Raksti 2004-2008 (Muzeju Valsts Pārvalde, Riga 2008) 146-157.

15. Peter van Mensch, ‘Collectieontwikkeling of geld verdienen? De dilemma’s van het afstoten van museumvoorwerpen’, Kunstlicht. Tijdschrift voor beeldende kunst, beeldcultuur en architectuur van de oudheid tot heden 29, 2008, (1/2): 56-59.

16. Peter van Mensch, 'Pantheon, museum of historisch huis? Drie inrichtingsmodellen voor het Muiderslot', in: Muiderslot. Authenticiteit en verbeelding. Jaarboek Cuypersgenootschap 2008, pp. 39-54.

17. Peter van Mensch, 'Uiteindelijk gaat het toch om de schoolplaten … of niet?', Lessen (Periodiek van het Nationaal Onderwijsmuseum en de Vereniging van Vrienden) 3, 2008, (2): 13-17.

18. Peter van Mensch, 'Het museum als inspiratiebron', BeeldFactor (37), in: Atelier (128), katern

19. Peter van Mensch, 'Een integraal perspectief op erfgoed', Oud Nieuws. Tijdschrift over Cultureel Erfgoed en Educatie 2007 (3): 16.

20. Peter van Mensch, ‘Het object centraal? De toekomst van restauratie’, Cr. Interdisciplinair tijdschrift voor conservering en restauratie 8, 2007, (4): 18-19.

21. Peter van Mensch, ‘Bilježenje ambijenta/Naslijeđe i nove tehnologije’, Vizura, Časopis za savremene vizualne umjetnosti, likovnu krikiku i teoriju [Magazine for contemporary visual arts, art critic and theory] (City Gallery Collegium Artisticum, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina) 2007 (1).

22. Peter van Mensch, 'Afstoten in perspectief: van instelling naar netwerk. Terugblik op twintig jaar selectie en afstoting', in: Petra Timmer & Arjen Kok red., Niets gaat verloren. Twintig jaar selectie en afstoting uit Nederlandse museale collecties (Boekmanstudies/Instituut Collectie Nederland, Amsterdam 2007) 208-211.

23. Peter van Mensch, 'Annotating the environment. Heritage and new technologies', Nordisk Museologi 2005 (2): 14-27.

24. Peter van Mensch, 'Musea', Handboek Cultuurbeleid II.11, 1-38.

25. Peter van Mensch, 'De uitvinding van het verleden. Jonkheer Henri van Sypesteyn op zoek naar zijn stamslot', in: Rob van der Laarse & Yme Kuiper red., Beelden van de Buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de negentiende eeuw. Adelsgeschiedenis 3 (Verloren, Hilversum 2005) 195-210.

26. Peter van Mensch, 'Nieuwe museologie. Identiteit of erfgoed?', in: Rob van der Laarse red., Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering (Het Spinhuis, Amsterdam 2005) 176-192.

27. Peter van Mensch, 'Museology and management: enemies or friends? Current tendencies in theoretical museology and museum management in Europe', in: E. Mizushima (ed.), Museum management in the 21st century (Museum Management Academy, Tokyo 2004) 3-19  

28. Alex de Vries, 'Cultureel erfgoed is van iedereen en van niemand. Peter van Mensch in gesprek met Susan Legêne', in: Cultureel Goed! Underground Theory 2 (ArtEZ, Arnhem 2004) 47-62.

29. Peter van Mensch, 'Obilježja izložbi', Informatica Museologica 34, 2003, (3-4): 6-12.

30. Peter van Mensch, ‘The characteristics of exhibitions’, Museum Aktuell (92), 2003: 3980-3985.

31. Peter van Mensch, 'Convergence and divergence. Museums of science and technology in historical perspective', in: Cyril Simard ed., Des métiers … de la tradition à la creation. Anthologie en faveur d'un patrimoine qui gagne sa vie (Sainte-Foy 2003) 342-352.

32. Peter van Mensch, ‘Tussen narratieve detaillering en authenticiteit. Dilemma’s van een contextgeörienteerde ethiek’, Interieurs belicht. Jaarboek Rijksdienst voor de Monumentenzorg (Zwolle-Zeist 2001) 46-55.

33. Peter van Mensch, ‘Museum studies in the Netherlands’, in: Matoula Scaltsa red., Museology towards the 21st century. Theory and practice. International Symposium Proceedings [Thessaloniki, 21-24 November 1997] (Thessaloniki 2001) 146-149.

34. Peter van Mensch, 'Museology as a profession', ICOM Study Series 2000 (8): 20-21.

35. Peter van Mensch, 'Nieuwe visies voor de 21ste eeuw', Museumvisie 24, 2000, (1): ii-ix.

36. Peter van Mensch, 'Tussen object en samenleving. 25 Jaar musea van natuurwetenschap en techniek in Nederland', Gewina 23, 2000, (3): 193-206.

37. Peter van Mensch, 'Muzeoloģia ako vedný základ pre múzejnu profesiu', in: Z.Z. Stransky, Muzeologica 1 (Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Katedra ekomuzeológie, Banská Štiavnica 2000) 31-36.

38. Peter van Mensch, ‘Context en authenticiteit’, in: Jaarboek Nederlands Openluchtmuseum 1999 (Arnhem 1999) 78-101.

39. Peter van Mensch, ‘Reizen op je eigen verbeeldingskracht’, in: A.Korbee red., Het Reispaleis ‘94-’98 (Museum voor Volkenkunde, Rotterdam 1998) 44-51.

40. Peter van Mensch, 'Etica y Museologia', Noticias de Antropologia y Arqueologia (Buenos Aires) 2, 1998, (21).

41. Peter van Mensch, 'Een restauratiefilosofie voor roerend industrieel erfgoed', in S. van Genuchten red., Lood om Oud IJzer. Congresverslag (Zwolle 1997) 7-14.

42. Peter van Mensch, ‘L’institutionnalisation de la collecte’, La Vie des Musées 1996 (11): 61-65.

43. Peter van Mensch, 'Towards museums for a new century', in: Museums, space and power. ICOFOM Study Series 22 (Athens 1993 (1996)) 15-18.

44. Peter van Mensch, 'Magpies on Mount Helicon?', in: Martin Schärer, Museum and community II. ICOFOM Study Series 25 (Vevey 1995) 133-138.

45. Peter van Mensch, 'Musea op zoek naar een nieuwe identiteit', Museumvisie 19, 1995, (1): 5-8.

46. Peter van Mensch, 'Museology, museum training and the challenge of a new century', in: P. Dubé & M-C. Rocher eds., Museum trai¬ning: practices and theories. Proceedings ICTOP 1992 (Quebec 1992 (1995)) 147-153.

47. Peter van Mensch, 'Towards a methodology of museology', in: Martin Schärer (ed.) Object – document? ICOFOM Study Series 23 (Vevey 1994) 111-121.

48. Peter van Mensch, O objeto de estudo da museologia. Pretextos Museológicos 1 (Universidade do Rio de Janeiro/Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro 1994).

49. Peter van Mensch, Voor nu en voor later (Nederlandse Museumvereniging, Amsterdam 1993)

50. Peter van Mensch, 'Verzamelen – in wiens belang? Ethische aspecten van verzamelen en verzamelbeleid', Museumvisie 17, 1993, (2): 64-67.

51. Peter van Mensch, 'What museums, what success? Some museums are more equal than others', in: T.Gubbels & A. van Hemel (eds.) Art museums and the price of success (Boekmanstichting, Amsterdam 1993) 105-110.

52. Peter van Mensch, 'Museology and the challenge of a new century', in: R. de Jong (ed.) Museums & the environment (Southern African Museums Association, Pretoria 1993) 50-56.

53. Peter van Mensch, 'Museology and the management of natural and cultural heritage', in: R. de Jong (ed.) Museums & the environment (Southern African Museums Association, Pretoria 1993) 57-62.

54. Peter van Mensch, 'Museology and its use for museums', in: Acta Universita¬tis Umensis 108/Papers in Museology 1 (Stockholm 1992) 78-91.

55. Peter van Mensch, 'Muzejnaja rabota kak professija [Museum work as a profession]', in: Muzejioe delo. Muzej – kultura – obscestvo (Moskva 1992) 231-242.

56. Peter van Mensch, 'Museale ethiek', Museumvisie 15, 1991, (1): 8 10.

57. Peter van Mensch, 'Historische musea op zoek naar identiteit', Leidschrift 7, 1991, (2): 5 15.

58. Peter van Mensch, 'Kontext und Authentizität', in: Alltagsgeschichte in etnographischen Museen. Möglichkeiten der Sammlung und Darstellung im internationalen Vergleich. Wissenschaftliches Kolloquium, Staatliche Museen zu Berlin/Museum für Volkskunde, 13 17 November 1989 (Berlin 1991) 72 76.

59. Peter van Mensch, 'New directions in museology: new directions in museum education', ICOM Education 1991 (12/13): 63 64.

60. Peter van Mensch, 'Teoria e pratica della museologia nei Paesi Bassi: nuovi paradigmi', L'Ippogrifo 3, 1990, (1): 55 62.

61. Peter van Mensch, 'Op weg naar 2000. Musea in ontwikkeling', Museumvisie 14, 1990, (3): 81 82.

62. Peter van Mensch, 'Methodological museology; or, towards a theory of museum practice', in: Susan Pearce (ed.), Objects of knowledge. New research in museum studies 1 (London 1990) 141 157.

63. Peter van Mensch, 'Objeto museo museologia el "eterno triangulo"', Cuadernos Museologia (Lima) 1989: 47 51.

64. Peter van Mensch, 'El objeto como portador de datos', Cuadernos Museologia (Lima) 1989: 53 62.

65. Peter van Mensch, ‘Museos y falsificaciones’, Cuadernos Museologia (Lima) 1989: 63-69.

66. Peter van Mensch, 'Forecasting a museological tool?', in: V. Sofka (ed.) Forecasting a museological tool? Museology and futurology. ICOFOM Study Series 16 (Stockholm 1989) 175 178.

67. Peter van Mensch, 'Museums in the Netherlands: an "embarrassment of riches"', Museum 1989 (162): 120 123.

68. Peter van Mensch, 'Museus em movimento uma estimulante visao dinamica sobre interrelacao museologia museus', Cadernos Museologicos (Rio de Janeiro) 1989 (1): 49 54.

69. Peter van Mensch (ed.), Professionalising the Muses. The museum profession in motion (AHA Books, Amsterdam 1989).

70. Peter van Mensch, 'Museologie und Museen', Informationen des Instituts für Museumswesen für die Museen in der DDR 21, 1989, (2): 4 11.

71. Peter van Mensch, 'The extension of the museum concept', Museumvisie (special ICOM'89 issue): 20 24.

72. Peter van Mensch, 'Die Methodik der Museologie und ihre Verwendung in der musealen Praxis', in: Museologie, Neue Wege Neue Ziele. Bericht über ein internationales Symposium veranstaltet von den ICOM Nationalkomitees der Bundesrepublik Deutschland, Osterreichs und der Schweiz vom 11. bis 14. Mai 1988 am Bodensee (München 1989) 48 61.

73. Peter van Mensch, 'Museology and museums', ICOM News 41, 1988, (3): 5 10.

74. Peter van Mensch, 'Strukturalni pristup muzeologiji (A structural approach to museology)', Informatica Museologica 1988, 1 2 (82 ¬84): 99 103.

