Registracija

Šiuo metu registracija į Vilniaus universiteto Mokymosi visą gyvenimą programas nevyksta.

Registracija į mokymų programas prasidės rugsėjo 1 d.