Registracija

Šiuo metu registracija į Vilniaus universiteto Mokymosi visą gyvenimą programas nevyksta.