75. Peter van Mensch, 'Ecomusea, musea tussen mythe en utopie', Natuurhistorisch Cahier 1988 1: 3 8.

76. P.J.A. van Mensch, 'Musea in Nederland: het succes en de twijfel', Jaarverslag 1987 van de Crediet en Effecten Bank, 6 13.

77. Peter van Mensch, 'Negatief verzamelen: hoe onaantastbaar zijn museumcollecties?', Museumvisie 11, 1987, (2): 41 45.

78. Peter van Mensch, 'Museos de historia natural nuevas orientaciones', in: Cuarto encuentro nacional de directores de museos, enadim '87 (Puerto Madryn/Argentinië 1987) 251 ¬255.

79. Peter van Mensch, 'Museums in movement', in: V. Sofka (ed.) Museology and museums. ICOFOM Study Series 12 (Stockholm 1987) 17 20.

80. Peter van Mensch, 'Practice and theory. On museum work as a source of ideas for study and conclusions of general theoretical validity for the museum field', Museological News 1987 (10): 115 118.

81. Peter van Mensch, 'Museology and identity', in: V. Sofka (ed.) Museology and identity. ICOFOM Study Series 10 (Stockholm 1986) 201 209.

82. Peter van Mensch, 'Muzeologija i muzejski predmet kao nosioci podataka/ Museology and the object as data carrier', Informatologia Yugoslavica 18, 1986, (1 2): 35 43.

83. Peter van Mensch, 'Museologie 1982 1986: "did we go too far?"', in: H. Beeftink, H. Meeter & L. Croiset van Uchelen (eds.) Tien jaar Reinwardt Academie een balans (Leiden 1986) 51 58.

84. Peter van Mensch, 'Muzeji i autenticnost', Informatica Museologica 1985 (3 4): 2 4.

85. Peter van Mensch, 'Museums and authenticitis', in: V. Sofka (ed.) Originals and substitutes in museums. ICOFOM Study Series 8 (Stockholm 1985) 13-20.

86. Peter van Mensch, 'Towards a typology of copies', in: V. Sofka (ed.) Originals and substitutes in museums. ICOFOM Study Series 8 (Stockholm 1985) 123 126.

87. Peter van Mensch, 'Museological relevance of management techniques', in: Peter van Mensch (ed.) The management needs of museum person¬nel. Reinwardt Studies in Museology 5 (Reinwardt Academie, Leiden 1985) 9 15.

88. P.J.A. van Mensch, 'Musea, de traditie van de vernieuwing', in: Jaarverslag 1984 van de Stichting Cultuurfonds van de Bank voor Neder¬landsche Gemeenten, pp. 19 29.

89. Peter van Mensch, 'Reinwardtova akademija i muzeologija [The Reinwardt Academy and museology]', Informatica Museologica 1984 1/3: 6 8.

90. Peter van Mensch, 'Society object museology', in: V. Sofka (ed.) Collecting today for tomorrow. ICOFOM Study Series 6 (Stockholm 1984) 18 23.

91. Peter van Mensch, 'Museologie en het object als informatiedrager', Museumvisie 8, 1984, (3): 76 78.

92. Peter van Mensch, 'Musea en onderzoek', Museumvisie 8, 1984, (3): 69 71.

93. Peter van Mensch, 'Het museum en de authenticitis. Wat is een kopie?', Museumvisie 7, 1983, (4): 98 100.

94. Peter van Mensch, 'Natural history museums and actuality', in: Environmental education and natural history museums (Foundation for Environmental Education in Europe, Dijon 1983) 23-28.

95. Peter J.A. van Mensch, Piet J.M. Pouw & Frans F.J. Schouten, 'Methodology of museology and professional training. A contribution to the discussion', in: V. Sofka (ed.) Methodology of museology and professional training, ICOFOM Study Series 1 (Stockholm 1983) 81 94.

96. Peter van Mensch, 'Paramusea: paradijs of parasiet?', Museumvisie 6, 1982, (3): 72 75.

97. Peter van Mensch, 'Muiderslot', Woonstede door de eeuwen heen 1981 (50): 56 59.

98. Peter van Mensch, 'Veranderingen in het verzamelbeleid van natuurhistorische musea', Museumvisie 5, 1981, (4): 108 111.

99. P.J.A. van Mensch & E.E. van Mensch, 'De natuurhistorische afdeling van het voormalige Gooisch Museum te Hilversum', Museologia 1980 (15): 43 53.

100. P. van Mensch, Het Muiderslot. Serie Nederlandse Kastelen 42 (ANWB/Nederlandse Kastelenstichting, Muiderberg 1980).

101. P.J.A. van Mensch, 'Educatie en tentoonstellingen in natuurhistorische musea', Museologia 1978 (11): 3 12; 1979 (12): 27 39; 1980 (14): 3 20.

102. Peter van Mensch, 'Natuurhistorische musea en hun publiek. Ook een vorm van wetenschapsvoorlichting', Intermediair 14, 1978, (40): 17 23.

103. Peter van Mensch, 'De geschiedenis van Sypesteyn', in: Peter van Mensch & André van der Goes, Sypesteyn. Serie Nederlandse Kastelen (ANWB/Nederlandse Kastelenstichting, Muiderberg 1976) 3-23.

dr. Vykintas Vaitkevičius

vaitkevicius.jpgMuzeologijos katedros
projektų vadovas, hum. m. daktaras

El. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

 

Užsienio kalbos

 • Anglų
 • Vokiečių
 • Rusų
 • Baltarusių (pagrindai)
 • Lenkų (pagrindai)
 • Latvių (pagrindai)

Fakultete dirba nuo 2010 m.

 


 • 1996 m. Vilniaus universiteto istorijos (archeologijos specializacijos) bakalauras;
 • 1998 m. Vilniaus universiteto istorijos (archeologijos specializacijos) magistras;
 • 2000 m. humanitarinių mokslų daktaras, istorija 05H (eksternu).

 


 • 2001 m. Švedijos nacionaliniame muziejuje Stokholme;
 • 2002 m. Kylio universitete Vokietijoje;
 • 2002 m. įvairiose institucijose (Švietimo ministerijos jaunojo mokslininko stipendija);
 • 2003 m. Lenkijos Mokslų akademijos Istorijos institute Varšuvoje;
 • 2004 m. Latvijos Kultūros akademijoje Rygoje;
 • 2005 m. Baltarusijos Mokslų akademijos Istorijos institute;
 • 2005 m. įvairiose institucijose (Švietimo ministerijos jaunojo mokslininko stipendija).

 


 • 1992–1994 m. Lietuvos Respublikos Kultūros paveldo inspekcijos Archeologijos skyriaus inspektorius ir vyresnysis inspektorius;
 • 1995–2005 m. Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus laborantas, asistentas, mokslo darbuotojas ir vyresnysis mokslo darbuotojas;
 • Nuo 2006 m. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas (pagrindinė darbovietė).
 • 2001–2002 m. Valstybinės paminklosaugos komisijos Archeologijos pakomisės narys;
 • 2005–2010 m. Nekilnojamo kultūros paveldo vertinimo tarybos prie Kultūros paveldo departamento narys;
 • Nuo 2006 m. Lietuvos archeologijos draugijos Tarybos narys ir pirmininko pavaduotojas;
 • Nuo 2006 m. „Lietuvos archeologijos“ redkolegijos narys;
 • Nuo 2008 m. „Gimtasai kraštas“ redkolegijos narys;
 • Nuo 2009 m. „Liaudies kultūros“ redkolegijos narys.

 


 • Baltų ir senovės lietuvių religija;
 • Kompleksiniai tyrimai Lietuvoje ir Baltarusijoje;
 • Lituanistikos šaltinių publikavimas;
 • Kultūros paveldo skaitmeninimas.

 


Personalinės monografijos

 • Senosios Lietuvos šventvietės. Žemaitija. Vilnius: Diemedis, 1998. 743 p. ISBN 9986-23-037-3;
  Alkai. Baltų šventviečių studija. Vilnius: Diemedis, 2003. 320 p. ISBN 9986-23-113-2;
 • Studies into the Balts’ Sacred Places, British Archaeological Reports. International Series / 1228. Oxford: J. & E. Hedges Ltd., 2004. 124 p. ISBN 1-84171-356-2;
 • Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Diemedis, 2006. 784 p. ISBN 9986-23-132-9.
  Neris. 2007 metų ekspedicija / 1. Vilnius: Mintis, 2010. 334 p. ISBN 978-5-417-00999-0.

Kolektyvinės monografijos

 • Ar tikrai Raigardas prasmego? Kompleksinių tyrimų duomenys. Vilnius: VDA leidykla, 2001, 134 p. ISBN 9986-571-65-0;
 • Merkinės istorijos bruožai. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004, 453 p. ISBN 9986-780-57-8;
  Lietuva: 101 įdomiausia vieta. Vilnius: Alma littera, 2008. 316 p. ISBN 978-9955-38-157-0.

Leidinių sudarytojas

 • Žemės atmintis. Lietuvių liaudies padavimai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999. 254 p. ISBN 9986-513-65-0;
 • Merkinės istorijos bruožai. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004, 453 p. ISBN 9986-780-57-8;
  Astronomy&Cosmology In Folk Traditions and Cultural Heritage. Abstracts. 22-31 July 2007 Klaipėda, Lithuania. Klaipėda, 2007. 106 p. ISBN 978-9955-18-237-5;
 • Neris tarp Vilniaus ir Kernavės. Kaunas: Lututė, 2008. 144 p. ISBN 978-9955-37-035-2;
  Ar meni tų ažerų? Elektrėnų krašto tautosaka. Vilnius: Margi raštai, 2009. 650 p. ISBN 978-9986-09-387-9.

Moksliniai straipsniai

2009

 • Archeologijos ir mitologijos objektų žvalgymai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. V., 2009, p. 501–509. ISBN 978-9955-9913-4-2. (Bendraautorius – J. Žikulinas);
  Bajorų kapinynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. V., 2009, p. 134–140. ISBN 978-9955-9913-4-2;
 • Baltų kultūros kontūrai, Lietuva. 1009–2009. V., 2009, p. 19–25. ISBN 978-9955-854-53-1.
 • Baltų religijos centras – ugnis, Lietuva. 1009–2009. V., 2009, p. 27–33. ISBN 978-9955-854-53-1.
 • Pranešimai apie archeologinius radinius interneto forumuose, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 510–513. ISBN 978-9955-9913-4-2;
 • The Sacred Groves of the Balts: Lost History and Modern Research, Folklore. Electronic Journal of Folklore, 2009, Vol. 42, p. 81–94. ISSN 1406–0957;
 • Turlojiškių pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. V., 2009, p. 112–114. ISBN 978-9955-9913-4-2;
 • Žvalgymai Elektrėnų savivaldybėje, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 499–501. ISBN 978-9955-9913-4-2;
 • Истоки Вилии. Попытка реконструкции сакрального ландшафта. Iš Беларускае Падзвiнне: волыт, методыка i вынiкi палявых даследаванняỹ. Зборнiк навуковых прац рэспублiканскага навукова-практычнага семiнара 20–21 лiстапада 2008 года. Наваполацк, 2009, c. 162–170. ISBN 978-985-418-787-7;
 • Опыт полевых исследований в Центральной Беларуси в 2005–2007 гг., Baltu un slāvu kultūrkontakti. Rakstu krājums. Балто-славянские культурные связи. Сборник статей. Rīga, 2009, p. 391–396. ISBN 978-9984-31-146-3.

2008

 • Archeologiniai duomenys apie Vievio spaustuvę, Knygotyra, 2008, Nr. 51, p. 267–271. ISSN 0204–2061;
  Bajorų kapinynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 192–198. ISBN 978-9955-9913-3-5. (Bendraautorė – A. Grinkevičiūtė);
 • Baltų mitologijos paveldas, Neris tarp Vilniaus ir Kernavės. Kaunas: Lututė, 2008, p. 54-77. ISBN 978-9955-37-035-2;
 • Daugailių šventvietės, Daugailių kraštas. Utena, 2008, p. 54–60. ISBN 978-9955-676-86-7;
  Neries ekspedicija, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 502–507. ISBN 978-9955-9913-3-5;
 • Padavimai iš 1784 m. Vilniaus vyskupijos dekanatų aprašymo, Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 313–316. ISSN 1392-2831;
 • Perkūnakiemio mitų pėdsakais, Tautosakos darbai, 2008, t. 36, p. 51–63. ISSN 1392–2831;
  Senosios Lietuvos šventvietės, arba gyva nutrūkusi tradicija, Gimtasai kraštas. Praeities ir dabarties kultūros metraštis, 2008, Nr. 1, p. 70–73;
 • The Mythological Moon Horse as Reflected in Baltic Archaeology, Folklore and Linguistics, Archaeologia Baltica, 2008, vol. 10, p. 71–77. ISSN 1392–5520. (Bendraautorius – D. Razauskas);
  Turlojiškių neįtvirtinta gyvenvietė, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 112–113. ISBN 978-9955-9913-3-5;
 • Vertingi radiniai iš Rytų ir Šiaurės rytų Lietuvos, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 508–509. ISBN 978-9955-9913-3-5;
 • Vilija ir Neris, Neris tarp Vilniaus ir Kernavės. Kaunas: Lututė, 2008, p. 10–15. ISBN 978-9955-37-035-2;
  Антропонимы балтийского происхождения в верховьях реки Вилии (Нерис), Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos. Vilnius, 2008, kn. 2, p. 246–315. ISBN 978-609-411-012-2. (Bendraautorė – J. Gurskaja);
 • Балтийское наследие в Восточной Беларуси: новые исторические и лингвистические данные об Обольцах, Acta Baltico-Slavica, 2008, t. 32, p. 9–30. ISSN 0065-1044. (Bendraautorė – J. Gurskaja);
  Нестереотипный взгляд на культуру Восточнолитовских курганов, Працы гiстарычнага факультэта БДУ. Навуковы зборнiк. Мiнск, 2008, вып. 3, с. 180–188. ISBN 978-985-485-976-7. [Papildyta 2005 m. to paties pavadinimo publikacija];

2007

 • Bajorų kapinynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 146–152. ISBN 978-9955-9913-2-8. (Bendraautorė – A. Grinkevičiūtė);
 • Examining the Layout Tendencies of East Lithuanian Barrows, Interarchaeologia /2. Papers from the Second Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists (BASE) held at the University of Vilnius, Lithuania, October 21-22, 2005. Vilnius-Helsinki-Riga-Tartu, 2007, p. 117–125. ISSN 1736-2806;
  Interpreting Taurapilis Prehistoric Site: Landscape Revealing the Power? Archaeologia Baltica, 2007, vol. 8, p. 155–159. ISSN 1392–5520;
 • Lietuvos archeologija Lituanistikos paveldo informacinės sistemos Aruodai perspektyvoje, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 28–33. ISBN 978-9955-9913-2-8;
  Nauji puslapiai Neries istorijoje. Idos Stankevičiūtės (1952–2006) atminimui, Liaudies kultūra, 2007, Nr. 5, p. 79–81. ISSN 0236–0551;
 • Publications by Vytautas Kazakevičius (1951–2005), Archaeologia Baltica, 2007, vol. 8, p. 17–21. ISSN 1392–5520;
 • Retas radinys iš Bajoriškio, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 487. ISBN 978-9955-9913-2-8;
 • Santakos pilkapiai (Vilniaus r.), Lietuvos archeologija, 2007, t. 30, p. 181–212. ISSN 0207-8694;
  Turlojiškių pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 134–137. ISBN 978-9955-9913-2-8;
 • Vilniaus apylinkių padavimai, Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 198–247. ISSN 1392-2831. (Bendraautorės – B. Piasecka ir I. Stankevičiūtė);
 • Žvalgymai Bajorų kaimo apylinkėse, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 454–455. ISBN 978-9955-9913-2-8. (Bendraautorė – A. Grinkevičiūtė);
 • Žvalgomieji tyrinėjimai Turlojiškėse, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 488–489. ISBN 978-9955-9913-2-8.

2006

 • Aukštaitiški aukurai, Aukštaičių tapatumo paieškos, Kaunas, 2006, p. 7–19. ISBN 9955-434-16-3;
  Godiškių lobis (XV a. IV ketvirtis/ 2004), Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 409–410. ISBN 9955-9913-1-3. (Bendraautorius – E. Remecas);
 • In memoriam Vytautas Kazakevičius (1951–2005). Vilnius, 2006, 12 p.;
 • Lithuanian Archaeology and Folklore: Towards Cooperation, Kultūrs Krustpunkti. Rīga, 2006, 3. laid., p. 82–89. ISBN 9984-9811-8-5; ISBN 1691-3019;
 • Plikiškių pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 95–97. ISBN 9955-9913-0-5;
 • Plikiškių pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 105–107. ISBN 9955-9913-1-3;
 • Prussian Romuva Decoded, Cosmos. The Journal of the Traditional Cosmology Society, 2006, Vol. 19, No. 1, p. 93–127. ISSN 0269-8773;
 • Vytautas Kazakevičius (1951 10 11 – 2005 09 07), Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 494–501. ISBN 9955-9913-1-3;
 • Žvalgomoji archeologinė ekspedicija Musės pakrantėse, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 305–307. ISBN 9955-9913-0-5.

2005

 • Akmenys su smailiadugniais dubenimis, Lietuvos archeologija, 2005, t. 28, p. 191–207. ISSN 02-07-8694. ISBN 9986-23-123-X;
 • Interpreting the East Lithuanian Barrow Culture, Interarchaeologia /1. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th–19th, 2003. Tartu-Riga-Vilnius, 2005, p. 71–86. ISSN 1736-2806;
 • Laukuvos šventvietės, Laukuva. Vilnius, 2005, t. 1, p. 140–170. ISBN 9955-589-01-9;
  Lietuvos archeologijos tezauro projektas, Lietuvos archeologija, 2005, t. 28, p. 231–236. ISSN 02-07-8694. ISBN 9986-23-123-X;
 • Medicina baltiškų šventviečių kontekste, Žmogaus samprata tradicinėje kultūroje. Konferencijos medžiaga. 2000 m. gegužės 9–11 d. Vilnius. Vilnius, 2005, p. 214–226. ISBN 9986-529-56-5;
  Prof. Jono Puzino archeologijos terminų kartoteka, Lietuvos archeologija, 2005, t. 29, p. 49–54. ISSN 02-07-8694. ISBN 9986-23-124-8;
 • Santakos pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. Vilnius, 2005, p. 82–85. ISBN 9986-23-120-5;
 • Santakos pilkapiai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius, 2005, p. 101–105. ISBN 9986-23-125-6;
 • Šulinys gilus, virvė trumpa [Recenzija leidiniui: Račiūnaitė Rasa, Senvaitytė Dalia, Vaicekauskas Arūnas Senovės lietuvių pasaulėžiūra. Metodinė mokymo priemonė. Kaunas: VDU leidykla, 2001. 178 p.], Lietuvos etnologija, 2005, Nr. 4, p. 159–166. ISSN 1392-4028;
 • Vienos teorijos pėdsakais arba mirusiųjų deginimo paprotys Rytų Lietuvoje, Lietuvos archeologija, 2005, t. 27, p. 75–86. ISSN 02-07-8694. ISBN 9986-23-126-4;
 • Vilija-Neris: vardo istorijos vingiai, Liaudies kultūra, 2005, Nr. 6, p. 10–16. ISSN 0236-0551;
 • Vilniaus apylinkių padavimai, Tautosakos darbai, 2005, t. 22, p. 219–261. ISSN 1392-2831. (Bendraautorės – B. Piasecka ir I. Stankevičiūtė);
 • Нестереотипный взгляд на культуру Восточнолитовских курганов. Iš Материалы VI международной научной конференции в честь академиков АН БССР Н. М. Никольского и В. Н. Перцева. 7–9 апреля 2005 г., Минск. Минск, 2005, с. 7–13. ISBN 985-476-342-0;
 • По поводу классификации священных камней балтов, Материалы по археологии Беларуси, Минск,  2005, вып. 9, с. 70–79. ISBN 985-6769-06-X.

2004

 • Dainavos problema šiandienos archeologijoje, Antrasis Dzūkijos kultūros kongresas. Merkinė, 2003 m. birželio 6 ir 8 d. – [be leid. vietos], 2004, p. 10–12.
 • Kvėdarnos apylinkių šventvietės, Kvėdarna. Vilnius, 2004, p. 66–86. ISBN 9986-589-02-7.
 • Pakalnių pilkapiai, Lietuvos archeologija, 2004, t. 26, p. 49–74. ISSN 02-07-8694. ISBN 9986-23-118-3;
  [Recenzija leidiniui:] Zemgaļi senatnē. Žiemgaliai senovėje, Žiemgala, 2004, Nr. 1, p. 45–46.
 • The Main Features of the State Religion in the thirteenth-century Lithuania, Балто-славянские исследования, 2004, t. 16, с. 331–356. ISBN 5-85759-269-0;
 • Некоторые замечания по поводу свещенных мест Восточной Литвы, Культурны ландшафт Вiлейшчыны. Мiнск, 2004, с. 8–14. ISBN 985-6735-11-4.

2003

 • Atėję iš praeities [Vadovas po Dieveniškių istorinio regioninio parko archeologijos paminklus]. Kaunas: Lututė, 2003, 20 p. ISBN 9955-575-25-5.
 • Badania cmentarzyska kurhanowego koło wsi Pakalniai na Litwie. Przyczynek do dyskusji nad datowaniem początków kultury kurhanów wschodniolitewskich, Wiadomości Archeologiczne, 2003, t. LVI, s. 111–124. ISSN 0043-5082;
 • Dubysos žemupio šventvietės, Seredžius. Vilnius, 2003, p. 124–140. ISBN 9986-9236-7-0;
  Iš ankstyvosios Švenčionių istorijos, Kultūros paminklai, 2003, Nr. 10, p.10–16. ISSN 1392-155X. ISBN 9986-420-51-2;
 • Kupolių šventvietės, Tautosakos darbai, 2003, t. 19, p. 122–131. ISSN 1392-2831;
  Nauja Žvėrūnos-Medeinos perspektyva, Lietuvos archeologija, 2003, t. 24, p. 17–32. ISSN 02-07-8694. ISBN 9986-23-105-1;
 • Raktas Romuvai, Liaudies kultūra, 2003, Nr. 6, p. 14–33. ISSN 0236-0551;
  [Recenzija leidiniui:] Y. Luven. Der Kult der Hausschlange. Eine Studie zur Religionsgeschichte der Letten und Litauer”. – Köln-Weimar-Wien, 2001. – 499 p., Lietuvos archeologija, t. 24, p.315–318;
  [Recenzija leidiniui:] Зайкоỹскi Э. М., Дучыц Л. У. Жыватворныя крынiцы Беларусi. – Мiнск: Ураджай, 2001. – 111 p., Tautosakos darbai, 2003, t. 19, p. 306–308.

2002

 • Pilviškių (Vilniaus r.) pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 81–83. ISBN 9986-23-100-0;
 • Pilviškių (Vilniaus r.) senovės gyvenvietė, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 44–46. ISBN 9986-23-100-0. (Bendraautorius – V. Dapkevičius);
  Raganinės – nauja Lietuvos šventviečių grupė, Tautosakos darbai, 2002, t. 16, p. 165–171. ISSN 1392-2831;
 • Santakos (Vilniaus r.) pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 83–85. ISBN 9986-23-100-0;
 • Santakos pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius, 2002, p. 102–105. ISBN 9986-23-104-3;
 • Senųjų šventviečių žvalgymai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 199–204. ISBN 9986-23-100-0;
 • Žvalgomieji tyrinėjimai Merkinės apylinkėse, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 195–198. ISBN 9986-23-100-0. (Bendraautoriai – L. Kvizikevičius, T. Ostrauskas);
 • Žvalgomoji ekspedicija Rytų Lietuvoje 2000 m., Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 204–210. ISBN 9986-23-104-3. (Bendraautorius – G. Zabiela).

2001

 • Linkmenų krašto šventvietės, Krivasalio apylinkėse. Kraštotyrinės ekspedicijos medžiaga. Kaunas-Vilnius, 2001, p. 4–9. ISBN 9986-585-10-4;
 • Pasakoja veliuoniškė Elvyra Čelkonienė, Veliuona. Vilnius, 2001, p. 1085–1111. ISBN 9986-9236-5-4;
 • Senosios Renavo apylinkių šventvietės, Žemaičių praeitis, 2001, t. 9, p. 8–14. ISBN 9986-571-71-5;
 • Senosios šventvietės prie Dubysos (kontekstų beieškant), Liaudies kultūra, 2001, Nr. 2, p. 20–27. ISSN 0236-0551;
 • Šventvietės, mitologinės vietovės, mitologiniai akmenys, Utenos krašto enciklopedija. Vilnius, 2001, p. 74–86;
 • Veliuonos apylinkių šventvietės, Veliuona. Vilnius, 2001, p. 49–63. ISBN 9986-9236-5-4;
  XIII a. Lietuvos valstybinės religijos bruožai, Lietuvos archeologija, 2001, t. 21, p. 311–334. ISSN 02-07-8694. ISBN 9989-23-094-2. (Bendraautorė – D. Vaitkevičienė);

2000

 • Lietuvos–Baltarusijos sienos ruožo Švenčionių rajone žvalgymai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 508–512. (Bendraautoriai – D. Brazaitis, G. Zabiela);
 • Mitologinių ir sakralinių objektų žvalgymai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 525–535;
 • Pakalnių pilkapių tyrinėjimai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 225–232;
 • Sẽnosios Lietuvos šventvietės (sisteminis aspektas). Daktaro disertacijos santrauka. Vilnius, 2000, 26 p.;
 • Skersabalių I pilkapių grupės tyrinėjimai 1999 m., Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 233–235;
 • Žvalgomosios ekspedicijos Rytų Lietuvoje 1999 m., Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 535–546. (Bendraautorius – G. Zabiela).

1999

 • Akmenys su plokščiadugniais dubenimis Lietuvoje ir Latvijoje, Lietuvos archeologija, 1999, t. 18, p. 227–242;
 • Archeologinių paminklų tyrinėjimai Lietuvoje 1998 metais, Lietuvos istorijos metraštis / 1998. Vilnius, 1999, p. 453–472;
 • Jaunas mėnulis, Tautosakos darbai, 1999, t. 11, p. 188–194.

1998

 • Alkas: lietuviškas paminklų kontekstas, Lietuvos archeologija, 1998, t. 15, p. 333–350;
  Archeologijos paminklų žvalgymas Žemaitijoje, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p. 487–497. (Bendraautorius – G. Zabiela);
 • Archeologinių paminklų tyrinėjimai Lietuvoje 1997 metais, Lietuvos istorijos metraštis / 1997. Vilnius, 1998, p. 501–521;
 • Kriaunos-Obeliai: senojo tikėjimo šventvietės, Lietuvos valsčiai. Kriaunos-Obeliai. Vilnius, 1998, p. 51–80. (Bendraautorius – G. Gruzdas);
 • Mirtis, laidotuvės ir atminai, Tautosakos darbai, 1998, t. 9, p. 204–261. (Bendraautorė – D. Vaitkevičienė);
 • Mitologinių ir sakralinių objektų žvalgymai 1996–1997 metais, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p. 474–482;
 • 1996–1997 metais aptiktos archeologijos vertybės, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p. 482–487. (Bendraautorius – G. Zabiela).

1997

 • Akmenys su pėdomis Lietuvoje, Lituanistica, 1997, Nr. 2, p. 30–54.
  Laukagalio apeiginis akmuo, Paparčių ir Žaslių apylinkės. Kaišiadorys, 1997, p. 343–350. (Bendraautorius – L. Klimka).
 • Senojo tikėjimo šventvietės Sedos apylinkėse, Žemaičių praeitis, 1997, t. 5, p. 151–155.
  Šiaurės vakarų Lietuvos mitologiniai-sakraliniai objektai ir jų etnologinio-folkloristinio tyrimo perspektyvos, Etnologiniai ir folkloristiniai tyrinėjimai [1994]: Ekspedicijų medžiaga ir patirtis. Vilnius, 1997, p. 5–12.

1996

 • Akmenys su duobutėmis, Kultūros paminklai, 1996, t. 3, p. 6–19.
 • Mitologinių ir sakralinių objektų žvalgymai 1994–1995 metais, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais. Vilnius, 1996, p. 337–342.
 • Naujojo Daugėliškio (Ignalinos r.) padavimai, Tautosakos darbai, 1996, t. 5, p. 169–210. (Bendraautorė – D. Vaitkevičienė).
 • Nežinomi Lietuvos piliakalniai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais. Vilnius, 1996, p. 342–347. (Bendraautorius – G. Zabiela);
 • Žmonės, pavirtę akmenimis, Liaudies kultūra, 1996, Nr. 2, p. 13–25; 1996, Nr. 5, p. 20–31.

1995

 • Mosėdžio ir Salantų apylinkių senosios šventvietės, Liaudies kultūra, 1995, Nr. 2, p. 31–33; 1995, Nr. 3, p. 11–16;
 • Stabinės šventvietės klausimu, Kultūros paminklai, 1995, Nr. 2, p. 3–11;
 • Žmonės, pavirtę akmenimis, Liaudies kultūra, 1995, Nr. 6, p. 24–29.

1994

 • Barstyčių alkai – senųjų kuršių tikėjimo ir apeigų atspindys, Žemaičių praeitis, 1994, t. 3, p. 102–109.

 


 • „Ikikrikščioniškoji Lietuvos kultūra“ (Lietuvos istorijos institutas, 1995–1996 m., dalyvis);
  „Lietuvos gyventojų kultūra XI–XVII a. archeologijos duomenimis“ (Lietuvos istorijos institutas, 1997–2001 m., dalyvis);
 • „Raigardo slėnio – unikalaus gamtos ir kultūros paminklo – raida ir vaidmuo dvasinėje kultūroje” (Geologijos institutas, Vilniaus dailės akademija, Lietuvos istorijos institutas, 1998–1999 m., archeologų grupės vadovas);
 • „Merkinės gamtinis ir kultūrinis peveldas: vertė ir kontekstai“ (Lietuvos istorijos institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Geologijos institutas, 2000–2001 m., archeologų grupės vadovas);
  „Regioniniai baltų kultūros modeliai: procesų dinamika vėlyvajame geležies amžiuje“ (Lietuvos istorijos institutas, 2002–2006 m., dalyvis);
 • „Kompleksiniai tyrimai Neries (Vilijos) aukštupyje“ (Lietuvos istorijos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, vadovaujant V. Vaitkevičiui, 2005 m., vadovas);
 • „Lietuvių dvasinės kultūros raiškos: istorijos, etnologijos ir kalbos šaltinių elektroninis sąvadas” (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, vadovaujant D. Vaitkevičienei, 2003–2006 m., Lietuvos istorijos instituto grupės vadovas);
 • „Urbanizacijos raida Lietuvoje X–XVI a.“ (Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, 2006–2008 m., dalyvis);
 • „Vilija-Neris. K. Tiškevičiaus keliais po 150 metų“ (Jungtinė valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų taryba, 2007 m., mokslinės dalies vadovas);
 • „Lietuvos priešistorė modernioje visuomenėje“ (Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, nuo 2009 m., dalyvis);
 • Europos Sąjungos 7-osios bendrosios programos projektas CARARE (Connecting Archaeology and Architecture in Europeana) (nuo 2010 m., Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete įgyvendinamos projekto dalies vadovas).

 


 • Nuo 1991 m. archeologinių tiriamųjų ekspedicijų dalyvis ir vadovas: 1991–1993 m. Marvelėje, 1994–1995 m. – Mošoje, 1996 m. – Kalniškiuose ir Žėronyse, 1997 m. – Šeimyniškėliuose, 1998 m. – Pakalniuose, 1999 m. – Pakalniuose ir Skersabaliuose, 2000 m. – Pilviškėse ir Santakoje, 2001–2003 m. – Santakoje, 2004 m. – Plikiškėse ir Izabelinoje, 2005 m. – Plikiškėse, 2006–2009 m. Bajoruose).
 • Nuo 1990 m. kompleksinių lituanistinių ekspedicijų dalyvis ir vadovas: 1990 m. Dauguose, 1991 m. Batakiuose, 1992 m. Linkmenyse, 1993 m. Kretingoje, Barstyčiuose, 1994 m. Alsėdžiuose, 1995 m. Senajame Daugėliškyje, 1996 m. Šarnelėje, Dieveniškėse, 1997 m. Vilniaus, Jonavos rajonuose, 1998–2006 m. įvairiose Rytų Lietuvos vietovėse, 2007 m. Neries pakrantėse nuo ištakų iki žiočių, 2008 m. įvairiose Vakarų Lietuvos vietovėse, 2009 m. įvairiose Šiaurės ir Vidurio Lietuvos vietovėse.

 


1994–2009 m. mokslinėse konferencijose ir seminaruose perskaitytas 51 pranešimas (užsienyje 13, tarptautiniuose renginiuose Lietuvoje – 16 (2 – su bendraautoriais), respublikiniuose – 22 (2 – su bendraautoriais)).

 


 • Lietuvos Respublikos jaunųjų istorikų olimpiados nugalėtojas (1992 m., Kultūros ir švietimo ministerija);
 • Geriausios knygos nominacija (2005 m., Association for the Advancement of Baltic Studies);
 • Apdovanojimas „Baltoji gimtis“ (2006 m., muzikos įrašų leidykla „Dangus“);
 • Apdovanojimas „Metų archeologas“ (2008 m., Lietuvos archeologijos draugija).

 

MK doktorantai

 • Ingrida Vosyliūtė(įstojo 2013 m.)
  Disertacijos tema: Paveldo komunikacija lietuviškoje socialinių tinklų erdvėje
  Vadovas – doc. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK)
  El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.
 • Mindaugas Kelpša (įstojo 2012 m.) 
  Disertacijos tema: Muzeologinių diskursų transformacijos XX amžiaus pabaigos Lietuvos muziejų ekspozicijose 
  Vadovas – doc. dr. Nastazija Keršytė (VU KF MK) 
  El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.
 • Ignas Kapleris (įstojo 2010 m.) 
  Disertacijos tema: Skaitmeninės medijos Lietuvos muziejų komunikacijoje 
  Vadovas – doc. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK) 
  El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

Ingrida Vosyliūtė

Ingrida VosyliūtėKomunikacijos fakulteto
Muzeologijos katedros
projektų vadovė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 511 kab.

Tel. (8-5) 219 3290
Mob. (8-620) 45193
El. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

 

Įgyta kvalifikacija (diplomas)

 • Istorijos magistro kvalifikacinis laipsnis bei paveldosaugininko profesinė kvalifikacija
 • Ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis
 • Archeologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Fakultete dirba nuo 2010 m.

Projektinė veikla

Daugiau informacijos

http://www.linkedin.com/in/ingridavosyliute

 

doc. dr. Arūnas Puškorius

puskorius

Muzeologijos katedros
docentas

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 511 kab.

Tel. (8-5) 219 3290
El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

 


Humanitarinių mokslų daktaro disertacija „Archeologinis odinis apavas Lietuvoje. Odinio apavo konservavimas“ apginta 2005 m. spalio 28 d.

 


 • Kultūros politikos įvadas
 • Paveldo informacijos ir komunikacijos paradigmos

Mokslo interesai

 • XIV–XVIII a. odinių dirbinių įvairovė, odininkystės amato raida ir gamybos technologija.
 • Muziejinių vertybių konservavimas ir restauravimas.

Moksliniai straipsniai

 1. Puškorius A., Renaissance Footwear as a Mark of Social Differentiation, In: Archaeologia Baltica. Ed. Associate Prof Dr Audronė Bliujienė. Klaipėda, 2012. P. 158-173.  Klaipėda University Press. ISSN 1392-5520.
 2. Puškorius A. Avalynė Vilniaus Bernardinų bažnyčios freskose. In:Archaeologia Lituana. Vilnius, 2012. P.151-161. Vilniaus universiteto l-kla. ISSN 1392-6748.
 3. Puškorius A., Apranga. In: Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija Vilniuje. Sud. V.Urbanavičius, Vilnius, 2010, p. 281–294.
 4. Puškorius A., Senojo odinio apavo terminija. In: Lietuvos archeologija, t.30, Vilnius, 2007, P.229–256.
 5. Puškorius A., Kalėjienė J., XVI a. Vilniaus žemutinės pilies rūmų dvariškių avalynė. In: Lietuvos pilys, t.1, Vilnius, 2005, p. 56–67.
 6. Puškorius A., Veisiejų miesto ir bažnyčios istorijos fragmentai. In: Dainava, Nr. 2(10), Alytus, 2005, p. 3–7.
 7. Puškorius A., Archeologinių odinio apavo radinių tyrimų Lietuvoje apžvalga. In: Lituanistica, t. 59, Nr. 3, Vilnius, 2004, p. 47–56.
 8. Puškorius A., Kasinėjant 1986 metais Pajautos slėnį Kernavėje rastų odos dirbinių tyrimai. In: Archaeologia Lituana, Nr. 5, Vilnius, 2004, p. 109–116.
 9. Puškorius A., Dzirmiškių archeologinis kompleksas. In: Dainava, Nr. 2, Alytus, 2004, p. 3–6.
 10. Puškorius A., Archeologijos objektai Alytaus apskrityje. In: Dainava, Nr. 1, Alytus, 2001, p. 18–19.
 11. Vedrickienė L., Puškorius A., The investigation and conservation of 16th–17th century archaeological footwear. In: The Conservator as an Investigator, Talinas, 2000, p. 153–154.
 12. Puškorius A., Vedrickienė L., XVI–XVII amžiaus odinės avalynės radinių tyrimas ir restauravimas. In: Lietuvos dailės muziejaus metraštis, Nr.3, Vilnius, 1999, p. 256–263.

Mokslo populiarinimo darbai

 1. Puškorius A., Restauravimas ir tyrimai.  Spalvotųjų metalų restauravimas. In: Tarp kasdienybės ir prabangos. Restauruoti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų archeologiniai radiniai. Parodos katalogas. Sud. Puškorius A. Vilnius, 2011, p. 6–7, 24–25.
 2. Puškorius A., I 157 reiškia – Jonas Puzinas. In: Gimtoji žemė. Ukmergė, 2005, liep. 12, p. 4.
 3. Puškorius A., Žvilgsnis į Alytaus praeitį. Skyriai: Nutrūkusi jotvingių istorija (p.10–23); Baltosios rožės miestas (p.24–41) bendraautorius; Alytus XX a. antrojoje pusėje (p.102-122) bendraautorius. Sud. Bernatavičius G., Alytus, 2003.
 4. Puškorius A., Senoji Alytaus Rotušė – savivaldžio miesto simbolis. In: Alytaus naujienos. Alytus, 2002, birž. 15.
 5. Alytaus istorijos trio [Garso įrašas, 4 garso diskai]: aštuonių radijo laidų ciklas / įrašant laidas dalyvavo muziejininkai Vitalija Moisaitė, Beta Žaliaduonienė, Anelė Kalašnikovienė, Arūnas Puškorius, Šarūnas Šimkevičius, Giedrius Bernatavičius. Alytus, 2002.
 6. Puškorius A., Kultūros paveldas: ką paliksime ainiams? In: Dainavos žodis. Alytus, 1999, lapkr. 17.

 

doc. dr. Nastazija Keršytė

Muzeologijos katedros
docentė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 511 kab.

Tel. (8-5) 219 3290
Faks. (8-5) 236 6104
El. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

Komunikacijos fakultete dirba nuo 1995 metų.

 


Humanitarinių mokslų daktaro disertacija “Lietuvos muziejininkystės raida 1918–1940 metais”, apginta 1994 m.

 


Bakalaurams

 • Lietuvos muziejų rinkinių istorija

Magistrantams

 • Muzeologijos teorija
 • Paveldo  informacijos ir komunikacijos samprata ir politika

Mokslo interesai

 • Muzeologija
 • Paveldas

Mokomieji leidiniai

Monografijos, knygos

 • KERŠYTĖ, Nastazija. Lietuvos muziejai iki 1940 metų. Lietuvos muziejų raida XVI–XX amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2003, 232 p.: iliustr., santr. anglų k. ISBN 9955–415–29-0.

Sudarytos knygos

 • Muziejiniai Vilniaus istorijos kontekstai/The Museological Contexts of Vilnius History [mokslinių straipsnių rinkinys]. Sudarytoja Nastazija Keršytė.Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno  institutas,  2008, 175 p.:iliustr.santr.angl. ISBN 988-9955-868-03-3.

Moksliniai straipsniai

 • KERŠYTĖ, Nastazija. Nacionalinis tapatumas ir nacionalinių muziejų situacija. Muziejų politikos problemos. Liaudies kultūra, nr. 5, 2012, p. 20-29. ISSN 0236-0551.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Ferdynando Ruszczyco ir bendraminčių muziejų organizavimo Vilniuje inciatyvos. Iš Vilniaus kultūrinis gyvenimas: tautų polilogas 1900-1945. Sudarytoja Alma Lapinskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 118-132,  ISBN 978-609-425-098-9.
 • KERŠYTĖ, Nastazija.Vilniaus senienų muziejaus vertybių susigrąžinimo iš Rusijos problemos. Knygotyra, 56.Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011, p.33-55. ISSN 0204-2061.
 • KERŠYTĖ, Nastazija.Vilniaus senienų ir Lietuvos nacionalinis muziejai. Tradicijos ir pokyčiai. Kultūrologija, 18. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010, p. 201-222. ISSN 1822-2242, ISBN 978-9955-868-23-1.

 • KERŠYTĖ, Nastazija.Vilniaus senienų muziejaus ir Vilniaus viešosios bibliotekos paveldo globos misija. Imperinis Vilnius (1875-1918): kultūros riboženkliai ir vietinės tapatybės. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009, p.223-242. ISBN 978-609-425-019-4.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Muziejininkystė, muzeologija. Muziejus. Muziejų sistema. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. XV: Maz-Nag. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009, p.636-639. ISBN 6-420-01486 (bendras).
 • KERŠYTĖ, Nastazija.Lietuvių mokslo draugijos likimas.Vilniaus kultūrinis gyvenimas. Draugijų reikšmė 1900-1945. Sudarytoja Alma Lapinskienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, p.43-60. ISBN 978-9955-698-83-8.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Muziejiniai Vilniaus istorijos kontekstai. Muziejiniai Vilniaus istorijos kontekstai/The Museological Contexts of Vilnius History {mokslinių straipsnių rinkinys]. Sudarytoja Nastazija Keršytė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas,  2008, p.9-25. ISBN 988-9955-868-03-3.
 • KERŠYTĖ, Nastazija.  Lietuvos muziejai XIX-XXI amžiuje. Tradicija ir modernumas. // Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: mokslo, politikos ir praktikos sąveika = Communication of memory in archives, libraries and museums : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2007, spalio 4-5 d., Vilnius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789955333142. p. 110-119.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Eustachijus Tiškevičius ir lietuvių etnologija. Kultūrologija, 15. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007, p. 46–60. ISBN 978-9955-868-01-9.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Eustachijaus Tiškevičiaus dėmesys lietuvių etnografijai. Etnografija, 15-16, 2005-2006, p.10-15; santr. angl. Lietuvos nacionalinis muziejus, 2007. ISSN 1648-4835.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Adomo Mickevičiaus muziejiniai kontekstai Lietuvoje. Liaudies kultūra, 2006, p. 47–54.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Literatūros muziejiniai kontekstai. Literatūrinės muziejininkystės teorija, istorija, praktika, vieta modernioje visuomenėje. Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2006, p.26-30. ISBN 9955-711-03-5.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Lietuvos kultūros paveldo globos, organizuotos carinės Rusijos XIX amžiaus antroje pusėje, aspektai. Kultūros paminklai, 12. Vilnius: Savastis, 2005, p. 3–16. ISSN 1392–155X.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Muziejinė edukacija ir mokymas(is). Muziejų edukacinės programos: teorija ir praktika. Vilnius, 2005, p. 2-6. ISBN 9955-9816-01-1.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Muzeologija Lietuvos mokslo kontekste. Knygotyra, 40, Vilniaus universitetas, 2003, p. 10–23, ISSN 0204-2061.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Lietuvos muziejai tarp mokslo ir ideologijos diskurso XX amžiaus antroje pusėje. Kultūros paminklai, Vilnius: Savastis, 2002, p. 74–85. ISSN 1392–155X.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Kultūros paminklų apsaugos įstaiga Lietuvoje. Kultūros paminklai. Vilnius: Kultūros paveldo centras, 2001, p. 77–90.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Baublio muziejus, Liaudies kultūra, 2, 2001, p. 28–31.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Muziejus tarpukario Lietuvoje, Liaudies kultūra, 3, 2000, p. 41–43.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Vilniaus jėzuitų akademijos muziejus. Lietuvių katalikų mokslo akademijos darbai, t. XVII, Vilnius, 1999, p. 133–142.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. XX amžiaus pradžios Lietuvos muziejai. Lietuvos istorijos metraštis, 1998 metai. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1999, p. 86–101.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Muziejai Vilniuje 1939–1940 m. Vilniaus kultūrinis gyvenimas 1939–1945 m. Vilnius: LLTI, 1999, p. 176–191.
 • KERŠYTĖ, Nastazija, Lietuvos kultūros vertybių globos institucijos Vilniuje XX a. pr., Vilniaus kultūrinis gyvenimas 1900–1940 m. Vilnius, LLTI, 1998, p. 72 - 82.
 • KERŠYTĖ, Nastazija, Vilniaus universiteto muziejai XVIII a. – XIX a. pr., Lituanistica 1, 1998, p. 3–18.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Vytauto Didžiojo kultūros muziejus Lietuvos centrinė kultūros paminklų globos įstaiga 1936–1940 m. Mūsų praeitis, 5, 1997, p. 82–103.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Antano Smetonos lituanistikos institutas - Lietuvos kultūros palikimo saugotojas. Lituanistica, 3, 1996, p. 63–75.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Paminklų globos sampratos ir teisiniai projektai Lietuvoje 1918–1940 metais. Liaudies kultūra, 3, 1996, p. 28–35.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Valstybės Archeologijos komisija. Baltų archeologija, 2(9), 1996, p. 24–32.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Centrinis Valstybės archyvas 1921–1941 metais. Lietuvos istorijos metraštis, 1995 metai, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1996, p. 341–350.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Su M. K. Čiurlionio ir Vytauto Didžiojo vardais. Krantai, 6, 1995, p. 76-80.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Muziejų įstatymai ir valdymas. Mūsų kraštas, 4, 1994, p.23-27

Kitos autorinės publikacijos

 • KERŠYTĖ, Nastazija. Adomo Mickevičiaus atminimo muziejiniai įprasminimai Lietuvoje iki XX amžiaus antrosios pusės / Upamiętnienie  Adama Mickiewizca w ekspozycjach muzealnych na Litwie (do drugiej połowy XX wieku). Vilniaus universiteto bibliotekos Adomo Mickevičiaus muziejui – 100 metų / 100 lat muzeum Adama Mickiewizca przy bibliotece uniwersytetu Wileńskiego. Tarptautinės konferencijos medžiaga / Materiał konferencji międzinarodowej. Sudarytojai Rimantas Šalna, Leokadija Aškelovič. Vilnius, 2011, p.6-20.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Muziejai ir kultūros paveldo globos strategija. Lietuvos muziejai, 1. 2003, p. 5, 6. ISSN 1648–7109.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Luvro mokykla. Muziejininkystės biuletenis, 5–6, 2002, p. 79. ISSN 1392–5326.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Muziejus ir visuomenė: jų tarpusavio sąveika. Muziejininkystės biuletenis, 2–3, 2001, p. 7.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Muziejininkystės studijos Lietuvoje. Muziejininkystės biuletenis, 2, 2000, p. 5.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Muziejininkų moto: kolekcionuokime šiandien rytdienai. Lietuvos rytas, 1996 05 17, p. 35, 37.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Tautos idealų vieta. Dienovidis, 1996 02 17, p. 7.

Stažuotės

 • Luvro mokykla, Marselio muziejų direkcija (Prancūzija) 1 sav. 2002.

Vadovavimas doktorantams

 • Žygintas Būčys. Disertacijos tema: Senienos ir visuomenė: paveldo komunikacija 19 amžiaus Lietuvoje. Vadovė - doc. dr. Nastazija Keršytė (VU KF BIMI, LNM).

Mokslinė, ekspertinė ir visuomeninė organizacinė veikla

 • Pasiūlymai pataisoms LR Dokumentų ir archyvų, Mokslo ir studijų, aukštojo mokslo įstatymams dėl teisinių prielaidų įsteigti Mokslo ir studijų institutams specializuotus archyvus. 2002 10 31. Sutartis Nr. 108 su Etninės kultūros globos taryba prie LR Seimo.
 • Lietuvos muziejų asociacijos projekto „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimo ugdymas“ pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programinio dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra 4.2.2. priemonę “Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas” supaprastinto atviro konkurso “Mokymo paslaugų pirkimas” (1,7 mln. Lt) 2006 07 28 ekspertė
 • 2007 09 27 Tarptautinės mokslinės konferencijos „Vilniaus istorijos muziejiniai kontekstai“ (Vilniuje) organizatorė
 • 2003-2009 Vilniaus universiteto komunikacijos ir Istorijos fakultetų jungtinių Muziejininkystės magistro studijų programos komiteto pirmininkė
 • Lietuvos muziejų asociacijos projekto „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimo ugdymas: II etapas (projekto kodas Nr. VPI-I SADM-06-K-01-099 pagal Lietuvos 2007-20013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“  priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ Profesinės muziejų veiklos vykdymo mokymo ir Profesinio valdymo administravimo mokymo paslaugų pirkimo ( 1, 2 mln Lt) 2009 m. ekspertė
 • Žurnalo „Lietuvos muziejai“ redkolegijos narė
 • Tarptautininės muziejų organizacijos ICOM narė

Konferencijų pranešimai

 • KERŠYTĖ, Nastazija. Lietuvos muziejų edukacinis vaidmuo: mokslo istorijos požiūris. Lietuvos mokslo istorikų konferencija SCIENCIA ET HISTORIA. Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas,  2013 m kovo 21-22 d.
 • Keršytė, Nastazija. THE INDIVIDUALITY OF THE FORMATION OF MUSEOLOGY IN LITHUANIA AND WORLDWIDE COMMONALITY. Tarptautinė konferencija (XXV International Baltic Conference On the History of Science)  HISTORIAE SCIENTARIUM BALTICA, Vilnius, October 4-6, 2012.
 • KERŠYTĖ, Nastazija; KELPŠA, Mindaugas. Nacionalinė muziejų politika: muziejų valdymo kaita, integracinės strategijos tinklaveikos visuomenėje tarp savo ir kitų patirties. Tarptautinė konferencija Muziejus XXI a. – pokyčiai ir iššūkiai. Vilnius, 2012 m. rugsėjo 21 d.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Muziejų politika Lietuvoje: nacionalinių muziejų situacija. Tarptautinė  konferencija Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos, Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Vilnius, 2011.
 • KERŠYTĖ, Nastazija.Adomo Mickevičiaus atminimo muziejiniai įprasminimai Lietuvoje iki XX amžiaus antrosios pusės. Vilniaus universiteto bibliotekos Adomo Mickevičiaus muziejui – 100 metų / 100 lat muzeum Adama Mickiewizca przy bibliotece uniwersytetu Wileńskiego. Konferencija, Vilniaus universitetas, Vilnius, 2011.
 • KERŠYTĖ, Nastazija.Vilniaus senienų muziejaus vertybių susigrąžinimo iš Rusijos problemos. Tarptautinė konferencija Lietuvos Raudonoji knyga: reti ir vertingi leidiniai, Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Knygotyros ir dokumentotyros institutas, 2010 m. rugsėjo 23-24 d.
 • KERŠYTĖ, Nastazija.Ferdynando Ruszczyco ir jo bendraminčių muziejų organizavimo Vilniuje iniciatyvos XX am. Trečiajame dešimtmetyje. Respublikinė konferencija Vilniaus kultūrinis gyvenimas: tautų polilogas 19001945. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010 m. spalio 07 d.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Tarybinių ir tarybinių laikų kūrėjų muziejinio įamžinimo paradigmos. Tarptautinė konferencija Lietuvos eurointegracija, nacionaliniai  tapatumai ir kolektyvinė atmintis. Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009 11 20-21.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Lenkų muziejinės strategijos Vilniaus krašte 1920-1939 metais. Tarptautinė konferencija Paribio miestai: kūrybos topografija/Border Cities: Creative Topographies. Lietuvių literatūros ir meno institutas,  2009 12 2-4.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Lietuvos muziejai XIX–XX amžiuje. Tradicija ir modernumas. Tarptautinė konferencija Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: mokslo, politikos ir praktikos sąveika. Vilniaus universitetas, 2007 10 4–5.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Muziejiniai Vilniaus istorijos kontekstai. Tarptautinė konferencija Vilniaus istorijos muziejiniai kontekstai. Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007 09 27.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Lietuvos mokslo draugijos muziejaus likimas. Respublikinė konferencija Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir draugijų reikšmė (1900–1945). Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas, 2007 04 12.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Kernavė ir Trakai: jų vieta lietuviškų atminties ženklų sąraše. Respublikinė konferencija Lietuviškieji atminties ženklai. Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universitetas, 2006 12 18.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Eustachijus Tiškevičius ir lietuvių etnologija. Tarptautinė konferencija Pagonybės ir krikščionybės santykiai senojoje baltų kultūroje. Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006 10 26.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Literatūros muziejiniai kontekstai. Respublikinė konferencija Literatūrinės muziejininkystės teorija, istorija, praktika, vieta modernioje visuomenėje. Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2006 10 19.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Muzeologija Lietuvos mokslo kontekste. Tarptautinė konferencija Knygos muziejus. Vilniaus universitetas, 2003.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Muziejai Vilniuje 1939–1940 m. Respublikinė konferencija Vilniaus kultūrinis gyvenimas 1939–1945 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999.
 • KERŠYTĖ, Nastazija, Lietuvos kultūros vertybių globos institucijos Vilniuje. Respublikinė konferencija XX a. pr. Vilniaus kultūrinis gyvenimas 1900–1940 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998.
 • KERŠYTĖ, Nastazija. Adomo Mickevičiaus kulto muziejinė interpretacija Lietuvoje. Tarptautinė konferencija Adomas Mickevičius: tekstai ir kontekstai. Vilniaus universitetas, 1998 09 24-26.

Muzeologijos katedra

Muzeologijos katedraMuzeologijos katedra. Justino Kirkučio nuotr.Saulėtekio al. 9, I rūmai
511 kabinetas

Tel. (8-5) 219 3290
Faks. (8-5) 236 6104

Katedros vedėjas
doc. dr. Rimvydas Laužikas

Kontaktinis asmuo
asist. Mindaugas Kelpša

Skaityti daugiau...

doc. dr. Rimvydas Laužikas

Rimvydas LaužikasKomunikacijos fakulteto
strateginės raidos prodekanas

Muzeologijos katedros vedėjas,
docentas, daktaras

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 511 kab.

Tel. (8-5) 236 6110
Mob. (8-610) 97107
Faks. (8-5) 236 6104
El. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

Vilniaus universitete dirba nuo 2004 metų.

 


Humanitarinių mokslų daktaro disertacija „Archeologija ir muzeologija: komunikacijos skaitmeninėje erdvėje taikomasis modelis“ apginta 2006 m.

Mokslo interesai

 • Skaitmeninių technologijų naudojimas paveldui ir humanitariniams mokslams
 • Bažnyčių archeologija
 • Maistas ir valgymo kultūra LDK
 • Paveldo informacija ir komunikacija
 • Muzeologija

 


Mokomieji leidiniai

 • Путь : Учебник истории для 5 класса. / bendraaut. Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė,  Ignas  Kapleris.  Часть I. Vilnius, 2009. 87 p.
 • Путь : Учебник истории для 5 класса / bendraaut. Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė,  Ignas  Kapleris.Часть II. Vilnius, 2009. 180 p.
 • Istorijos pamoka Dubingiuose / bendraaut. Andželika Laužikienė. Molėtai, 2009. 64 p.
 • Kroki : Podręcznik historii dla klasy 6 : część I / bendraaut. Rytas Šalna, Karolis Mickevičius, Antanas Meištas,  Ignas  Kapleris. Vilnius : Briedis, 2009. 103 p.
 • Žingsniai : istorijos vadovėlis 6 klasei / bendraaut. Rytas Šalna, Karolis Mickevičius, Antanas Meištas,  Ignas  Kapleris.   II dalis. Vilnius : Briedis, 2009. 183 p.
 • Žingsniai : istorijos vadovėlis 6 klasei / bendraaut. Rytas Šalna, Karolis Mickevičius, Antanas Meištas,  Ignas  Kapleris. I dalis. Vilnius : Briedis, 2009. 103 p.
 • Kroki : Podręcznik historii dla klasy 6 : część II / bendraaut. Rytas Šalna, Karolis Mickevičius, Antanas Meištas,  Ignas  Kapleris.. Vilnius : Briedis, 2009. 183 p.
 • Kultūros paveldo skaitmeninimo ABC... DEFG... : mokomoji metodinė knyga. Vilnius, 2009. 160 p.
 • Droga : podręcznik historii Litwy dla klasy 5 / bendraaut. Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė,  Ignas  Kapleris. Cz. 2. Vilnius, 2008. 92–179 p. : iliustr., žml.
 • Droga : podręcznik historii Litwy dla klasy 5 / bendraaut. Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė,  Ignas  Kapleris. Cz. 1. Vilnius, 2008. 86 p. : iliustr., žml.
 • Kelias : istorijos vadovėlis 5 klasei / bendraaut. Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė,  Ignas  Kapleris.  II dalis. Vilnius : Briedis, 2008. 92 p.
 • Kelias : istorijos vadovėlis 5 klasei / bendraaut. Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė,  Ignas  Kapleris. I dalis. Vilnius : Briedis, 2008. 87 p.
 • Kelias. Istorijos vadovėlis 5 klasei, specialiųjų poreikių mokiniams / bendraaut. Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė. Vilnius 2005, 136 p.
 • Kelias. Istorijos vadovėlis 5 klasei / bendraaut. Karolis Mickevičius, Gytis Mickevičius. Vilnius 2000, 128 p.
 • Vakarų Europos kultūros raidos bruožai. Knyga mokiniams. Vilnius.,1998, 211 p.

Monografijos, knygos

 • Radvilų tėvonija Dubingiuose : monografija/ bendraaut. Albinas Kuncevičius, Rimantas Jankauskas, Daina Stankevičiūtė, Indrė Rutkauskaitė. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. 150 p. : iliustr.
 • Molėtų dekanato bažnyčių archyvai ir bibliotekos [Elektroninis optinis diskas] / sudarytojas Arvydas Pacevičius. Vilnius, 2009.
 • Kunigaikščių Radvilų istorija ir atradimai : mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys / bendraaut. Viktorija Kazlienė. Vilnius : Atkula, 2009.
 • Muziejinių eksponatų priežiūra. I dalis : Meno kūrinių technikos ir tyrimai : straipsnių rinkinys. Vilnius, 2008, p. 345–369. – Turinyje Rimvydo Laužiko straipsnis: Skaitmeninių duomenų saugojimas muziejuose.

Moksliniai straipsniai

 • Radvilų rūmai ir jų aplinka Dubingių piliavietėje / bendraaut. Albinas Kuncevičius, Daina Stankevičiūtė, Ramūnas Šmigelskas. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius : Lietuvos archeologijos draugija, 2009, p. 190–194.
 • Digitization as a science.  Archeologia e calcolatori. Firenze : Edizioni All'Insegna del Giglio, 2009. 2009, Vol. 20., p. 247–259.
 • Dubingių evangelikų reformatų bažnyčia ir Radvilų kapavietė /  bendraaut. Rimantas Jankauskas.  Kunigaikščių Radvilų istorija ir atradimai : mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius : Atkula, 2009, p. 21–32.
 • Digitization like science. // Ideas and instruments in social context : XXIII international congress of history of science and technology, 28 July - 2 August 2009, Budapest, Hungary : book of abstracts and list of participants. Budapest, 2009. p. 613–614.
 • Some cosmological aspects of Catholic churches in Lithuania.  Archaeologia Baltica. 2008, t. 10, p. 200–206.
 • Dubingių buvusios smuklės žvalgymai / bendraaut. Daina  Stankevičiūtė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius : Lietuvos archeologijos draugija, 2008. ISBN 9789955991335. p. 461–462.
 • Skaitmeninimas kaip mokslas: BARIS projekto patirtis. Informacijos mokslai, 2008, t. 46, p. 67–83.
 • Skaitmeninis ar elektroninis? Knygotyra, 2008, t. 51, p. 275–279.
 • Archeologija kaip komunikacija.  Lietuvos archeologija, 2008, t. 32, p. 31–50.
 • Archeologiniai tyrimai Dubingių piliavietėje 2003–2007 metais /  bendraaut. Rimantas Jankauskas, Albinas Kuncevičius, Daina Stankevičiūtė, Gintautas Striška. Archaeologia Lituana, 2008, t. 9, p. 109–140.
 • Ar neandertaliečiui reikalingas kompiuteris? : rec. kn.: Waidacher, Friendrich. Bendrosios muzeologijos metmenys. Vilnius, 2007. 533 p. // Knygotyra, 2008, t. 50, p. 253–257.
 • Standartai ir autorių teisės: tarp industrinės ir tinklaveikos visuomenių. // Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: mokslo, politikos ir praktikos sąveika = Communication of memory in archives, libraries and museums : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2007, spalio 4–5 d., Vilnius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 250–262.
 • Dubingių piliavietės bažnyčia / bendraaut. Albinas Kuncevičius, Daina Stankevičiūtė, Robertas Žilinskas. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius : Lietuvos archeologijos draugija, 2008, p. 300–303.
 • Meam vide umbram, tuam videbia vitam : rec. kn.: Klimka, Libertas. Saulės laikrodžiai Lietuvoje. Vilnius, 2007. // Istorija, 2007, t. 66, p. 73–74.
 • Digitization of cultural heritage: model an integral, three-dimensional spatio tempral thesaurus. // The world is in your eyes: CAA2005: Computer applications and quantitative methods in archaeology: proceedings of the 33rd conference, Tomar, March 2005. Tomar, 2007,  p. 115–118.
 • Dubingių piliavietės bažnyčios tyrinėjimai / bendraaut. Gintautas Siriška. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007. p. 248–251.
 • Some cosmological aspects of catholic churches of Lithuania. // Astronomy and cosmology in folk traditions and cultural heritage : 15th annual meeting of the European Society for Astronomy in culture and VIIIth Oxford international conference on archaeoastronomy and astronomy in culture, 22-31 July 2007, Klaipėda : abstracts. Klaipėda, 2007, p. 55–56.
 • Lietuvos archeologija 2001–2005 metais: situacijos analizė.  Lietuvos archeologija, 2007, t. 31, p. 139–164.
 • Grave like text: two computer reading models.  CAA 2007 : layers of perception : advanced technological means to illuminate our past. Berlin, 2007. p. 111–112.
 • Badania archeologiczne na zamczysku w Dubinkach – dawnej rezydencji Radziwillow / bendraaut. Rimantas Jankauskas, Albinas Kuncevičius, Gintautas Striška. Barok. Warszawa, 2006, t. 25, p. 155–167.
 • Skaitmeninė archeologija pasaulyje ir Lietuvoje: turinys, istorija ir taikymo galimybės. Iš Lietuvos archeologija : straipsnių rinkinys. - ISSN 0207-8694. - 2005, t. 27, p. 161–178.
 • Istorijos reliatyvumas. Laikas lietuvio sąmonėje. Konferencijos, vykusios Klaipėdos laikrodžių muziejuje 2004 rugsėjo 17 d. pilnateksčių pranešimų rinkinys. Klaipėda, 2005.
 • Tauragnų Šv. Jurgio bažnyčios XV–XX amžiuje. Iš Tauragnai. Vilnius, 2005, p. 482–491.
 • Digitization of cultural heritage: model of an integral, three-dimensional spatio-temporal thesaurus. Iš Archeologia e calcolatori. Firenze, 2005, p. 208–227.
 • Šv. Mikalojaus bažnyčia – krikščioniškoji erdvė ir laikas pagoniškai Lietuvai. Iš Petkus, Viktoras (sudarytojas). Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčia. Vilnius, 2004, p. 393–409.
 • Kultūros paveldo skaitmeninimas: integralaus trimačio erdvės ir laiko tezauro modelis. Iš Informacijos mokslai, 2004, T.31, p. 105–123.
 • Vilniaus Via Sacra. Iš Liaudies kultūra, 2004, Nr.4, p.55-63.
 • Senosios Bijutiškio bažnyčios. Iš Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2004, t.24, p.65–87
 • Lietuvos XV-XVI amžių medinių bažnyčių architektūros bruožai. Iš „Liaudies kultūra“. 2001. Nr.2. p.34–41.
 • Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčia – krikščioniškoji erdvė ir laikas pagoniškajai Lietuvai. Iš „Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis“. 2000. T.17. p.234–246.
 • Tauragnų Šv. Jurgio bažnyčių vietos archeologiniai tyrimai. Iš „Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis“. 1999. T.15. p.257–290.
 • Lietuvos medinės dvibokštės bažnyčios. Iš „Liaudies kultūra“ 1998. Nr.5. p.21–31.
 • Vilniaus Šv. Marijos Magdalenos bažnyčia: bandymas rekonstruoti išorę (kartu su A.Laužikiene). Iš „Menotyra“. 1998. Nr.2. p.15–19.
 • Mediniai kulto pastatai su kolonomis fasaduose. Iš „Liaudies kultūra“. 1997. Nr.1. p.45–48.
 • Lietuvos medinių kulto pastatų eksterjero polichromija. Iš „Liaudies kultūra“. 1996. Nr.1. p.30–32.
 • Vakarų Europos kulto pastatų erdvinės orientacijos atspindys Lietuvoje. Iš „Liaudies kultūra“. 1995. Nr.3. p.29–31.

Taikomieji mokslo darbai

 • Tarptautinio ISO 21127 standarto „Information and documentation -- A reference ontology for the interchange of cultural heritage information“ pritakymas, kaip LST standarto vertimo būdu

Kitos autorinės publikacijos

 • Utenos-Molėtų regiono katalikų koplyčių istorija.  Sietuvos. Utena, 2009, nr. 3, p. 45–50.
 • Paveldo komunikacija ir tinklaveikos visuomenė. UNESCO programa „Pasaulio atmintis“ Lietuvoje. Vilnius : Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, 2009, p. 2–6.
 • Iš mokslo pradmenų istorijos/ bendraaut. Libertas Klimka. Sietuvos. Utena, 2008, nr. 2, p. 5–7.
 • Radvilų rezidencijos Dubingių piliavietėje tyrimai /  bendraaut. Rimantas Jankauskas, Albinas Kuncevičius, Daina Stankevičiūtė, Gintautas Striška Sietuvos. Utena, 2008, nr. 2, p. 12–20.
 • Vilkas, lokys ir lietuvių kalendorius. Etnokosmologija, 2008, nr. 2, p. 20–25.
 • Lietuvis ir visata / bendraaut. Libertas Klimka. Sietuvos. Utena,  2007, nr. 1, p. 7–16.
 • Neformalus humanitarinis ugdymas archeologinių kasinėjimų metu / bendraaut. Andželika Laužikienė. Nemuno krantai gražesni… : istoriko Adolfo Šapokos atminimui. Utena, 2007, p. 35–45.
 • Dingęs knygos pasaulis kaip teorija, tyrimas ir didaktika. Iš Knygotyra. Vilnius, 2006, t. 46, p. 136–141.
 • Radvilų rezidencijos Dubingių piliavietėje tyrimai. (kartu su Rimantu Jankausku, Albinu Kuncevičiumi, Gintautu Striška). Iš Kultūros barai, Vilnius, 2006, Nr. 2
 • Dubingių piliavietė (kartu su A. Kuncevičiumi). Iš Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. - ISBN 9986-23-120-5. - Vilnius, 2005, p. 151–153
 • Teodoro Grotthusso mokslinės laboratorijos liekanų paieška Gedučių dvarvietėje. Iš Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. - ISBN 9986-23-120-5. - Vilnius, 2005, p. 161
 • Dubingių piliavietės archeologiniai tyrimai. Iš Kultūros laikas, 2005, Nr.2, p.2–3.
 • Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Bijutiškio bažnyčios šventoriuje ir Altarijos kalnelyje. Iš Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais, Vilnius,2005, p.172–173.
 • Kai kurie Lietuvos katalikų bažnyčių kosmologijos aspektai. Iš „Etnokosmologija“. 2004. Nr.1. p.58–65
 • Vilniaus Via Sacra. Iš „Etnokosmologija“. 2004. Nr.1. p.66–76
 • Iš Molėtų bažnyčios ir parapijos istorijos. Iš „Molėtai. Krašto kultūros almanachas“. 2004. Nr.1. p.21–26.
 • 1914 metų Molėtų regiono žemėlapis. Iš „Molėtai. Krašto kultūros almanachas“. 2004. Nr.1. p.34–35.
 • Lietuvos istorija - interaktyviai (atsiliepimas apie CD-ROM „Gimtoji istorija"). Iš "Istorija". 2003. T. 55. p.65–66.
 • Dubingių senovė vis tebeslepia savo paslaptis. Iš „Utenis“. 2003. Nr. 99. p.4–5.
 • Tauragnai ir tauragniškiai prieš tris šimtus metų. Iš „Utenis“. 2000. Nr.49. p.6.
 • Ten, kur stovėjo Tauragnų bažnyčios. Iš „Utenis“. 1999. Nr. 52. p.4.
 • Lietuvos muziejų 1998 m. statistinių duomenų analizė (kartu su G.Kakaru ir R. Maslauskiene). Iš „Muziejininkystės biuletenis“. 1999. Nr.2. p.14–15.
 • Kur stovėjo Čivylių dvaras. Iš „Vilnis“. 1999. Nr.52. p.–5.
 • Iš Kulionių kaimo senovės. Iš „Vilnis“. 1999. Nr.33. p.3.
 • Paribio miestelis. Iš „Vilnis“. 1999. Nr. 18. p.4–5.
 • Duodame neatšaukiamu dovanojimu mūsų Tauragnų pilį... Iš „Utenis“. 1998. Nr.45. p.5.
 • Senųjų Trakų bažnyčios. Iš „Galvė“. 1996. Nr.38. p.8–9.
 • Nepastatytų bažnyčių projektai (kartu su A. Laužikiene). Iš „Statyba ir architektūra“. 1995. Nr.1. p.30–31.
 • Paežerių akmenys (kartu su dr. L. Klimka). Iš „Žiemgala“. 1992. Nr. 8-9. p.14–15.
 • Stažuotės
 • Baltijos šalių muzeologijos mokykla 2006. Valmieroje (Latvija). Stažuotės trukmė – 7 dienos. Stažuotę organizavo Latvijos muziejų valdyba.

 


 • Projektas „Aruodai“ Archeologijos terminių tezauro rengimo darbo grupės narys, projekto ataskaitos vertintojas. Prieiga per internetą: <http://www.aruodai.lt>; <http://www.lad.if.vu.lt/tezauras.htm>.
 • Dubingių piliavietės archeologinių tyrimų mokslinis projektas, Dubingių piliavietės kompleksiniai, tarpdisciplininiai tyrimai, archeologinių tyrimų metu rastų Radvilų giminės asmenų identifikavimas. Mokslininkų grupės narys.
 • BARIS mokslinis projektas (Bažnyčių archyvų informacijos sistema), dalyvavimas. Prieiga per internetą:<http://www.kf.vu.lt/baris>.
 • DPE (Digital preservation Europe) projektas, Lietuvos darbo grupė, dalyvavimas. Prieiga per internetą: <http://www.digitalpreservationeurope.eu>.
 • Projekto „Muziejų naktis“ koordinavimas Lietuvos etnokosmologijos muziejuje. Prieiga per internetą: <http://www.nuitdesmusees.culture.fr>.
 • Projektas CARARE. Kultūros paveldo skaitmeninio standartizavimas ir skaitmeninių duomenų teikimas IS Europeana. Prieiga per internetą: http://www.carare.eu/
 • Projektas HISTORIUS-P. Lietuvos nacionalinio paveldo ir humanitarinių mokslų infrastruktūrų tinklo kūrimo galimybių studija. Vadovas.

 


 Bakalaurams

 • Lietuvos istorija
 • Pagalbiniai istorijos mokslai
 • Kultūros paveldo sklaida

Magistrantams

 • Paveldo skaitmeninimas ir informacinės sistemos
 • GIS ir informacinės technologijos paveldosaugoje
 • Informacinių sistemų projektavimas

 


 • Archeologinių tyrimų metaduomenų aprašymas pagal Dublin core. Tarptautinėje konferencijoje „LDK skaitmena“, Vilnius, 2006
 • Dubingių piliavietės archeologiniai tyrimai: bažnyčios vieta. Nacionalinėje konferencijoje „Kunigaikščių Radvilų istorija ir atradimai“, Molėtai, 2006.
 • Vilkas ir lokys lietuvių kalendoriuje. Tarptautinėje „Baltijos šalių mokslo istorikų konferencijoje“, Vilnius, 2006.
 • Bažnyčių vietos Dubingių piliavietėje archeologiniai tyrimai. Tarptautinėje konferencijoje „Leidiniui „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ 40“, Dubingiai, 2006.
 • A. Šapokos ir A. Bumblausko istorijos, kaip istorijos didaktikos pavyzdžiai. Nacionalinė konferencija, skirta A. Šapokos 100 metų jubiliejui, Utena, 2006.
 • Lietuvos archeologija 2001–2005 m. Nacionalinėje konferencijoje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais“, Vilnius, 2006.
 • Internetas - Evangelija beraščiams? Vaclovo Biržiškos skaitymai, penkioliktasis seminaras. Vilnius, 2005 m. gruodžio 2 d.
 • The Wolf and the bear in the Lithuanian calendar. Time and astronomy in past cultures conference. Torūnė (Lenkija). 2005 kovo 30 d. - balandžio 1 d.
 • Model of Archaeological Database: Presentation of the project Ūkartu su E. Jovaiša ir R. Augustinavičiumi). The World is in your eyes, CAA anual conference. Tomar (Portugalija), 2005 kovo 21 – 24 d.
 • Digitization of cultural heritage: model of an integral, three-dimensional spatio-temporal thesaurus. The World is in your eyes, CAA anual conference. Tomar (Portugalija), 2005 kovo 21 - 24 d.
 • Archeologijos duomenų bazės modelis: projekto pristatymas. Kartu su E. Jovaiša ir D. Stankevičiūte. Preventive Archeology (EPAC) Meeting. Vilnius, Kultūros paveldo akademija, 2004 gruodžio 16-18 d.
 • Istorijos reliatyvumas. Mokslinė konferencija „Laikas lietuvio sąmonėje“. Klaipėdos laikrodžių muziejus. 2004.
 • Koreliacijos tarp keramikos amžiaus ir Mesbauerio parametrų (kartu su A.S. Amulevičiumi, A. Daugvila, R. Davidoniu). Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija. 2003.
 • Cosmology of the Tauragnai church. North West Rus and the Surround Countres in Middle Ages: Interdisciplinary Studies. 2000.
 • Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčia – krikščioniškoji erdvė ir laikas pagoniškajai Lietuvai. Scientia et Historia. 2000.
 • Tauragnų bažnyčių ir palaidojimų kosmologija. Scientia et Historia. 1999.
 • Kulto architektūros kosmologija - krikščionybės inkultūracijos bandymas. XI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. 1999.
 • Geographic orientation of Lithuanian wooden churches. Historia scientiarum baltica. 1999.
 • Etnokosmologinio rinkinio komplektavimo pagrindiniai principai. Lietuvos muziejų asociacijos Mokslinio rinkinių tyrimo sekcijos metinė konferencija. 1999.
 • Lietuvos medinių kulto pastatų erdvinė orientacija. IX Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas.1995.

 


 • Švietimo ir mokslo ministerijos bendrojo lavinimo mokyklos socialinių ir humanitarinių mokslų vadovėlių ekspertas, 2003–2009
 • Lietuvos kultūros ministerijos darbo grupė „Muziejų rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijai“ rengti, narys, 2004–2006
 • Nacionalinės Humanitarinių mokslų programos “Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas” kūrimo darbo grupės narys, 2007–2009
 • Lietuvos tyrimų infrastruktūrų plėtros humanitarinių ir socialinių mokslų darbo grupės narys, 2008–2010
 • Lietuvos mokslo tarybos ekspertas, nuo 2010
 • Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto 47 „Informacija ir dokumentavimas“  ekspertas, nuo 2005
 • Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto 81 „Kultūros paveldo išsaugojimas“ vadovas, ekspertas, nuo 2010
 • Lietuvos kultūros ministerijos Muziejų tarybos narys, nuo 2006
 • Lietuvos kultūros ministerijos Kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos narys, nuo 2009
 • UNESCO Lietuvos nacionalinis komitetas „Pasaulio atmintis“, narys, nuo 2007

 


 • Lietuvos archeologijos draugijos tarybos narys
 • Lietuvos archeologijos draugijos interneto tinklapis, administravimas. Lietuvos archeologijos draugijos interneto tinklapis [interaktyvus]. [Molėtai]: Laužikas, Rimvydas (administratorius), Lietuvos archeologijos draugija, Lietuvos etnokosmologijos muziejus, 2004–2010. Prieiga per internetą:<http://www.lad.if.vu.lt>.

 


 • 2009 m. Nacionalinė pažangos premija. Mokslas (kartu su prof. A. Kuncevičiumi ir prof. R. Jankausku)